Aktuality z koridoru – VI. časť: medzi Bratislavou a Novým Mestom nad Váhom

20.12.2006 13:45 Marko Engler

Aktuality z koridoru – VI. časť: medzi Bratislavou a Novým Mestom nad Váhom

V nadväznosti na predchádzajúci diel, ktorý sa venoval najmä úseku Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom, je tento diel venovaný aj ďalším úsekom smerom na Bratislavu (či vlastne z Bratislavy). V Bratislave na „hlavnom“ síce dokončujú druhé nástupište po komplexnej rekonštrukcii (úplne nové nástupište vrátane priľahlých koľají), koridorová trať však začína za Vinohradmi, kde už bolo rekonštruované aj vinohradské zhlavie stanice Bratislava-Rača vrátane napojenia na „Východné“.

V stanici sa dokončuje ostrovné nástupište č. 2, ktoré bude mať strechu asi iba v oblasti dokončovaného podchodu. Brány trolejového vedenia sú už nové (všetko pripevnené vysokopevnostnými skrutkami), v čase mojej návštevy (14. 12. 2006) sa dokončovali zadné koľaje (odovzdávkové koľajisko vlečiek (BEZ) však nie je elektrifikované). Zostáva teda postaviť prvé (bočné) nástupište. Aj keď je prevádzka v stanici poznačená koridorovými prestavbami, za posledné roky sa zmenila najmä úplným vymiznutím (teraz neviem či už trvalým) odstavovaných rýchlikových (resp. osobných a zrýchlených) súprav, ktoré tu čakali po príchode do Bratislavy na svoje opätovné odchody smerom na Žilinu, Košice a pod. V súčasnej dobe už v tejto stanici vidím prevažne dvojpodlažné nákladné vozne na prepravu áut, ktoré sa vykladajú na vlečke za BEZ-kou (úplne na okraji Bratislavy od Pezinka).

Medzi Račou a Trnavou bola od konca novembra (30. 11.) zavedená už v celej dĺžke dvojkoľajná prevádzka, teda po umožnení sprejazdnenia koľají cez budované podjazdy na zhlaviach staníc (Cífer, Šenkvice, Pezinok a pod.). Po Svätý Jur je teda trať už dávnejšie po rekonštrukcii, samotný Svätý Jur je však ešte stále bez zmeny (v prevádzke reléovka). Autoblok na trati v týchto miestach je ale už minulosťou (zrejme išlo o autoblok s najkratšou dobou prevádzky na Slovensku?). V roku 2007 by sa už ale aj Svätý Jur mal zmeniť iba na výhybňu (teda vlastne iba na koľajovú spojku). 

Za Svätým Jurom je trať už po rekonštrukcii. Pezinok zastávka už má trvalé nástupištia prevádzkované v celej dĺžke, drevené provizórium smerom k Bratislave už bolo odstránené (cestný nadjazd, pre ktorý bolo potrebné nástupište dočasne posunúť, je dokončený). Pri zastávke bola spínacia stanica trakčného vedenia (medzi napájacími stanicami Vinohrady a Trnava), pri mojej poslednej návšteve som ju však videl úplne demontovanú. Nepostrehol som však, či sa niekam presunula alebo bola zrušená zmenením spôsobu napájania trakčného vedenia na rekonštruovanej trati alebo ju čaká rekonštrukcia.

Pezinok má po rekonštrukcii prakticky celé koľajisko stanice vrátane napojenia vlečiek, resp. odovzdávkového koľajiska. Sprejazdnené sú aj koľaje nad podjazdmi (šenkvické zhlavie) vrátane napojenia vlečky tehelne, o ktorej však už nemám veľmi priaznivé predstavy do budúcnosti, či táto vlečka vôbec prežije súčasné hromadné rušenie vlečiek na Slovensku.

Šenkvice majú stanicu vlastne ešte bez rekonštrukcie. Stavajú sa cestné podjazdy na obidvoch zhlaviach, koľaje nad nimi sú však už prejazdné. Na pezinskom zhlaví slúžia stále závory, nový podjazd ešte nemá vozovku postavenú.

Ďalej je trať už rekonštruovaná až po provizórnu výhybňu Vŕšok pred zastávkou Báhoň. Tvoria ju dve koľajové spojky a návestidlá (typu AŽD 71). Za výhybňou je zastávka Báhoň po rekonštrukcii, pričom na obidvoch stranách trate sú kovové prístrešky s presklenými bočnicami. Cífer má už koľajisko stanice po rekonštrukcii (dve prejazdné, dve predjazdné a jedna manipulačná koľaj), pokračuje sa na oprave budovy.

Trnava ešte stále nemá v prevádzke definitívne SZZ, na cíferskom zhlaví sú ešte stále dva druhy návestidiel (provizórne a budúce snáď už definitívne). Inak je koľajisko stanice už dávnejšie dokončené. Ďalej smerom na Piešťany je situácia opísaná v predchádzajúcom príspevku. V Brestovanoch sa vykladajú nové koľajové polia, pokračuje sa na stavbe cestného nadjazdu na trnavskom zhlaví. Medzi Brestovanmi a Leopoldovom už stoja návestidlá budúceho AH. V Leopoldove sa vymieňajú výhybky na napojení 1. TK smerom na Veľké Kostoľany. 18. decembra sme však už z Leopoldova do Kostolian išli po 1. TK, pričom pokládka výhybiek ešte nebola dokončená. V Piešťanoch sa zaštrkovávajú staničné koľaje párnej skupiny (stav 13. 12.), intenzívne sa pracuje na podchodoch a nástupišti. Zaujímavé na betónových „lastovičkách“ je kotvenie (opäť na skrutky) stĺpov brán trolejového vedenia priamo na ne. Cestný podjazd pri bývalých kasárňach (smerom na Brunovce) už má nad sebou aj 2. TK, ešte však chýbal most cez potok medzi stanicou a týmto podjazdom. V Hornej Strede sa pri 2. TK dokončovalo nástupište, už však bola položená aj výhybka v tejto koľaji (v 1. TK, ktorá už je po rekonštrukcii, však ešte výhybka zrejme nie je).

V Novom Meste nad Váhom, ktorého rekonštrukcia bude prebiehať najmä v roku 2007, sa už zmenilo napojenie vlečiek (bývalá vápenka, vojenský útvar, lesy, PNZZ) priamo do koľaje smerom na Čachtice. Osobné vlaky som videl v stanici pred odchodom opačne postavené, takže zrejme dochádzalo k vycúvaniu MOs zo stanice smerom na Brunovce a cez čachtickú spojku potom pokračovali na Myjavu. V stanici sa už začala trhať aj koľaj č. 6 (vľavo od staničnej budovy) vrátane vybágrovania celého železničného spodku.

K Leopoldovu ešte uvediem, že síce sa zlepšilo informovanie cestujúcich staničným rozhlasom, ešte je však čo zlepšovať. Po príchode Os od Nového Mesta nad Váhom k tretiemu nástupišťu bolo ticho. Vlak prišiel zmeškaný cca 20 minút, čo už mal byť čas odchodu Zr smerom na Prievidzu. Zrýchleného vlaku však nikde. Tak som sa v tej tme pomaly presúval do staničnej budovy v domnení, že zahlásia, kedy a kam príde Zr vlak z Bratislavy do Prievidze. Stále však bolo ticho. V okienku pred pokladnicou bol zástup ľudí, takže som čakal, čo sa bude diať. Až približne po 15 minútach sa zo staničného rozhlasu ozvalo, že zrýchlený vlak do Prievidze príde k prvému nástupišťu. Staničný rozhlas by podľa môjho názoru mal informovať po zastavení príchodiaceho vlaku v stanici, či prípojné vlaky už odišli alebo meškajú. Aj to, že už prípojné vlaky odišli je pre cestujúceho dôležité, aby vedel, či má ešte čakať alebo hľadať aj iné možnosti dopravy, napr. autobus. Pokiaľ totiž nefunguje dynamické oznamovanie o pohybe vlakov (Pragotron, resp. HaVIS), je cestujúci odkázaný iba na staničný rozhlas, inak musí „naháňať“ personál ŽSR alebo ZSSK, čo však napr. z tretieho nástupišťa do staničnej budovy a prípadne zase naspäť na tretie nástupište nie je vôbec príjemné (ak má ešte človek „roky“ a batožinu, tak je to priam útrapné). Aj personál ŽSR resp. ZSSK má problémy s prehľadom o situácii v Leopoldove. Keď som videl vymieňanie laminátky za okuliarnika na Zr „TIRNAVIA“, pričom sa zo štyroch odpájali ešte dva vozne a na hlohovskom zhlaví sa usilovne pracovalo, nečudo, že vlak ešte aj 10 minút po svojom predpokladanom pravidelnom odchode stál v stanici...

 

Rok 2007 teda bude rokom prestavieb staníc v Šenkviciach, Veľkých Kostoľanoch a v Brunovciach a nahradením staníc Svätý Jur a Brestovany koľajovými spojakmi (akože výhybňami...), resp. výstavbou nových koľajových spojok v Hornej Strede a Považanoch, ako aj celej stanici v Novom Meste nad Váhom a dokončením stanice v Piešťanoch. Pritom december 2007 je predpokladaným termínom dokončenia stavby uvádzaný na informačných tabuliach v koridorových staniciach. Preto fotografi neváhajte...

Ako sprievodný fotografický materiál sú použité fotografie z Trnavy z priebehu roka 2006, aj keď nedokumentujú súčasný stav na celej prestavanej trati. Dôvody neuvádzania aktuálnych fotografií boli spomenuté v minulej časti.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy