Aktuality z koridoru – II. časť: o Leopoldove

28.7.2006 21:55 Marko Engler

Aktuality z koridoru – II. časť: o Leopoldove

Ako doplnenie článku „Aktuality z koridoru“ uvádzam ešte niekoľko fotografií z predchádzajúcich dní a niekoľko vysvetľujúcich informácii. Spomenuté „vrátenie“ osobných vlakov na párnu skupinu koľají v Leopoldove bolo dôsledkom vytrhania brestovianskeho zhlavia. Medzi Leopoldovom a Brestovanmi sa začalo chodiť po druhej traťovej koľaji (TK), ktorá bola do Leopoldova zapojená na mieste bývalej výťažnej koľaje.

Koľaje pri nových nástupištiach č. 1 a 2 tak nebolo možné použiť pre vlaky do Trnavy, resp. z Trnavy. Preto novú koľaj č. 3 premostili opäť lávky a schodíky, aby sa cestujúci, ktorí sú povinní používať podchod medzi 1. a 2. nástupišťom, mohli z druhého nástupišťa dostať k párne číslovaným koľajám. Nová koľaj č. 5 pri druhom nástupišti zostala ako jediná pre smer do Serede, kadiaľ je odklonená nákladná doprava do Bratislavy, resp. Trnavy. Osobná doprava Leopoldov – Sereď je naďalej nahradená autobusmi.

Napojenie novej preložky zaústenia trate od Brestovian bolo už dlhšie provizórne riešené prostredníctvom výhybky č. „78XA“ do koľaje smer Sereď. Po presmerovaní dopravy medzi Leopoldovom a Brestovanmi do 2. TK bola položená nová koľaj preložky až k už minulý rok rekonštruovanej 1. TK, kde sa pri diaľničnom nadjazde spojili. Pôvodná predzvesť sa posunula bližšie k Brestovanom pred spomenutý nadjazd. Zároveň sa osadila už aj nová predzvesť definitívneho staničného zabezpečovacieho zariadenia. V súčasnosti sa dokončuje trolejové vedenie na 1. TK preložky a kladú sa výhybky pre napojenie preložky k nepárnej skupine koľají v stanici (nástupištia č. 1 a 2). Prebieha zaštrkovanie a geometrická úprava polohy koľaje. Následne by sa mala doprava presmerovať z 2. TK na novú preložku, 2. TK demontovať a sprevádzkovať 2. TK preložky. K tejto oblasti je ešte potrebné spomenúť, že tu prebieha zakladanie „štetovníc“, predpokladám, že sa postaví ďalší cestný nadjazd, čím od diaľničnej prípojky povedie k Hlohovcu štvorprúdová komunikácia. Jestvujúci cestný nadjazd dostal ochranné pletivo po oboch stranách na zabránenie dotyku s trakčným vedením.

 

Nástupište č. 2 je už zakryté, dokončuje sa prvé nástupište. V sobotu 22. júla zakrývali práve oblasť pred pôvodnou staničnou budovou. Na nástupištiach už boli vyvedené elektrické káble pre budúce osvetlenie. K prvému nástupišťu na slepú koľaj sú pravidelne vedené motorové osobné vlaky do Nitry, resp. opačne (ktoré v Leopoldove končia alebo začínajú). Trolejové vedenie sa tu však dokončovalo až počas víkendu 22. a 23. júla. Zároveň sa tiež dokončovala koľaj pred staničnou budovou. Po jej sprevádzkovaní a sprevádzkovaní novej preložky budú k dispozícii tri priebežné dopravné koľaje pre osobnú dopravu (doteraz dve), z ktorých sa však jedna bude aj naďalej využívať pre nákladné vlaky do Serede, resp. opačne, nakoľko sereďská trať nebude mať tak skoro napojenie na párnu skupinu koľají (veď tam rekonštrukcia vlastne ešte len začne).

 

Postupuje sa aj vo výstavbe staničného zabezpečovacieho zariadenia. Už koncom zimy boli osadené provizórne odchodové trojsvetlové návestidlá sústavy AŽD71 na všetky smery (a pre každú traťovú koľaj), ktoré su teraz funkčné. Ako súčasť už definitívneho SZZ boli osadené odchodové návestidlá na párnu skupinu koľají neurčenej pre osobnú dopravu (pôvodne pre ne platilo jedno skupinové odchodové návestidlo), pri nových koľajách sa tiež umiestňujú nové odchodové a zriaďovacie návestidlá (všetko sústavy AŽD71, z nehrdzavejúcich stožiarov), ziatiaľ všetky nefunkčné. V súčasnej dobe sa však už umiestňujú aj elektromotorické prestavníky na dokončované nové koľaje.

 

Prestupovanie pre cestujúcich v Leopoldove je však stále dosť problematické. Keďže neexistujú vlastne žiadne informačné panely, z ktorých by sa dalo zistiť, z ktorej koľaje ide ktorý vlak a vlastne ktoré koľaje sú ktoré (napr. staničný rozhlas vyhlasuje vlaky na piatu alebo šiestu koľaj, ale vylepené oznamy na novom nástupišti číslo 2 informujú, že po jednej strane je koľaj 3 a po druhej koľaj 5, na ktorej zvyčajne stoja nákladné vlaky...). Staničný rozhlas vyhlasuje vlaky veľmi málo, po príchode napríklad od Žiliny neviete, či ide nejaký vlak smerom na Nitru, či je nejaký zmeškaný, jednoducho veľmi slabá informovanosť. Úplnou samozrejmosťou sú už meškania vlakov okolo 15 až 30 minút aj napriek upravenému GVD pre jednokoľajnú prevádzku. Svoje však zohráva aj začiatok rekonštrukcií na východe republiky (Poprad a pod.) a preplnené rýchliky.

 

V traťovom úseku Brestovany – Trnava sa dokončuje 2. TK, ktorá sa však stavia iným spôsobom ako okolité priame úseky (je na nej viacero oblúkov). Najskôr sa rozmiestnia podvaly, namontujú pružné zvierky (drobné koľajivo) a následne sa namontujú dlhé definitívne koľajnicové pásy (inak sa ukladajú celé polia s dĺžkou okolo 20 m a následne sa transportné koľajnice demontujú a vymenia za definitívne).

Onedlho sa teda opustí ďalšia časť pôvodnej Považskej železnice, tentokrát pred Leopoldovom. Naďalej sa však skracuje obdobie, kedy cestujúci budú môcť nastupovať alebo prestupovať v Leopoldove za podstatne kvalitnejších podmienok, ako tomu bolo vlastne od otvorenia stanice. Škoda len, že sa nepodarí splniť niekdajší návrh vedenia prímestskej osobnej dopravy Leopoldov – Bratislava už z Hlohovca (najmä pre elektrifikáciu).

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy