Zohor, ponad kanál Malina - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničný most na železničnej trati ŽSR 113: Zohor - Záhorská Ves. Nachádza sa medzi ŽST Zohor a ŽST Vysoká pri Morave v km 2,858. Most je oceľový so spodnou mostovkou. Vedie k nemu poľná cesta. V medzivojnovom období bolo v blízkosti mosta vybudovaných niekoľko železobetónových bunkrov, tzv ropíkov.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu