VLAKY.NET v PJ Olomouc

12.4.2010 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

VLAKY.NET v PJ Olomouc

Před týdnem jsme se v průběhu reportáže ze setkání několika členů našeho klubu na hanáckých kolejích rozloučili na okraji motorové remízy olomouckého depa se slibem, že prohlídce areálu tamní povozní jednotky Českých drah bude věnován článek samostatný. A vzhledem k tomu, že se sliby mají plnit, tady je. Snad nejen pro vaši zábavu, ale také pro poučení, jak jsme to pojali i my.

 
 
 
 
 
 
A když už jsem začal zmínkou o poučení, budu tímto směrem neprodleně pokračovat. Historie olomouckého depa sahá do roku 1841, kdy byla v hanácké metropoli postavena první výtopna, a to společností Severní dráhy císaře Ferdinanda (Kaiser Ferdinands-Nordbahn – KFNB). Ta přivedla do Olomouce železnici ze směru od Vídně, Břeclavi a Přerova dne 17.10.1841, když do města dorazil slavnostní vlak. Zatímco KFNB pokračovala ve výstavbě trati z Přerova směrem na Bohumín, železniční spojnici Olomouce z Prahou postavila v letech 1842 – 1845 Severní státní dráha (K.k. Nördliche Staatsbahn – NStB), byť zpočátku na ní dopravu provozovala také KFNB. Po dalších peripetiích olomoucké depo postupně sloužilo státním drahám rakouským, československým a nyní českým.
 
Tabule u vjezdu do areálu olomouckého depa © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
I když u jeho současného oficiálního vchodu vás uvítá nápis Depo kolejových vozidel Olomouc, fyzicky zde sídlí, kromě administrativního vedení oné instituce, především jeho součást, provozní jednotka (PJ) Olomouc. Depa kolejových vozidel (DKV) vznikla sloučením někdejších lokomotivních a vozových dep ČD dne 1.1.1995, pak prošla dvěma fázemi slučování (1.1.1997 a 1.7.2004) a svou současnou podobu získala v souvislosti s vyčleněním nákladní dopravy ČD do a.s. ČD Cargo dnem 1.12.2007. Tehdy zaniklo DKV Ostrava a z Olomouce je řízena veškerá činnost patřící do oboru působnosti výkonných jednotek ČD v celé severní části Moravy. Nás ale v tomto případě zajímá jen samotná PJ Olomouc a konkrétně její pracoviště v olomouckém depu se nacházející. 
 
PJ Olomouc na plánu města; zdroj: www.mapy.cz - ZOBRAZ!
PJ Olomouc na fotomapě; zdroj: www.mapy.cz - ZOBRAZ!
Hlavní a staré depo PJ Olomouc na fotomapě; zdroj: www.mapy.cz - ZOBRAZ!
Motorová remíza PJ Olomouc na fotomapě; zdroj: www.mapy.cz - ZOBRAZ!

Výše uvedené mapky vám poslouží k orientaci v následujícím vyprávění o naší návštěvě i v jeho obrazové příloze. Jak už jsem naznačil v předchozí reportáži, naše prohlídka začala v bodě nejbližším nástupištím olomouckého hlavního nádraží, v motorové remíze. V onu chvíli, kdy se tam naše expedice pod vedením našeho přítele Vojty pozvolna ještě mlhavým ránem přesouvala, nikdo netušil, že toto pracoviště bude koncem května tohoto roku zrušeno, či přesněji přestěhováno do hlavního depa. Zda tak nadřízené složky rozhodly v zájmu snižování nákladů či se tak děje už v souvislosti s přípravou výstavby železničního muzea, to se můžeme zatím jen domýšlet. Jenže oné Bílé soboty jsme se nic nedomýšleli, i když jsme vlastně mohli – umístění muzea bylo už nějakou dobu známo. 

Areál budoucího železničního muzea v Olomouci; zdroj: nok.webnode.cz - ZOBRAZ!
 
A možná je dobře, že jsme tehdy o brzkém zániku pracoviště, na němž se udržují a opravují olomoucké motorové vozy, nic netušili. Mohli jsme se tak zcela soustředit na výklad našeho průvodce a pořizování záběrů objektů, zařízení a především vozidel, která se ukrývala v rotundě. Nebyla tam sama, nýbrž obklopena muži v montérkách, neboť na dráze se pochopitelně pracuje svátek - nesvátek a totéž platí i o těch, kdož se v olomouckém depu starají o to, aby jejich stroje byly v pořádku a bez problémů plnily své úkoly v osobní dopravě. Ale než jsme pronikli do útrob zmíněné budovy, upoutala nás pochopitelně točna před ní, na níž jsme s Radkem při našich předchozích návštěvách občas viděli také nějaké to vozidlo, jako před 4 roky:
 
843.002-7 dne 8.4.2006 sjíždí s točny motorové remízy © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Tentokrát tomu tak sice nebylo, ale zato jsme si poslechli povídání o ovládání tohoto nezbytného zařízení a pak podnikli konečně to, co nám bylo v letech minulých tak nějak zapovězeno – pronikli do samotné kruhové haly. Tam nás čekala nečetná, ale poměrně pestrá sbírka místních motorových vozů, z nichž některé jakoby zde čekaly už na to, aby se staly exponáty onoho plánovaného muzea. Jiné ovšem byly zcela soudobé, ať už svou konstrukcí, teprve zvolna se prosazujícím a snad už definitivním korporátním nátěrem svého majitele či jen naopak zcela pomíjivým reklamním předvolebním polepem jisté ambiciózní politické strany. Snažili jsme se vše prohlédnout, vyfotit a pokud možno při tom nepřekázat pracujícím. A ještě vyslechnout Vojtův komentář.
 
Naše expedice v rotundě motorové remízy © Ladislav Hruškovič
 
Za další vývoj událostí jsem mohl vlastně já, protože jsem zatoužil blíže vidět řídicí vozy stojící v kolejišti opodál motorové remízy. Jde o koleje pro provozní ošetření osobních vozů a také jejich opravy a revize, které nevyžadují přistavení do dílen. Pro tuto činnost je v okolních budovách také potřebné technické a administrativní zázemí, jak je vidět na příslušné fotomapce. Odstavené vozy jsou také bděle střeženy, jak jsme se přesvědčili, když na nás vystartovala bezpečnostní dáma s dotazem, co tam pohledáváme. Ale po spatření našeho doprovodu se uvedla do klidového stavu, který Karel ještě umocnil prohlášením, že spreje v batůžcích nemáme a železniční škůdci nejsme. Ostatně naše další aktivity byly výmluvné samy o sobě.
 
Zbyněk s Karlem mezi řídicími vozy u motorové remízy © Ladislav Hruškovič
 
Po prohlídce toho zajímavého, co nám odstavné koleje naskytly, a rozloučení se s dámskou částí výpravy, která měla před sebou program jiný, nás Vojta naložil do svého gumokolního přibližovadala a dopravil do poměrně vzdáleného hlavního depa. Jeho prohlídku jsme zahájili v rekonstruované části rotundy, která sice nebyla zrovna přeplněna vozidly, ale zato dvě z přítomné trojice lokomotiv byly rozhodně zajímavé. Jednu z nich jsme na místě čekali, druhou však nikoliv. I když nám bylo známo, že pod DKV Olomouc patří také úzkorozchodné provozní pracoviště (PP) Osoblaha, byť je součástí PJ Bohumín. Abych dlouho nenapínal, hned u vstupu nás přivítala lokomotiva 705.914-0 a náš druhý pohled směřoval na 534.0432, relativně nový přírůstek provozních par ČD.
 
534.0432 a 705.914-0 v rotundě © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
I když nás obě už historické mašinky zaujaly, čekaly nás ještě další podobné, tentokrát ovšem na rozdíl od oněch dvou ohrožené bezprostředním zánikem. O neprovozních elektrických lokomotivách 141.037-2, 141.023-2 a 141.009-1, které stály v kolejišti za rotundou, bylo totiž nedávno rozhodnuto, že se už zprovozňovat nebudou. Totéž platí i o stroji 141.059-6, který ovšem stál někde jinde a potkali jsme jej až v dalším průběhu prohlídky. U revizní haly, k jejíž návštěvě pro nedostatek času nedošlo, pak stála ještě další neprovozní lokomotiva, pro změnu trakce nezávislé, tabulek zbavená 749.214-3. A jakoby v kontrastu k těmto památečním vrakům se v onom místě kolejiště nacházelo také „nejmodernější vozidlo“ ČD téže trakce – devadesátá pátá Regionova.
 
Novým lakem zářící Regionova, poněkud už omšelí vlakyneťáci a oprýskaná "bobina" © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Kolem doprovodného vozu rosničky s označením 38-00 013-7 WLAB jsme se přes už známou část rotundy vydali k této unikátní parní lokomotivě samotné. Stroj 464.202 alias 997.019-5 čeká ve svém oploceném stání, až mu veřejná sbírka Národního technického muzea Praha, coby jeho vlastníka, obstará dostatek prostředků na jeho opětovné zprovoznění. Je to určitá změna proti původnímu odmítavému přístupu této instituce, o níž jsme vám referovali v příspěvku, zveřejněném na tomto místě ještě v době předcházející datu ukončení způsobilosti kotle rosničky. Na konci zmíněného článku najdete odkazy i na reportáže, které se na stránkách VLKAKY.NET z jízd ještě provozní 464.202 objevily. Doufejme, že nebyly poslední a lokomotiva z prachu povstane.
 
464.202 čeká na opětovné zprovoznění © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ne. neděste se, že takto podrobně budu psát o každém vozidle, které jsme při prohlídce areálu olomouckého depa potkali. další průběh této reportáže bude už svižnější. Teď jej nicméně naruším zase trochu strohých dat, tentokrát v podobě přehledu tamních hnacích a řídicích vozidel: 
 
lokomotivy a elektrické vozy
motorové a řídicí vozy
řada
inv. číslo
poznámka
řada
inv. číslo
poznámka
110
045-2
 
810
050-5
 
 
047-8
na zrušení
 
094-3
 
140
085-2
 
 
121-4
 
141
009-1
neprovozní
 
168-5
 
 
018-2
 
 
546-2
 
 
023-2
neprovozní
 
558-7
 
 
037-2
neprovozní
 
582-7
 
 
052-1
zdroj ND
 
583-5
 
 
054-7
 
814
094-9
 
 
059-6
neprovozní
 
095-7
 
199
001-9
na zrušení
 
231-7/232-5
 
460
069-8/070-6
 
 
233-3/234-1
 
 
071-4/072-2
 
843
001-9
v opravě
 
073-0/074-8
 
 
002-7
 
 
077-1/078-9
 
 
003-5
 
 
079-7/080-5
 
 
019-1
 
 
083-9/084-7
 
 
020-9
 
 
085-4/086-2
 
 
021-7
 
701
485-5
 
 
022-5
 
703
048-9
zrušená
 
023-3
po nehodě 
 
050-5
 
 
024-1
 
714
005-6
neprovozní
 
026-6
 
 
015-5
 
 
028-2
 
 
024-7
 
 
029-0
 
 
029-6
 
 
031-6
 
 
207-8
 
850
029-0
zrušený
742
275-1
zdroj ND
851
005-9
 
 
279-3
 
 
006-7
na zrušení
 
366-8
 
 
012-5
neprovozní
 
367-6
 
 
019-0
na zrušení
749
042-8
 
 
020-8
neprovozní
 
214-3
neprovozní
 
021-6
v opravě
 
248-1
 
 
026-5
 
 
250-7
 
 
027-3
 
 
257-2
 
 
028-1
 
 
261-4
 
 
034-9
 
754
020-6
 
 
035-6
zrušený
 
021-4
 
943
001-8
 
 
022-2
 
 
002-6
 
 
028-9
 
 
003-4
 
 
031-3
 
 
006-7
 
 
065-1
 
954
204-4
v DKV Praha 
799
035-1
 
 
217-6
 
995
002-3
(534.0432)
historická
 
218-4
 
 
219-2
 
997
019-5
(464.202)
historická
neprovozní
 
225-5
 
 
226-7
 

Vzorek lokomotiv motorových nás čekal v další, zatím nerekonstruované části rotundy. A jejich sousedství bylo i symbolickou ukázkou, dokumentující střídání generací v čele klasických olomouckých souprav.

754.021-4 a 749.261-4 v rotundě © Karel Furiš

Když jsme zamítli ideu prohlídky opravny osobních vozů, opustili jsme rotundu (ukrývající také lakovací box, který patří DPOV, a.s. Přerov) a vydali se do druhé části areálu, který je označován jako staré depo. Tam by nás v letech minulých také uvítala věkem stará a posláním historická vozidla, ukrytá v „šopě“. Tentokrát ovšem ono kryté stání hostilo naopak vozidla nejnovější, párek Regionov Trio, které se pro svou délku jinam pod střechu kale nevejdou. Ovšem v okolí bylo starých lokomotiv a motorových vozů dostatek, byť určených nikoliv z pietnímu uchování, ale vesměs k likvidaci. Tak jsme tam zastihli už dobu sebezničení podléhající prasátko 703.048-9, výše zmíněnou 141.059-6 či ke zrušení určenou 110.047-8. A také, někdy poněkud čilejší, krokodýly.

Odvodněný 851.020-8 na kraji starého depa © PhDr. Zbyněk Zlinský

Další zastavení naší křížové cesty bylo na odstavných kolejích starého depa a přiměla nás k němu především trojice bobin, která má, na rozdíl od těch dříve navštívených, před sebou ještě nějaké ty světlejší zítřky. Stroje 141.054-7, 140.085-2 a 141.018-2 budou ještě nějakou dobu brázdit koleje. Tedy pokud je nepotká něco mimořádného, což jim nikdo z nás jistě nepřeje. A pokud jde o jejich udržení v provozuschopném stavu, to je zase věcí personálu olomouckého depa, k němuž, jak jsme se dověděli, patří 80 pracovníků pro opravy hnacích vozidel a 141 strojvedoucích, s nimiž se můžeme setkat nejen na tratích v okolí Olomouce, ale zajíždějí až třeba do Prahy, Brna, Ostravy, Starého Města u Uh. Hradiště, Mikulovic či Vsetína. Pochopitelně jen výjimečně a ne všude na těch bobinách, jimiž odstavec začal.

141.054-7 v čele lokomotiv na odstavné koleji starého depa © Radek Hořínek

Završením naplánovaného programu byla návštěva haly provozního ošetření, která sice má zvenčí podobu historické budovy, ale její obsah už tak letitý není. Čištění a dalším potřebným úkonům se tam podrobovala nebo tam byla z jiných důvodů odstavena poměrně pestrá směsice hnacích vozidel – od značně omšelého prasátka 703.050-5 přes lesklým „najbrtem“ zářící rakev 843.029-0 až po dva ex-plzeňské brejlovce 754.020-6 a 754.028-9 či jen pohostinsky se zde vyskytující špagetu ČD Cargo 731.030-3. Zatímco mí souputníci vedli mezi zmíněnými vozidly debatu, já jsem je na chvíli opustil a vydal se vyfotografovat nedalekou památeční budovu vodárny, kterou se podařilo, přes různé snahy o její zbourání, zachovat a opravit. A za snímek stála i sama hala.

Vodní jeřáb před vodárnou a hala provozního ošetření © PhDr. Zbyněk Zlinský

Doba se rozkročila a bylo třeba olomoucké depo opustit – Vojta, aby se do něj za pár hodin vrátil na noční, my, abychom pokračovali v programu našeho setkání na jiném místě. Opustili jsme staré depo a do hlavního se vrátili přes vrátnici, abychom si u ní mohli vyfotografovat další zdejší parní mašinku, pomníkovou 310.001, která se vzdor svému současnému poslání relativně nedávno vydala na cesty. Původně stála u točny a byla tak viditelná z vlaků projíždějících po hlavním tahu kolem depa. Dnes je na místě možná bezpečnějším, architektonicky přijatelnějším a z pohledu zaměstnanců i návštěvníků DKV a PJ Olomouc významnějším, avšak tím vším se pro obyčejné smrtelníky stala prakticky neviditelnou. Třeba najde své místo v onom plánovaném muzeu.

310.001 na pomníku u vchodu do depa © PhDr. Zbyněk Zlinský

Sice jsme chtěli pořídit snímek prvního kafemlejnku ČSD, ale příčina našeho návratu do hlavního depa byla přízemnější: Vojta nás hodlal autem dopravit zpět na nádraží, abychom nemuseli tu poměrně dlouhou cestu vážit pěšky a ušetřili nějaký čas. Ale přes jistou časovou tíseň jsme museli ještě přece jen alespoň zvenčí obdivovat nově rekonstruovanou administrativní budovu, včetně vysoce sofistikovaného a tudíž nikoliv levného zařízení pro překonání schodiště k jejímu vchodu invalidními návštěvníky. Pak už nic nebránilo tomu, abychom se nasoukali do Vojtova autíčka a opustili areál olomouckého depa, na jehož půdě jsme sice strávili jen dvě hodiny, ale viděli a dověděli se toho tolik, že jsme si utřídění poznatků museli nechat na dobu pozdější. Třeba přípravy této reportáže.

Vojta, Laci, Karel a Radek debatují v hale provozního ošetření © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
  1. Depo kolejových vozidel Olomouc - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  2. Depo kolejových vozidel - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  3. Seznam DKV, PJ, PS a PP
  4. České dráhy, a. s. - Výkonné jednotky
  5. Severní dráha císaře Ferdinanda - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  6. Severní státní dráha - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  7. České dráhy, a.s. - Přehled historických vozidel ČD
  8. Nadace Okřídlené kolo
  9. Projekt železničního muzea v Olomouci

Titulní snímek: 749.261-4 a 749.042-8 v olomoucké rotundě © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy