1. narodeniny VLAKY.NET - zážitky z jazdy historickým vláčikom

9.5.2005 10:30 Lukáš Šafář

1. narodeniny VLAKY.NET - zážitky z jazdy historickým vláčikom

VLAKY.NET- Dňa 1.5.2005 uplynul presne jeden rok od spustenia nášho internetového magazínu VLAKY.NET. K tejto príležitosti bola na sobotu, 7.5.2005, naplánovaná akcia v spolupráci so ŽSR a KHT Zvolen. V nasledujúcej reportáži, ktorej napísaním som bol poverený administrátorom tejto úžasnej stránky, Mayom, sa Vám pokúsim podrobne celú akciu priblížiť...

Základné informácie o akcii

Už od 10.3.2005 sme mali možnosť zaregistrovať sa na túto akciu, ktorej organizácia aj prezentácia boli na veľmi vysokej úrovni. Na stránkach boli aktualizované informácie a do obehu bolo daných aj niekoľko plagátov. Prihlásiť sa na túto akciu mohol každý. Stačilo iba zaplatiť sumu 290,- Sk, ktorá zahŕňala cestu vlakom, porciu kotlíkového gulášu, technickú exkurziu a samozrejme dostaviť sa do Zvolena. Spočiatku sa v diskusiách objavili isté obavy, že sa nenájde potrebný počet 50 účastníkov. Ak by sa tak totiž nestalo, akcia by bola zrušená. Postupom času však už bolo jasné, že počet záujemcov o účasť bude dostatočná, ba aj vyššia. Už 10.4.2005 o 12:17 bola zaznamenaná 50. žiadosť o registráciu. Od tejto chvíle boli všetky pesimistické obavy, že by sa akcia nekonala, neopodstatnené.  Ostávalo už iba tešiť sa a dúfať, že bude priaznivé počasie.

Jednotlivé body programu

Hlavným bodom narodeninového programu bola jazda historickou vlakovou súpravou, ktorú tvoril motorový vozeň M131.1053 a prívesný vozeň CDLm (RD Zvolen) na trati Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a späť. Počas jazdy bolo naplánovaných niekoľko fotozastávok. V Banskej Štiavnici bol pre účastníkov pripravený chutný kotlíkový guláš. Nasledovalo fotenie a exkurzia po bývalej úzkorozchodnej železnici Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava (1000 mm). Akcia ďalej pokračovala voľným programom, ktorý sa u jednotlivých účastníkov líšil. Krátko pred 16:30 sa náš „Hurvínek“ spolu s nami vydal na spiatočnú cestu.

Ako to prebiehalo ...

Aj keď väčšina účastníkov zo Západného Slovenska cestovala na stretnutie rýchlikom 811 „Horehronec“, ja som sa rozhodol, že pôjdem autom spolu s Dodom a jeho synom Tomášom. Ráno 05:45 sme sa stretli pred žst. Bratislava - Vinohrady a vyrazili sme. Pre gumokolesársku lobby, ako náš spôsob dopravy do Zvolena nazval RadoB, sme sa rozhodli z jedného prostého dôvodu: cestou sme chceli ešte niečo vyfotiť. Napokon sa to vyplatilo. Po zastávkach v Novej Bani a Žiari nad Hronom sme približne 8:30 zaparkovali pred RD Zvolen. Kým sme vyberali príslušenstvo z auta, dorazil Mayo, hlavný organizátor. Zvítali sme sa s ním a spoločne sme sa pobrali do depa, kde už bola na zadnej točni pripravená naša súprava. Obsadili sme si miesta a po krátkom fotografovaní v depe sme sa ešte chvíľu venovali „Hurvínkovi“. O 9:15 sme dostali povolenie opustiť depo a tak sa naša súprava začala pomalým krokom blížiť k žst. Zvolen os. st. Akcia sa mohla začať.
 

Na stanici už netrpezlivo čakalo zo desať fanúšikov, ku ktorým postupne pribúdali ďalší a ďalší... Mayo začal rozdávať pamätné lístky a zapisovať účastníkov. Pri našom vláčiku sa pristavila aj slečna, resp. mladá pani s bicyklom, ktorá si veľmi skúmavým pohľadom premeriavala našu historickú súpravu a opýtala sa: "Prosím Vás, toto je naozaj vlak do Banskej Štiavnice???"

Medzitým boli do CDlm doplnené zásoby piva a rôznych pochutín. Po príchode „Horehronca“ sa náš vláčik beznádejne doplnil až do posledného miesta účastníkmi zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska a Maďarska. Presne 09:55 sme ako mimoriadný motorový osobný vlak násled 7504 opustili zvolenskú osobnú stanicu.

Od začiatku panovala vo vlaku priateľská a veľmi príjemná atmosféra. Približne o 10:05 sme zastavili v žst. Hronská Dúbrava, kde sa uskutočnilo prvé obiehanie súpravy. Práve tu sa začalo zopár drobných výmen názorov ohľadom správneho fotografovania bez vzájomného prekážania si, ktoré sa počas dňa opakovali. Okolo 10:25 sme sa vydali na cestu do Banskej Štiavnice, počas ktorej sa uskutočnilo niekoľko fotozastávok:

 • 10:35 – pri nadjazde nad diaľnicou krátko za žst. Hronská Dúbrava
 • 10:55 – žst. Kozelník
 • 11:15 – žst. Banská Belá
 • 11:25 – Beliansky viadukt

Počas celej cesty bol náš vláčik sprevádzaný historickým autíčkom Aero pána Pavla Füleho. M131.1053 a Aero tvorili neopakovateľnú dvojicu.

O 11:50 sme zastavili v Banskej Štiavnici. Tentokrát vystúpili z vlaku už úplne všetci. Nasledovalo opäť obiehanie súpravy. Potom už nás nič nedelilo od kotlíkového gulášu, na ktorý sme sa všetci tak tešili. O 13:05 prišlo na rad spoločné fotografovanie a 13:30 zvečňovanie „Hurvínka“ pri výjazde z banskoštiavnického tunelu. Potom sme sa vybrali na exkurziu po bývalej  úzkorozchodnej železnici Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava. Práve v mieste tejto železničky, kde je dodnes zachovaná pôvodná staničná budova, sme sa navzájom popredstavovali. Cestou sme mali možnosť obdivovať krásu okolitej krajinky. Po návrate do žst. Banská Štiavnica sa naše cesty rozdelili, nakoľko prišiel na rad voľný program.
 
Ja a DIS sme sa rozhodli, že zájdeme do Banskej Belej, kde sme cestou zazreli priemyslovú T211. Cez rôzne problémy sa nám ju napokon (DIS ma musel dlho odmäkčovať) podarilo vyfotiť. Pomaly sme sa dostali do žst. Banská Belá, kde nás mal okolo 16:30 vyzdvihnúť náš motoráčik. Štyridsať voľných minút sme ľahko zaplnili rozprávaním sa. Zrazu sa nečakane spoza zákruty vynoril M131.1053 + CDlm. Urýchlene sme nastúpili a povyprávali ostatným, ako sme vyfotili priemyslového „kocúrika“. Niektorí napokon ľutovali, že nešli s nami, ale už bolo neskoro...
 

 Cestou späť už nenasledovali žiadne fotozastávky, jednak kvôli nepriaznivej polohe slnka a jednak kvôli tomu, že po nás išiel Os 6110. Až v žst. Hronská Dúbrava sa uskutočnilo posledné obiehanie súpravy a fotografovanie. Ešte nás stihol predbehnúť R831 „Ďumbier“ v čele s „laminátkami“ 240.092 + 133 a vyrazili sme do konečnej nášho narodeninového dobrodružstva. Po zastavení súpravy na Zvolenskej osobnej stanici nasledovalo ďakovanie a lúčenie. Kŕdeľ sympatizantov železnice sa postupne zmenšoval a strácal v podchodoch. 
 
Zopár posledných jedincov, medzi ktorými som bol i ja, sa rozhodlo odviezť až do depa. Na návestidle sme dali prednosť vlaku v čele so 754.034. Pohľadom sme sa rozlúčili so Zvolenskou osobnou stanicou, kde na nástupišti ešte stálo zopár fanúšikov so zrakom upretým na nás, strácajúcich sa v diaľke. Na zadnej točni zvolenského depa, kde sa naša 1. narodeninová akcia začala, sa aj skončila. Točňa zavŕzgala. Spokojní s vydareným dňom sme sa pozerali, ako sa historický motorový vozeň, prezývaný „Hurvínek“ strácal v tme jednej z rotúnd rušňového depa. Rozlúčili sme sa so všetkými a pobrali domov.

Zopár slov na záver

Ako sa už aj predom hovorilo, hlavným účelom akcie nebola samotná jazda, ale spoznanie sa. Spoznanie tých ľudí, ktorých sme doteraz poznali iba prostredníctvom slov a viet, ktoré ich zastupovali v diskusných fórach a mailoch. Dovolím si povedať, že tento účel akcia splnila na výbornú. Rovnako ako všetky očakávania tých, ktorý sa na nej zúčastnili.

Cítim preto potrebu poďakovať sa všetkým organizátorom, najmä Mayovi a Piovi. A nie len im, ale aj Vám, ktorí ste sa zúčastnili a ktorí ste dotvárali atmosféru.
 
Na záver ostáva iba dúfať, že podobných akcií, ktoré si nejeden z nás bude pamätať až do konca života, bude pribúdať tým správnym smerom...

Portálu VLAKY.NET prajem ešte veľa veľa aktívnych rokov a veľa uživateľov, ktorí budú aspoň takí, ako Tí súčasní...

Okrem mojich fotografií, ktoré sa nachádzajú nižsie, si môžete pozrieť aj pohľady cez objektívy fotoaparátov ďalsích účastníkov našej akcie...


 

POĎAKOVANIE

VLAKY.NET ďakujú všetkým účastníkom narodeninovej akcie.

Svojou účasťou ste podporili propagáciu histórie, ktorá ožíva v šikovných rukách členov Klubu historickej techniky Zvolen. 

VLAKY.NET ďakujú za spoluprácu a ochotu členom Klubu historickej techniky Zvolen. V hlavných úlohách:

 • Vladimír Kavčiak v úlohe rušňovodiča
 • Ivan Ivanič ako pilot
 • Róbert Izák zabezpečoval pomocné práce pri posune
 • Marianna Kubíková ako vlakvedúca
 • Michal Vojenčiak [Krtko] vás obsluhoval v bufete
 • Alenka Galinská v úlohe šarmantnej bufetárky
 • Dezidert Albert taktiež v bufete
 • p. historik Ladislav Kmeť ako autor knihy TRAŤ MLÁDEŽE
 • Peter Kálman [Iskrička] mal okrem iného prsty v zárodku tejto krásnej akcie

Naše poďakovanie patrí hlavne p. Ing. Petrovi Oravcovi, za spoluprácu na príprave akcie, za organizáciu, videoprojekciu, exkurziu a v neposlednom rade za prácu, ktorú odvádza s členmi Klubu historickej techniky Zvolen pri ožívovaní krásnej železničnej histórie.

Narodeninová akcia sa mohla uskutočniť aj vďaka podpore zo strany ŽSR.

ĎAKUJEME !

 

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy