ŽSR 113: Zohor - Záhorská Ves

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 113: Zohor - Záhorská Ves
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Koncesiu na výstavbu a prevádzku trate Plavecký Mikuláš - Rohožník - Zohor - Záhorská Ves získali Dr. Emil RÉVÉSZ a Ing. Ľudovít FABIÁN nariadením MO č. 46370/911.VII.4. Na celej trati s 10 stanicami dlhej 49,9 km bolo treba vybudovať 97 mostov a priepustov. Stavebné náklady dosiahli čiastku 5 380 000 korún.

Zohor - Záhorská Ves je železničná trať tretej kategórie, jednokoľajná neelektrifikovaná. Najväčšia traťová rýchlosť: 60 km/h. Maximálna dĺžka vlaku: 290 m Trieda zaťaženia: v úseku Zohor - Vysoká pri Morave = C2, Vysoká pri Morave - Záhorská Ves = A. Prechodnosť hnacích vozidiel Zohor - Záhorská Ves trieda IV - VI.

Nákladná doprava je zabezpečovaná spoločnosťou ZSSK Cargo jedným párom manipulačného vlaku.  a v prípade potreby ďalším.

2. februára 2003 bola zastavená spoločnosťou ZSSK na trati osobná doprava.

Od roku 2003 do roku 2006 zabezpečovala osobnú dopravu spoločnosť BRKS.

V súčastnej dobe prevádzkuje osobnú dopravu opäť spoločnosť ZSSK Slovensko a. s.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
0,768
 
Priecestie
1,853
 
Priecestie
4,177
 
Most
4,200
4,000
Zastávka
6,700
6,000
Nak./zast.
10,465
10,000
Zastávka
12,513
 
Priecestie
14,511
14,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
202 kB
27.3.2020
PDF
PDF
339 kB
22.3.2020
PDF
PDF
223 kB
28.3.2009
PDF
PDF
253 kB
26.4.2009
PDF
PDF
374 kB
4.4.2021
PDF
PDF
202 kB
21.3.2020
PDF
PDF
197 kB
15.6.2010
PDF
PDF
126 kB
25.6.2010
PDF
PDF
283 kB
4.4.2020
PDF
PDF
276 kB
5.4.2020
PDF
PDF
209 kB
27.6.2010
PDF
PDF
233 kB
3.7.2010
PDF
PDF
246 kB
28.10.2018
PDF
PDF
551 kB
7.4.2020
PDF
PDF
183 kB
5.7.2010
PDF
PDF
170 kB
5.7.2010
PDF
PDF
212 kB
16.4.2011
PDF
PDF
195 kB
10.4.2011
PDF
PDF
187 kB
5.6.2011
PDF
PDF
442 kB
9.4.2020
PDF
PDF
192 kB
16.10.2011
PDF
PDF
474 kB
23.10.2011
PDF
PDF
207 kB
29.5.2011
PDF
PDF
56 kB
17.1.2009
PDF
PDF
181 kB
16.9.2017
PDF
PDF
202 kB
16.9.2017
PDF
PDF
390 kB
27.10.2018
PDF
PDF
213 kB
27.10.2018
PDF
PDF
207 kB
27.10.2018
PDF
PDF
206 kB
27.10.2018
PDF
PDF
308 kB
12.1.2020
PDF
PDF
719 kB
12.1.2020
PDF
PDF
224 kB
12.1.2020
PDF
PDF
490 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy