Žst. Záhorská Ves

28.3.2005 19:15 Pio

Žst. Záhorská Ves

Sneh sa začal topiť astronomickou rýchlosťou a tak som sa rozhodol ísť pozrieť, či sa Morava nevylieva zo svojho koryta. Rozhodol som sa ísť pozrieť do Záhorskej Vsi. Nielen preto, že tam neďaleko mám chalupu, ale aj preto, že Záhorská Ves je najzápadnejšie položená obec na území Slovenska.

Zároveň je to aj najzápadnejšie miesto kam na Slovensku vedú koľaje. Prvý vlak dorazil do Záhorskej Vsi 15. novembra 1911. Popudom k vybudovaniu železnice do Záhorskej Vsi bol miestny cukrovar. Z jeho slávy už dnes zostalo len torzo.

Koncesiu na výstavbu a prevádzku trate Plavecký Mikuláš - Rohožník - Zohor - Záhorská Ves získali Dr. Emil RÉVÉSZ a Ing. Ľudovít FABIÁN nariadením MO č. 46370/911.VII.4. Na celej trati s 10 stanicami dlhej 49,9 km bolo treba vybudovať 97 mostov a priepustov. Stavebné náklady dosiahli čiastku 5 380 000 korún.

Zohor - Záhorská Ves je železničná trať tretej kategórie, jednokoľajná neelektrifikovaná. Najväčšia traťová rýchlosť: 60 km/h. Maximálna dĺžka vlaku: 290 m Trieda zaťaženia: v úseku Zohor - Vysoká pri Morave = C2, Vysoká pri Morave - Záhorská Ves = A. Prechodnosť hnacích vozidiel Zohor - Záhorská Ves trieda IV - VI.

Nákladná doprava je zabezpečovaná spoločnosťou ZSSK Cargo jedným párom manipulačného vlaku. (87821/87823) a v prípade potreby ďalším. Pri mojej návšteva som však široko ďaleko nenašiel pamiatku po prítomnosti nákladného vozňa.

2. februára 2003 bola zastavená spoločnosťou ZSSK na trati osobná doprava.

Bratislavská Regionálna Koľajová Spoločnosť vznikla 10. IV. 2003. Licenciu na prevádzkovanie železničnej dopravy získala 4. VI. 2003. Prvý vlak na trati Zohor - Záhorská Ves bol vypravený 7. VII. 2003 a od 2. IX. bola sprevádzkovaná trať Bratislava hl. st. - Devínska Nová Ves - Zohor , čím sa podarilo vytvoriť železničné prepojenie Záhoria s Bratislavou. Dnes BRKS prevádzkuje počas pracovných dní 5 párov osobných vlakov, z ktorých jeden zachádza do Bratislavy hlavnej stanice. Trať Zohor – Plavecký Mikuláš už neobsluhuje vôbec.

Akcionárska štruktúra BRKS:

  • 51 % BSK
  • 04 % obce
  • 13 % Connex Transport AB
  • 20 % ŽOS Vrútky
  • 12 % WAGON SERVICE travel , s.r.o.

 

Staničná budova je čerstvo opravená. Zašlá sláva Železničnej stanice už asi nikdy nebude obnovená. Zub času sa zahryzáva do všetkých časti zariadenia stanice. Odvratná koľaj slúži ako zdroj železa do prekladov pri výstavbe domov. Všetko, čo nie je priviazané a privarené je zničené.

Ešte jedna vec ma zaujala. Ropíky. Ako pamiatka na medzivojnové obdobie a na obdobie studenej vojny. Od Zohoru až po Záhorskú Ves lemujú trasu železnice v hojnom počte. Boli vybudované niekedy tesne pred druhou svetovou vojnou ako ochrana hraníc Československa proti Hitlerovskému Nemecku. Nepomohli, ale dnes tvoria zaujímavú súčasť pohraničia s Rakúskom.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy