CZ LOKO: Velký roll-out malého vozidla

5.11.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

CZ LOKO: Velký roll-out malého vozidla

Včera bylo v malé lokomotivce, která se teprve před patnácti lety začala rodit prakticky z ničeho v hlavním městě Vysočiny, vidět cosi, na co jsme zvyklí spíš u mnohem větších výrobců kolejových vozidel v krajích méně zapadlých: kterak se z ohně a dýmu vlastní silou vynořuje nový výrobek lokomotivního oboru. Tak velice případně, coby bájný Fénix, z plamenů povstal obrozený stroj.

 

 

 

Odpusťte mi tu básnickou nadsázku, ale symbolika provázela vlastně celou včerejší akci v jihlavské provozovně CZ LOKO, která měla spojit prezentaci staronového vozidla s připomínkou oněch už zmíněných patnácti let, po něž se zde lokomotivy a drážní mechanismy opravují, rekonstruují a vyrábějí. A vzhledem k tomu, že slavnostně představovaný produkt patří do skupiny druhé, historii při setkání připomínala obdobná vozidla stará, dávná, ba nejstarší. Některá coby součást improvizované výstavy, jiná jako přímí účastníci slavnosti. Už u vchodu do areálu podniku pozvané účastníky vítala malá vzpomínka na dobu, kdy (nejen) dopravě vládla jako vrchol pokroku pára.

Paromobil vypadá letitě, ale byl dokončen až v roce 1991 © PhDr. Zbyněk Zlinský

A vzhledem k tomu, že se ti zvaní z valné části dostavili na hodinu devátou, jak bylo uvedeno na pozvánce, leč některým důležitým hostům byla telefonicky sdělena doba o hodinu pokročilejší, zbývalo dostatek času na občerstvení, přátelské rozhovory či sledování videoprezentace CZ LOKO v suché a příjemně vyhřáté zasedací místnosti administrativní budovy, nebo na prohlídku už zmíněné výstavy na mokré a nepříjemně studené ploše kousek opodál. Zástupcům železničních médií (včetně toho našeho) bylo povahou jejich profese (či záliby) pochopitelně určeno zvolit si osud druhý a vzdorovat vodě hnané větrem do jejich tváří a objektivů. Do nichž se vysmívala i jedna kolegyně televizních rosniček, které onu nepohodu věštily.

"Rosnička" T 334.0087, provozovaná DBV-ITL, s.r.o. Kolín © PhDr. Zbyněk Zlinský

I našli se tací, kteří posléze dali přednost práci reportérské pod střechou a dosáhli od kompetentních činitelů povolení prozkoumat, co se děje za vraty, která měla v pozdějším ději sehrát rozhodující úlohu. (Kdo byl tak opovážlivý a co tam spatřil, to můžete vidět i vy v připojené galerii.) Posléze časoměrné přístroje ukázaly kýženou hodinu, v teple se zatím ukrývající hosté byli vypuzeni do houstnoucí nepohody a na připravené pódium vystoupili krom profesionálního moderátora, dodaného místní rozhlasovou stanicí, ti nejdůležitější: předseda představenstva a generální ředitel holdingu CZ LOKO Ing. Josef Bárta, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o. Ing. Jan Komárek a primátor města Jihlava Ing. Jaroslav Vymazal.

Moderátor, nejvyšší šéf CZ LOKO, jihlavský primátor a generální ředitel SŽDC © PhDr. Zbyněk Zlinský

Po přivítání a krátkém úvodu z úst moderátora následovaly proslovy, v nichž se Ing. Bárta zaměřil na historii a současnost dnešní jihlavské provozovny CZ LOKO, Ing. Komárek dost široce pohovořil o současné a budoucí úloze SŽDC i její filozofii obstarávání nových mechanismů a Ing. Vymazal zdůraznil sepětí lokomotivky s městem. Projevy by asi byly delší, ale jejich interpretům se zjevně zželelo čím dál tím více chladnoucího a vlhnoucího obecenstva, takže přistoupili ke slavnostnímu přípitku na další zdárnou spolupráci a byl vydán pokyn k finále. To se sice lehce (jak opakovaně pravil provozními problémy poněkud zaskočený moderátor) zaseklo, ale nakonec se ozvala hudba a začaly se dít věci. Nejprve se z vrat vynořili jeden po druhém dva zástupci drezín s pohonem humánním.

"Jízdní stroj" podle konstrukce Josefa Božka z roku 1825 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Tyto, i další historické drezíny, které byly včera v Jihlavě k vidění, nejsou bez spojitosti s CZ LOKO. Ing.Václav Zahrádka, finanční ředitel a zástupce generálního ředitele společnosti, je totiž natolik velkým příznivcem těchto vozidel, že řadu z nich dokonce vlastní a samozřejmě provozuje. Měl lví podíl také na stavbě repliky Božkova jízdního stroje z roku 1825, která defilé zahájila. Po aparátu šlapacím (čili peduálním) následoval mechanismus manuální, ruční inspektorská drezína z roku 1851. Pak nastala chvíle přechodu od dávné historie ke žhavé současnosti a od síly lidské k práci motoru. Časový zlom předznamenaly akustické, světelné a pyrotechnické efekty, které byly ovšem vypočítány na počasí příznivější. Leč neselhaly ani technicky, ani svým zamýšleným účinkem.

Ohňopád byl efektní, ale v daném počasí posléze značně nepříjemný © PhDr. Zbyněk Zlinský

A konečně nastal ten vrcholný okamžik, kdy se z kouře, po ohnivé oponě zbylém (který se v onom psím počasí jen liknavě zvedal a dlouho bránil ve výhledu a fotografování), vynořil hlavní hrdina celé oslavy, motorový univerzální vozík MUV 71.1.006, označený logem Správy železniční dopravní cesty. Jistě by se patřilo jej na tomto místě představit, ale nechci příliš narušovat tok popisu včerejších událostí.  Proto si podrobnosti o jeho konstrukci a výbavě, stejně jako při skýtající se příležitosti pořízenou fotodokumentaci vnějšího vzhledu a interiéru kabiny, ponechejme raději do souběžně připravovaného samostatného článku v podobě dalšího listu našeho Malého atlasu železničních vozidel.
 
To je on - MUV 71.1.006 SŽDC © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pro momentální potřebu nám snad postačí jen ty skutečně základní informace. Vozidlo s rozchodem 1 435 mm a maximální rychlostí 40 km/h je určeno pro potřeby údržby železničního svršku, tedy především přepravu pracovní čety s její výbavou a potřebným materiálem. Vzniklo zásadní rekonstrukci původní nám všem dobře známé muvky (tedy motorového univerzálního vozíku řady MUV 69), z níž je použit pouze rám s pojezdem a vypružením. Pohonnou jednotku tvoří motor Caterpillar s mechanickou převodovkou téhož výrobce a novostavba kabiny zahrnuje všechny vymoženosti soudobé techniky včetně klimatizace. Nově postaven je také nákladový prostor, v zadní části volitelně opatřený hydraulickým nakládacím jeřábem.
 
Jiný pohled na MUV 71.1.006 SŽDC při prezentaci © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nové vozidlo se okamžitě stalo předmětem obdivu a soustředěného zkoumání té železničněji orientované části přítomného publika, i když třeba zdůraznit že bez povšimnutí kolem něj neprošel nikdo, byť mířil konečně do sucha, tepla a na nějaké to občerstvení, na něž byli přítomní zváni. Moderátor tuto všeobecně lákavou nabídku doprovodil předestřením programu ne snad alternativního, ale souběžně probíhajícího - zval také na prohlídku výrobních prostorů. Můžete hádat, kterou z těchto dvou možností v dané chvíli zvolili výše zmínění zástupci železničních médií. Jistě, je to hádanka snadná s jedině možnou odpovědí. Prohlídka byla velice zajímavá, ale zprávu o jejím průběhu nabídnu až příště.
 
741.701-7 UNIDO na zkušebně © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Závěrem nezbývá než poděkovat vedení jihlavské provozovny CZ LOKO za pozvání a vyslovit mu uznání za skvěle připravenou akci. Vzdor skutečně hnusnému počasí (za které se pan primátor na konci svého projevu žertem omluvil) a jeho nástrahám vše proběhlo velice dobře. A k těm patnáctým narozeninám popřát celému kolektivu jihlavské stále se rozvíjející a krásnějící lokomotivky mnoho úspěchů do dalších let činnosti. Ať jsou její produkty svou užitečností jednou ceněny stejně, jako ona historická vozidla, která spokojeným hostům včerejší slavnosti předvedli.
 
Kolejová tatřička z roku 1947 © PhDr. Zbyněk Zlinský
Odkazy:
  1. CZ LOKO představilo MUV 71.1
  2. CZ LOKO, a.s.
  3. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
  4. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  5. Oficiální stránky města Jihlavy
  6. Muzeum železničních dresin Čachrov

Titulní snímek: MUV 71.1.006 SŽDC se zjevuje © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy