Aktuality z koridoru – V. časť: medzi Leopoldovom a Brunovcami

14.12.2006 8:25 Marko Engler

Aktuality z koridoru – V. časť: medzi Leopoldovom a Brunovcami

Kalendárne už síce nastalo obdobie zimy, počasie to však ešte nenaznačuje (na útechu stavbárov aj koridorových tratí). Tma však prevažuje nad denným svetlom, preto už nie je toľko príležitostí na fotenie toho, čo nám medzi Bratislavou a Novým Mestom nad Váhom vyrastá. Stručne by som však aspoň kúsok informoval o dianí na výstavbe koridoru medzi Leopoldovom a Novým Mestom nad Váhom, aj keď fotografie z aktuálnej doby mám iba z Leopoldova.

Koncom októbra sa položila staničná koľaj č. 1 v Leopoldove, začiatkom novembra aj koľaj č. 2, postupne sa z obidvoch zhlaví pokladala aj koľaj č. 4. Jej spojenie bolo podmienené výstavbou podchodov (aj pre cestujúcich, aj batožinového). Súčasne sa dokončovalo aj tretie leopoldovské nástupište, ktorého náter prebiehal aj počas chladných a vlhkých dní (pri teplotách do 5 stupňov Celzia). Počasie však okrem krátkej ukážky zimy začiatkom novembra prešlo do celodenných kladných teplotných hodnôt prevažne aj bez zrážok, čo umožnilo pracovať na rozostavaných stavbách prakticky bez prerušenia.

20. októbra sa odstránili aj posledné pozostatky po zbúranom bývalom stavadle St. 1 (kostolianske zhlavie), čím bolo umožnené začať pripravovať spodok pre pokládku nového kostolianskeho zhlavia párnej skupiny koľají.

9. novembra došlo k začatiu demontáže starej lávky cez koľajisko stanice (k depu), ktorá bola z toho dôvodu uzatvorená bez náhrady. Zaujímavé je, že cez koľaje sa oficiálne prechádzať nesmie a cestný most (Hlohovec – Trakovice) nemá chodník. Vo výstavbe novej lávky sa pokračovalo až neskôr (k 9. 12. ešte nebola hotová).

 

V polovici novembra sa už privážali na vozňoch výhybky párnej skupiny kostolianskeho zhlavia. Pre výstavbu tejto časti zhlavia musela byť odpojená aj vlečka Liehovaru (resp. kovošrotu a PNZZ). Medzi Leopoldovom a Veľkými Kostoľanmi sa kládla 2. TK od Kostolian po Červeník, ďalej jej pokládku brzdila výstavba dvoch podjazdov. Podobne aj v Piešťanoch nebolo možné klásť koľaje párnej skupiny pre nedokončené podchody na nástupištia, ktoré si vyžadovali časovo najzdĺhavejšiu pracovnú činnosť. Medzi Piešťanmi a Brunovcami sa pre 2. TK valcovalo lôžko. Postupne začali aj predprípravné práce v stanici Nové Mesto nad Váhom, aj keď z Brunoviec sa tento rok už trať nezačala rekonštruovať. Predprípravné práce sa zamerali najmä na priľahlé okolie párnej skupiny na brunovskom zhlaví stanice, kde sa bude musieť vybudovať mimoúrovňové kríženie s dôležitou cestou (druhá možnosť dostať sa autom cez trať v Novom Meste je až na trenčianskej strane nadjazdom alebo miestnymi komunikáciami cez Mnešice, čo určite postihne cestnú dopravu v Novom Meste počas rekonštrukcie stanice).

Začiatkom decembra začali v Leopoldove jazdiť vlaky v smere Bratislava – Žilina k tretiemu nástupišťu, smerom na Nitru k prvému. Sprejazdnila sa aj 2. TK medzi Leopoldovom a Veľkými Kostoľanmi. To umožnilo vylúčiť prvú TK do Veľkých Kostolian a inštalovanie nových výhybiek medzi 1. a 2. TK (resp. medzi staničnými koľajami č. 1 a 2) v Leopoldove. Po položení týchto výhybiek bude koľajisko stanice prakticky dokončené (aspoň čo sa prejazdnosti týka). Potom bude potrebné ešte dokončiť ukončenia slepých koľají atď.

Podchod pre cestujúcich v Leopoldove bol sprevádzkovaný otvorením tretieho nástupišťa. Na ňom sa ešte dokončujú posledné úpravy dlažby, montáž rozhlasového zariadenia a pod. Výťahy ešte osadené nie sú, ani v batožinovom podchode. Na párnej skupine v nákladnej časti koľajiska sa robia úpravy na trolejovom vedení (stožiare a brány v tejto časti asi zostávajú pôvodné), inštalujú sa elektromotorické prestavníky, svetelné návestidlá už stoja. Prebieha aj kabelizácia k zabezpečovacím zariadeniam.

 

Zlepšilo sa aj informovanie cestujúcich staničným rozhlasom. Vo vestibule stanice sa namontovala stena pred vchodovými dverami, čím vznikla predsieň. Kúrenie už funguje, dlažba je dokončená. Vymenili sa aj okienka (3x) výdaja cestovných lístkov, čím zanikli charakteristické „kľúčové dierky“, cez ktoré sme komunikovali s pokladníčkami. Na nástupištia boli nalepené provizórne označnenia koľají nástupíšť, tentokrát už so správnym číslovaním aj na prvom (koľaje č. 9 a 11) aj na druhom nástupišti (koľaje č. 3 a 7). Osvetlenie nástupíšť ešte nefunguje, funguje však už nové osvetlenie podchodu v celej dĺžke.

Brestovanské, resp. siladické zhlavie je koľajovo dokončené, inštalujú sa ešte prvky SZZ. Po pôvodnom napojení trate od Brestovian už nezostalo nič, vrátane zvyškov po starom cestnom nadjazde pri diaľnici. Celé okolie bolo zarovnané a pôda pripravená na poľnohospodárske využitie.
 
V Piešťanoch sa začala pokládka staničných koľají vrátane napojenia trate do Vrbového. Dokončenie pokládky je závislé na dokončení podchodov. Druhé nástupište (ostrovné) sa už čiastočne aj zastrešuje. Je tu však použitá iná technológia ako v Leopoldove. „Lastovičky“ sú z betónových prefabrikátov a na ne sa pozdĺžne montujú betónové nosníky. Celá stavba pôsobí mohutne oproti profilovým (železným) konštrukciám v Leopoldove. Podobne je pre výstavbu podjazdu pri bývalých kasárňach spomalená aj pokládka 2. TK od Brunoviec.

V Novom Meste nad Váhom už začali aj úpravi na vlečkovom napojení na čachtickej strane (napojenie vlečiek drevoskladu, PNZZ, bývalej vápenky a vojakov). Odovzdávkové koľaje sa vytrhali a začala sa výstavba nového spodku a následne zvršku.

Ostatné úseky dúfam popíšem v nasledujúcej časti, len uvediem, že v Brestovanoch sa už kladú nové stožiare trakčného vedenia, skladajú sa z vagónov nové koľaje a podvaly, medzi Trnavou a Brestovanmi a Brestovanmi a Leopoldovom sa osadzujú nové oddielové návestidlá automatických hradiel.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy