Tlačové správy

Správa železnic vypsala tendr na modernizaci trati Bubny-Výstaviště včetně nádraží

15.11.2021

Modernizace železniční trati z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla Praha se posunula do další fáze. Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště. Nejvýše přípustná nabídková cena zakázky je 3,8 miliardy korun. Realizací této stavby začne zásadní přeměna pražských Holešovic, které v místech dnešního bubenského nádraží propojí zcela nová čtvrť. Modernizace bude hotová do roku 2025 a stane se jedním z pilířů budoucího rozvoje celého území.

Správa železnic vypsala tendr na modernizaci trati Bubny-Výstaviště včetně nádraží

„Vypsání výběrového řízení na zhotovitele je pro celou modernizaci tratě z Prahy do Kladna a na letiště důležitým milníkem. Spolu s kladenským úsekem jde o faktický začátek celé stavby a především o začátek proměny celých Holešovic. Staré nádraží dlouho rozdělovalo Holešovice na dvě nesourodé části, zatímco nová železnice bude naopak obě části přirozeně spojovat,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Nejvýraznějším prvkem modernizované tratě bude nová železniční stanice Praha-Bubny, která vznikne za Negrelliho viaduktem a která bude propojena podzemním vestibulem se stanicí metra C Vltavská. Architektonické ztvárnění nádraží se třemi nástupišti a čtyřmi kolejemi má na starosti architektonické studio Jakub Cigler Architekti. Podoba nádraží bude mít dvě různé fáze. V první fázi, kdy půjde o jedinou budovu v území, vznikne na její střeše travnatá odpočinková plocha, která umožní lidem výhled na město a měnící se Holešovice. V druhé fázi vznikne spolu s výstavbou nové čtvrti přímo nad nádražím administrativní budova. V nádražních vestibulech potom bude řada komerčních prostor, které budou sloužit jak cestujícím, tak obyvatelům budoucí nové čtvrti Bubny-Zátory.

Právě nádraží bude spolu s novou budovou pražské filharmonie přirozeným centrem nové čtvrti. Zároveň půjde o jeden z klíčových prvků její dopravní obslužnosti. Funkce důležitého dopravního uzlu přitom bude modernizovaná železnice plnit napříč Prahou 7 a Prahou 6. V rámci modernizace úseku Bubny-Výstaviště vznikne totiž na okraji parku Stromovka železniční zastávka Praha-Výstaviště, jejíž architektonické ztvárnění bude mít na starosti studio dh architekti a která výrazně uleví pražské integrované dopravě především ve chvílích, kdy se budou na pražském výstavišti konat hromadné akce jako veletrhy, koncerty nebo sportovní zápasy. Díky nové lávce přes železniční trať se navíc zlepší propojení Stromovky a Letné. Podobný přínos bude mít železnice také pro návštěvnost koncertů v budově pražské filharmonie nebo v případě konání hromadných akcí na pražské Letné.

Modernizovaná trať povede v úseku Bubny-Výstaviště z větší části po nové estakádě, která umožní scelení Holešovic do jednoho funkčního území. „Estakáda bude navržena s velkorysými mostními oblouky, a to z toho důvodu, aby maximálně umožnila další rozvoj území. Počítáme s tím, že v okolí Výstaviště zde po vzoru z Německa a dalších západních zemí vzniknou prosklené vestavby umožňující komerční využití. Pokud se tak ale nestane, umožní estakáda vzdušné a pocitově bezpečné propojení území po obou jejích stranách,“ dodává Jiří Svoboda. Zároveň umožní zrušení neoblíbeného železničního přejezdu v Bubenské ulici a také zvýšení mostní konstrukce v ulici Dukelských hrdinů, kde v minulosti opakovaně docházelo kvůli nízkému výškovému profilu ke stržení tramvajových trolejí nepozornými řidiči nákladních vozů.

Správa železnic získala územní rozhodnutí pro modernizaci Masarykova nádraží

PRAHA, 15. listopadu 2021

Projekt zásadní modernizace stanice Praha Masarykovo nádraží je zase blíže k realizaci, protože Správa železnic má pravomocné územní rozhodnutí. Samotné stavební práce začnou v roce 2023 a v jejich rámci se mimo jiné rozšíří stávající počet kolejí ze sedmi na devět, vybuduje nový vestibul ve formě zastřešení propojující prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště, zvýší rychlost vlaků a vybudují koleje pro provozní ošetření souprav v lokalitě Hrabovka.

Stanice Praha Masarykovo nádraží je druhou nejfrekventovanější stanicí na síti Správy železnic, je unikátní svým hlavovým uspořádáním, kdy vlaky stojí na kusých kolejích u nástupišť, která přímo navazují na zastřešenou dvoranu. Z ní lze v úrovni vyjít do Havlíčkovy ulice s frekventovanou zastávkou tramvajových linek a se vstupy do stanice metra linky B Náměstí Republiky a také do ulic Hybernská a Na Poříčí. Historické centrum Prahy je odtud vzdálené pět minut chůze. V současné době je koncovým nádražím několika velmi vytížených regionálních linek z center Středočeského kraje. V blízké budoucnosti se také stane koncovou či výchozí stanicí vlaků spojujících centrum Prahy s Letištěm Václava Havla.

Pro vlaky na letiště bude Masarykovo nádraží rozšířeno směrem k ulici Na Florenci ze stávajících 7 na nových 9 kolejí s nástupišti. Aby se zlepšila dostupnost stanice z oblasti Florence a ze směru od hlavního nádraží a také aby se odstranila bariéra v území, kterou v současné době stanice tvoří, je navržena výstavba platformy nad kolejištěm. Ta bude tvořit nejen komunikační propojení, ale vytvoří nový východní vestibul pro čekající cestující, z nějž se přímo dostanou eskalátory, schodišti a výtahy na jednotlivá nástupiště. Část platformy má být osazena zelení a vytvoří tak klidovou oázu v centru metropole. Výškově platforma naváže na nově plánovanou zástavbu soukromého developera po obou stranách stanice.

Ve dvoraně budou celkem tři vnější a tři jazyková nástupiště. Nástupní hrana bude ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Přístupy na nástupiště budou ze dvou směrů, a to ze stávající dvorany nebo nově z platformy zastřešení z ulic Hybernská/Opletalova a Na Florenci. Rekonstrukcí projde kolejiště včetně obvodu Hrabovka, veškeré technologie i trakční vedení a napájení. Po dokončení stavebních prací bude možné zvýšit rychlost vlaků při jízdě ve směru Praha-Libeň na 100 km/h. Zajímavostí bude pevná trolej použitá z důvodu stlačené stavební výšky pod platformou. Stanice bude vybavena vlakovým zabezpečovačem ERTMS/ETCS a bude se počítat s výhradním provozem železničních vozidel vybavených mobilní částí ETCS.

Přestavba Masarykova nádraží je součástí modernizace železnice z centra Prahy do Kladna. Ta je rozdělena na několik etap. Na počátku října vypsala Správa železnic výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro úsek z Kladna do Kladna-Ostrovce, ve stejné fázi přípravy je i úsek mezi stanicí Praha-Bubny a budoucí novou zastávkou Praha-Výstaviště.

Palubní Wi-Fi síť nabídne o tisíc vlaků víc

15.11.2021 - 11:41

České dráhy meziročně navýší garantovanou nabídku palubní  Wi-Fi sítě o 1 015 vlaků. V části spojů, kde byla Wi-Fi dostupná už v letošním roce, se rozšíří počet vozů s nabídkou „wifiny“. V jízdním řádu 2022 nabídne národní dopravce 73 vlaků s palubním zábavně-informačním portálem.

„V marketingových průzkumech je ‚wifina‘ u našich cestujících jednou z nejčastěji požadovaných doplňkových služeb. Ve stále více vlacích ji požadují také objednatelé veřejné dopravy. Proto nabídku Wi-Fi v našich soupravách průběžně rozšiřujeme a k začátku jízdního řádu ji budeme nabízet ve 2 248 spojích denně, do stovek dalších spojů zavedeme Wi-Fi v průběhu roku 2022,“ upozorňuje Ivan Bednárik, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

„Wi-Fi se rozšíří například do rychlíků ‚Vltava‘ a ‚Lužnice‘ z Prahy do Českých Budějovic a Českých Velenic, kde jsme zatím tuto službu nenabízeli. Více vozů s touto službou nabídneme také v rychlících ‚Vysočina‘ z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a ‚Bouzov‘ z Brna do Olomouce a Šumperka,“ říká Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu, a upozorňuje na rozšíření služby také v regionální dopravě: „Technologii Wi-Fi jsme letos dosadili také na všechny jednotky CityElefant. Díky tomu nabídneme ‚wifinu‘ plošně také v rámci Pražské integrované dopravy a Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a částečně také v Ústeckém a Pardubickém kraji. V souladu s požadavky objednavatelů regionální dopravy rozšiřujeme nabídku palubní sítě Wi-Fi i na dalších tratích a do dalších vozidel včetně motorových jednotek Regionova nebo modernizovaných vozů 810.“  

Na začátku jízdního řádu 2022 bude palubní Wi-Fi síť v 90 % dálkových vlaků a ve třetině všech denně vypravovaných spojů Českých drah v celé republice. Stovky dalších spojů sice nabídnou Wi-Fi, ale v jízdních řádech např. z důvodu oběhu různých souprav přímo označené nebudou. O nabídce Wi-Fi se v takovém případě cestující dozvědí přímo ve vozech, které jsou označené příslušným piktogramem.   

K rozšíření snadného připojení k internetu přes palubní Wi-Fi dojde v průběhu roku 2022 v dalších vlacích. Půjde jak o nově dodané soupravy, např. RegioPanter v Plzeňském a Jihočeském kraji, tak v současných vozidlech. České dráhy nyní poptávají instalaci technologie do desítek motorových vozů a jednotek, přípojných vozů do motorových souprav pro regionální dopravu a do rychlíkových vozů, které nyní obsluhují linku Labe Praha – Děčín. 

V jízdním řádu 2022 se rozšíří také počet vlaků vybavených palubním zábavně-informačním portálem na celkem 73 spojů operovaných jednotkami InterPanter, Pendolino, Railjet a InterJet. Palubní portál nabízí ke stažení například hry, elektronické knihy, filmy a další zábavu a poskytují také informace o jízdě vlaků. Vedle linek Praha – Ostrava a Praha – Brno – Břeclav tak bude palubní portál k dispozici i na tratích Praha – Plzeň – Cheb a Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb.  

Odrieknuté vlaky v 46. týždni od 15.11. do 21.11.2021

15.11.2021

ZSSK upozorňuje cestujúcich, že z prevádzkových dôvodov budú v aktuálnom týždni (8. až 14. novembra 2021) odrieknuté nasledovné vlaky:

Platí dňa: 15. novembra 2021

Vlak číslo: Os 2048 (Bratislava hl. st. 13:16 – Malacky 13:53)
• odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Bratislava hl. st. – Malacky
• REX 1860 (Bratislava hl. st. 13:31 – Kúty 14:26) v úseku Bratislava hl. st. – Malacky bude zastavovať ako Os 2048

Vlak číslo: Os 3047 (Malacky 14:05 – Pezinok 15:09)
• odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Malacky – Pezinok

Vlak číslo: Os 3051 (Kúty 15:38 – Pezinok 17:09)
• odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Malacky – Pezinok
• náhrada: Os 3027 (Bratislava hl.st. 17:18 – Leopoldov 18:21)

Vlak číslo: REX 1866 (Pezinok 16:11 – Kúty 17:27)
• odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Pezinok – Bratislava hl. st.

Vlak číslo: Os 2054 (Bratislava hl. st. 16:16 – Malacky 16:54)
• odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Bratislava hl. st. – Malacky
• REX 1866 (Pezinok 16:11 – Kúty 17:27) v úseku Bratislava hl. st. – Malacky bude zastavovať ako Os 2054

Vlak číslo: REX 1737 (Bratislava hl. st. 16:36 – Trnava 17:15)
• odrieknutý pre nedostatok HKV pre nedostatok personálu v úseku: Bratislava hl. st. – Trnava

Aktuálna situácia sa v priebehu dňa môže zmeniť.

Pre informácie o konkrétnych spojeniach, cenách a ponukách je Vám k dispozícii Kontaktné centrum ZSSK. Dostupné je denne v čase 8:00 – 20:00 prostredníctvom LIVE CHATU na www.zssk.sk (ikonka v pravom dolnom rohu), alebo NON STOP telefonicky na č.18188 (zo zahraničia +421244858188) prípadne na info@slovakrail.sk.
Ďalšie informácie a prípadné zmeny či doplnenia nájdu cestujúci ONLINE aj na tomto odkaze: https://twitter.com/zssk_mimoriadne

Za spôsobené nepríjemnosti sa ZSSK cestujúcim ospravedlňuje.

Unikátne miesta v Košiciach spoznáte vďaka urbex výletu po železničných vlečkách

Košice, 9.11.2021

Streda 17. novembra nebude v Košiciach iba sviatkom slobody a demokracie,  ale aj sviatkom všetkých železničných fanúšikov a cestovateľov, ktorí by sa radi dostali vlakom tam, kde ešte nikdy neboli. Dobrovoľníci z občianskeho združenia Detská železnica Košice pripravili unikátnu a v košických dejinách prvú jazdu osobným vlakom po tunajších vlečkách, teda po koľajniciam vedúcich do rôznych podnikov a závodov. Lístky sú dostupné v predaji, potrebná je však registrácia.
 
            Železničné vlečky, v minulosti postavené v duchu budovateľského hesla "kolejí ke  každému soustruhu," boli aj v Košiciach všade tam, kde sa niečo vyrábalo, alebo spracovávalo.  Kratšie či dlhšie vlečkové trate viedli takmer do každého väčšieho podniku.
 
            „V priemyselnej časti sídliska Nad jazerom sa dalo po koľajniciach dostať do vtedajšieho mäsokombinátu, panelárne, stavebnín, mliekární, teplárne, VSS, veľkoskladov potravín, mlynov, Frukony či Ravenu. Aj na opačnej strane mesta je dodnes v areáli magnezitky, hoc už nevyužívané, veľké rozvetvené koľajisko. Rozlohou je azda takéb, ako Košická osobná železničná stanica. Rozkradnuté výhybky a absencia podnikov však celú obsluhu tejto megavlečky zastavili,“ hovorí organizátor mimoriadnej jazdy Ľubomír Lehotský z občianskeho združenia Detská železnica Košice.

         Vydať sa osobnými vlakmi za neprebádanými zákutiami železničných Košíc je podľa slov organizátorov unikátom a aj preto sa budú 17. novembra snažiť dostať vlakom čo najďalej, teda tam, kde to bude umožňovať technický stav koľajiska.
 
            Počas podujatia cestujúci prejdú minimálne 15 rôznych vlečiek či iných obslužných koľají. Medzi iným navštívia dve rušňové a dve vozňové depá, nákladnú stanicu, triangel a vlečky rôznych podnikov i dĺžok. Z praktických i bezpečnostných dôvodov bude vlak zložený z populárnych Orchestriónov, osobných motorových vozňov rady M 152. Takmer všade organizátori počítajú aj s priestorom pre fotografovanie.
 
            Novinkou podujatia je foto-lístok, ktorý si môže zakúpiť taký záujemca, ktorý pred cestou vlakom uprednostní skôr individuálny presun za účelom fotografovania. „Zakúpením foto-lístka však pomôže vykryť nemalé náklady spojené s jazdou. Presný itinerár mu bude poskytnutý hodinu pred jazdou. Vo svete sú takéto spôsoby bežnou praxou a umožnia tak korektne aj zberateľom pekných záberov pomôcť organizátorom pripraviť originálne nostalgické jazdy,“ dodal Ľ. Lehotský.
 
Niektoré vlečky sú v Košiciach stále „živé“, ale posunujú na nich iba nákladné lokomotívy a nákladné vlaky. Z prevádzkových i časových dôvodov však nebude možné zájsť na všetky. „Robili sme čo sme mohli a jazdu starostlivo pripravovali. So sekerami, pílami i lopatami sme prešli väčšiu časť tratí a tam, kde to bolo obtiažne, sme sa snažili ich spriechodniť. Na mnohých úsekoch sme však našli mohutné, divorastúce stromy, kríky či inak zarastené koľajiská. Hoci samotná trať by umožnila prechod vlaku, rozhodli sme sa, že nepoškodíme  lak na našich historických mašinkách a tentoraz niektoré úseky vynecháme,“ dodáva Lehotský.

        Organizátori napriek tomu sľubujú silný a nevšedný zážitok. Veď dostať sa osobákom do tajomných zákutí železničnej siete v Košiciach bude mimoriadna udalosť, ktorá nemá v meste obdobu.
 
            Pre zaujímavosť možno uviesť, že najdlhšou vlečkou v Košiciach je určite tá v košických železiarňach. Spleť koľají v areáli závodu má dĺžku viac ako 250 km. Najkratšia má naopak iba pár desiatok metrov.
 
            Organizátor napokon upozorňuje cestujúcich, že z kapacitných dôvodov je počet lístkov obmedzený a dostupné sú v predaji na www.detskazeleznica.sk, v pokladni Detskej železnice v Čermeli a v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej ul. 48 v Košiciach.

Labe v Pardubicích překlene nový železniční most, rekonstrukce probíhají i na řadě dalších míst

PRAHA, 10. listopadu 2021

V rámci rekonstrukce trati mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová, která odstartovala letos v květnu, dnes došlo k dokončení přesunu stávajícího mostu přes Labe do provizorní polohy. Mostní konstrukce se nově nachází o 18 metrů dál ve směru k silničnímu mostu. Jednokolejný most, který sloužil 55 let železniční dopravě, tak uvolnil místo pro výstavbu nového dvoukolejného s celkovou délkou 161,7 m.

Přípravné práce na přesun mostní konstrukce odstartovaly na podzim a spočívaly především ve výstavbě provizorních opěr a pilířů. Do nové polohy stavbaři most přesouvali po jednotkách centimetrů, práce trvaly zhruba týden. Nyní dojde k napojení tratě směrem na Chrudim a Hradec Králové a od 17. prosince bude na stávající most převedena doprava. Zároveň se začne budovat nový dvoukolejný obloukový most. Po výstavbě opěr a pilířů se v roce 2022 na břehu řeky zahájí montáž jeho nosné konstrukce, která bude v roce 2023 vysunuta nad řeku. Nový most umožní podstatné zvýšení rychlosti vlaků, sníží se také hlučnost, zprovozněn by měl být na konci roku 2023.

Správa železnic letos do rekonstrukcí mostů investuje částku dosahující dvou miliard korun, stavební práce se přitom dotkly desítek mostních konstrukcí. Jedním z letos opravovaných mostů je například ten v Čelákovicích převádějící železnici přes řeku Labe. Nosná konstrukce s délkou 160 metrů a váhou 1277 tun zde nahradila staré přemostění, které kvůli svému šířkovému uspořádání a technickému stavu nevyhovovalo současným potřebám. Od 15. září most využívají vlaky zatím jednokolejně, plný dvoukolejný provoz odstartuje nejen na mostě, ale v celém úseku mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi od 15. prosince.

Od 30. listopadu začne sloužit železniční dopravě také zrekonstruovaný jednokolejný most, který na okraji Havlíčkova Brodu převádí trať Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem přes řeku Sázavu. Stavba započala letos v březnu, jejím cílem byla náhrada dvou nevyhovujících provizorních mostních konstrukcí z roku 1986 za trvalý mostní objekt. Aktuálně už běží dokončovací práce, například montáž železničního svršku.

Letos v září se podařilo uvést do zkušebního provozu také zrekonstruované mosty na trati Louny – Libochovice, které přetínají řeku Ohři. Dvojice železničních mostů z počátku 20. století vykazovala značný rozsah koroze a defektů, nahrazeny proto byly ocelovými konstrukcemi s průběžným kolejovým ložem. Zároveň stavbaři zrekonstruovali železniční spodek a svršek v úseku trati mezi mosty.

Významnou stavbou byla také rekonstrukce viaduktu, který vede přes Karolinino údolí ve Vilémově u Šluknova. Konstrukci o délce 217,3 metru z roku 1904 nahradila ocelová příhradová svařovaná konstrukce ve stejném tvaru a v obdobných rozměrech jako dosud. Výměna mostu proběhla během nepřetržité výluky od dubna do července letošního roku. Poté se na něj vrátily vlaky.

Jedním z mostů, kde rekonstrukce naopak začíná, je 265 metrů dlouhý most v Děčíně, který vede přes řeku Labe. Jeho nosná konstrukce z roku 1874 je už na hranici životnosti. Nahradí ji proto nová ocelová konstrukce s dolní mostovkou, vyztuženou podélnými a příčnými výztuhami, a průběžným kolejovým ložem. Svým uspořádáním bude respektovat vzhled původní konstrukce, zároveň splní všechny současné normy a provozní požadavky železniční dopravy. Stavba mostu je součástí optimalizace trati mezi stanicemi Děčín-východ – Děčín-Prostřední Žleb, která odstartovala letos v srpnu. Hlavní rekonstrukční práce proběhnou ve výluce od března příštího roku.

Letos dokončované mosty:

Rekonstrukce mostu v km 0,989 trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L.     

Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou

Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy

Rekonstrukce mostu v km 10,838 trati Rybník - Lipno nad Vltavou

Rekonstrukce mostu v km 80,155 trati Jaroměř - Stará Paka

Rekonstrukce mostu v km 112,652 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov (Chotěvice)

Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice - Lichkov a Hanušovice - Mikulovice

Rekonstrukce mostu v km 118,646, trati Frýdek Místek - Český Těšín

Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk – Rokytnice

Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)   

Rekonstrukce mostu v km 81,166 trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou

 

Letos zahajované akce mostů:

Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec  

Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice        

Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec     

Rekonstrukce mostu v km 3,713 trati Suchdol nad Odrou – Nový Jičín

Rekonstrukce mostu v km 119,170 trati Obrnice - Most

Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov

Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov

Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov

Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha – Chomutov

 

Probíhající investice do mostů zahrnuté v rámci liniových staveb:

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy – Koterov

Modernizace železničního uzlu Pardubice

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa  Soběslav – Doubí

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo) (most přes Labe)

Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová (5 mostů včetně mostu přes Labe)

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009 (4 mosty)

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Naše rychlíky zastaví na vánočních trzích na Kuksu

Soutěžte s námi o rodinnou vstupenku!

Barokní areál Kuks ožije o dvou víkendech 13. a 14. 20. a 21. listopadu tradičními vánočními trhy. Abyste se na tuto vánoční akci pohodlně dostali, budou naše rychlíky mezi Libercem a Pardubicemi mimořádně zastavovat ve stanici Kuks. Nastoupit a vystoupit tady budete mít možnost po celý den kromě prvního a posledních dvou spojů z výchozích zastávek. Ve směru od Pardubic přijíždí první rychlík už v 7:50 a následně každé dvě hodiny, od Liberce je první příjezd a odjezd v 8:06 a pak vždy po dvou hodinách až do 18:06. Podívejte se na přesný jízdní řád.

Jízdenky si můžete koupit předem v našich jízdenkových přístrojích ve stanicích, případně v e-shopu od pátku 12. listopadu. Při cestě z Pardubic zaplatíte jen 59 korun, z Hradce Králové 37, mezi Dvorem Králové nad Labem a Kuksem je základní jízdenka za 15 korun a z Jaroměře dokonce ještě o dvě koruny levnější. Z opačného směru našich rychlíků Vás třeba z Liberce vyjde nejlevnější cesta na 125 korun, z Turnova na 85. Jízdenku si můžete koupit i při nástupu do vlaku u stevarda na palubě.

Pokud plánujete, že se na jeden z víkendů s bohatým programem vypravíte, máme pro Vás kromě zastavování našich rychlíků ještě jednu skvělou zprávu. Když se na Vás usměje štěstí v naší facebookové soutěži, nemusíte si vstupenku kupovat, protože do pátku 12. listopadu budeme soutěžit o čtyři volné vstupy!

Jízní řád

Pozvánka Vánoční trhy Kuks

 

První patro budovy ve stanici Děčín východ začne využívat místní dům dětí a mládeže

DĚČÍN, 10. listopadu 2021

Správa železnic upravila rozsáhlé nevyužité prostory celého 1. patra výpravní budovy v železniční stanici Děčín východ pro činnost zejména technických oborů Domu dětí a mládeže (DDM). Dnes došlo k slavnostnímu předání zrekonstruovaných prostor.

Správa železnic pro činnost upravila nevyužité prostory o rozloze cca 500 m2. Práce zahrnovaly celkovou opravu podlah, kompletní výmalbu prostor, opravu sociálního zařízení, rozvodů vody, kanalizace, plynu a systému vytápění ústředního topení, dále celkovou opravu elektroinstalací, kompletní výměnu vnitřních dveří a instalaci kamerového systému.

„Jsme rádi, že touto formou můžeme podporovat zájem dětí o drážní obory, které lze studovat na nedaleké střední průmyslové škole a najít pak uplatnění v mnoha perspektivních oborech na železnici. Správa železnic bude s kroužkem modelářů spolupracovat a umožní exkurze na svá pracoviště,“ řekl Martin Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Správy železnic v Ústí nad Labem.

Cílem DDM je probouzení zájmů a vytváření podmínek ke smysluplnému trávení volného času. Svou pestrou činností v zájmových útvarech a akcemi chceme přilákat co nejvíce klientů, k čemuž přispějí i nové zrekonstruované prostory děčínského východního nádraží. Prostřednictvím zájmového vzdělávání dětí a mládeže chceme předávat kompetence, které často využijí i ve svém dalším profesním zaměření, třeba na železnici,“ uvedla Světluše Hochwalderová, ředitelka DDM Děčín. Do nádražní budovy se přestěhují zájmové kroužky – železniční modelář a plastikový modelář. Kromě toho zde nově vznikne kroužek šití.

„Mám velkou radost, že se podařilo domluvit tuto spolupráci. Obrovským přínosem je přímé propojení železničních modelářů se skutečnou železnicí, kterou tak budou mít přímo pod okny,“ uvedl náměstek děčínského primátora pro školství Martin Pošta.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s (VUZ) expanduje na Slovensko

V Praze, 10. 11. 2021

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) v rámci své dlouhodobé strategie dokončil vstup na slovenský trh prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti VUZ Slovakia, s.r.o.

Společnost VUZ Slovakia, s.r.o. bude poskytovat slovenským klientům především služby posuzování interoperability, tzv. služby NoBo. VUZ je Autorizovanou osobou č. AO 258 a Oznámeným subjektem č. 1714 posuzujícím strukturální subsystémy Infrastruktura, Energie, Kolejová vozidla, Traťové i palubní řízení a zabezpečení, a to včetně příslušných prvků interoperability v železničním systému Evropské unie. 

Generální ředitel VUZ Ing. Martin Bělčík k tomu uvedl: „VUZ téměř přesně před 50 lety, 23. 11. 1971, vznikl oddělením od tehdejšího Výzkumného ústavu dopravného v Žilině jako subjekt, jehož primárním cílem bylo provozování Zkušebního centra ve Velimi. Nicméně za posledních 15 let naše společnost prošla poměrně dynamickým rozvojem, zejména v oblasti posuzování železničních kolejových vozidel a infrastruktury, přičemž po celou dobu slovenský trh pro nás byl a nadále je přirozeným trhem. Naše společnost dozrála do bodu, kdy jedním z pilířů naší strategie je postupná expanze na zahraniční trhy a rozvoj služeb mimo ZC Velim. Cílem naší slovenské dceřiné společnosti VUZ Slovakia s.r.o. je – mimo obchodní zastoupení – přinést našim slovenským zákazníkům vysoce specializované služby autorizované osoby ve stejně vysoké kvalitě, jakou poskytujeme zákazníkům v ČR. Otevření naší pobočky na Slovensku vnímáme tak, že se vracíme domů.“

Řízením rozvoje VUZ Slovakia, s.r.o. a jejím jednatelem byl jmenován technický ředitel a člen představenstva VUZ Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.: „VUZ Slovakia chce slovenským zákazníkům nabídnout kvalitnější služby. Chceme být našim zákazníkům blíže a věnovat místní železniční infrastruktuře ještě větší pozornost než dnes. Zásadně nepracujeme pouze od stolu a bližší dojezdová vzdálenost na posuzované stavby zvýší naši konkurenceschopnost. V oblasti vozidel pak chceme našim zákazníkům nabídnout plnohodnotné podklady pro schválení pro provoz v ČR i SR tak, jak tomu bylo před IV. železničním balíčkem. Brzy tedy rozšíříme naše služby i o tzv. DeBo pro SR. Rovněž věříme, že naše bohaté zkušenosti s ETCS budou uplatnitelné i na slovenské železnici. Slovenská pobočka je odrazovým můstkem pro expanzi na evropský trh a počítáme s rozšiřováním i na další trhy. VUZ se brzy zařadí po bok známých evropských „značek“ jako je TÜV či SGS.“

Výzkumný ústav železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Zvýšení cen energií má dopad i na železniční průmysl. Asijská konkurence může ohrozit nové zakázky.

9.11.2021

https://acri.cz/wp-content/uploads/2021/07/do-tweetu.png

V posledních týdnech se objevují zprávy o zvýšení cen energií pro domácnosti. Nárůst cen však dopadá i na podnikatelské subjekty a ve velké míře může mít dopad na železniční průmysl v Česku, který zaměstnává přes 20 tisíc lidí a vytváří 1,4 % HDP. Vysoké ceny energií v Evropě totiž nahrávají asijské konkurenci, která může českým podnikům přebrat zakázky dumpingovou cenou, protože nemusí splňovat přísné emisní limity.

„Pro podniky z železničního průmyslu jsou náklady na energii často jednou z nejvýznamnějších nákladových položek, takže prudký růst cen elektřiny i zemního plynu bude mít dopad i na jejich hospodaření. Více to však může ovlivnit budoucí zakázky,“ říká Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI.

Ceny elektřiny jsou nyní zvýšeny až na úroveň 160 až 200 EUR/MWh z obvyklých 55 EUR/MWh, zatímco cena plynu vzrostla až na 100 EUR/MWh oproti 20 EUR/MWh. V EU kromě růstu cen energií také dramaticky roste cena za emisní povolenky na v současnosti rekordních 64 EUR/t, což má vážný dopad na výrobní náklady firem na celém kontinentu.

„Očekáváme tak, že zvýšení cen energií a povolenek způsobí nejen zvýšení cen produktů, ale bude mít i sekundární dopady. Společnostem se sníží globální konkurenceschopnost což může mít za příčinu ztrátu pozic na trzích. Výrobci v EU totiž platí i vysoké ceny za emisní povolenky. To nahrává konkurenci z Asie, která tak může získat nízkou cenou nové pozice,“ komentuje Marie Vopálenská a doplňuje: „Asijské země nemají tak přísné podmínky na emise a emisní povolenky. Tím jsou jejich vstupní náklady nižší a mohou tak přicházet s cenovými nabídkami, které nejsou firmy schopny vyrovnat. Jejich laxní přístup k emisím z výroby dokazuje i to, že se nezúčastnili Klimatického summitu OSN v Glasgow.“

Současné technologie již neumožňují více snižovat emise z výroby

Samozřejmostí je, že všechny společnosti pracují sami na snižování spotřeby energie, ale bohužel technologie postupují někdy pomaleji než požadavky na snižování energií, nebo modernizace výroby. Podniky tak někdy nemají možnosti, jak spotřebu energie ještě více snížit.

Firmy v ACRI v roce 2020

Společnosti sdružené v ACRI v loňském roce zaměstnávaly 20 tisíc zaměstnanců a vytvářely obrat ve výši 76 miliard korun. Na těchto výsledcích se z více než 56 % podílí export. Navíc podle dopadové analýzy zpracované firmou Deloitte železniční průmysl vytváří HDP ve výši 1,4 %. Členy asociace ACRI jsou firmy, které vyrábí nejen hotové produkty, vozidla, ale také dodavatelé komponent a dalších materiálů potřebných pro výrobu finálních produktů.

České dráhy zahájily prodej jízdenek a rezervací na jízdní řád 2022

.11.2021 - 14:56

České dráhy dnes zahájily předprodej jízdenek a rezervací ve svém e-shopu a v mobilní aplikaci Můj vlak na jízdní řád 2022, který začne platit od 12. prosince 2021. Cestující si mohou zakoupit vnitrostátní a mezistátní jízdenky a také rezervace, které jsou zahrnuty v rezervačním systému Českých drah. Předprodej je až 60 dní. V současné době tak lze zakoupit jízdenky a rezervace na vánoční prázdniny a cestování kolem Vánoc a Nového roku. Rezervace na spoje Českých drah lze ode dneška zakoupit také na pokladnách v železničních stanicích. Vlastní předprodej jízdenek na jízdní řád 2022 v "kamenných" pokladnách společnosti probíhá v obvyklé lhůtě 60 dní, tedy od poloviny října.

Do e-shopu a mobilní aplikace Českých drah budou ještě doplněny rezervace zahraničních dopravců, kteří je spustí v pozdějším termínu, a také některé trasy a spoje, které budou v novém jízdním řádu ovlivněny mimořádně rozsáhlou výlukovou činností.

České dráhy provozují svůj e-shop od roku 2005.  V současnosti v něm nabízejí nákup jízdenek a rezervací na všechny spoje Českých drah v rámci Česka, na mezistátní spoje do řady států Evropy včetně navazujících spojů vybraných partnerů a také doklady na nostalgické vlaky národního dopravce.  V nabídce e-shopu jsou současně k dispozici jízdenky Systému jednotného tarifu One Ticket pro celou českou železniční síť a dopravce, kteří jsou v systému zapojeni. Stejné možnosti nákupu jízdních dokladů nabízí i mobilní aplikace Můj vlak, ve které cestující získají všechny podstatné informace o své cestě vlaky Českých drah. Nákup elektronických jízdních dokladů je velmi jednoduchý, a proto jej zvládne opravdu každý. Zákazníci s aktivovaným věrnostním programem ČD Body mohou na základě online nákupů získat atraktivní odměny od našich partnerů nebo další slevy na jízdném ve vlacích Českých drah.

České dráhy budou v jízdním řádu 2022 vypravovat denně v průměru 6 783 spojů osobní dopravy, z toho bude denně v průměru 478 dálkových vlaků. Vlaky ujedou během budoucího jízdního řádu přibližně 118 milionů kilometrů. České dráhy nabídnou v roce 2022 přímé spojení do Německa (např. Mnichov, Berlín, Hamburk, Kiel), Polska (např. Krakov, Varšava, Přemyšl, Gdaňsk), na Slovensko (např. Bratislava, Žilina, Poprad, Košice, Humenné, Banská Bystrica), do Maďarska (Budapešť), Rakouska (např. Vídeň, Graz. Linec) a do Švýcarska (Curych). Národní dopravce v novém jízdním řádu podstatně rozšíří nabídku oblíbených služeb, jako je např. palubní Wi-Fi, elektrické zásuvky pro dobíjení cestovní elektroniky, dětská kina nebo bezbariérová přístupnost vlaků.

Odrieknuté vlaky v 45. týždni od 08.11. do 14.11.2021

08. 11. 2021

ZSSK upozorňuje cestujúcich, že z prevádzkových dôvodov budú v aktuálnom týždni (8. až 14. novembra 2021) odrieknuté nasledovné vlaky:

Aktualizácia: 08.11.2021

Vlak číslo: Os 2048 (Bratislava hl. st. 13:16 – Malacky 13:53)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Bratislava hl. st. – Malacky
REX 1860 (Bratislava hl. st. 13:31 – Kúty 14:26) v úseku Bratislava hl. st. – Malacky bude zastavovať ako Os 2048

Vlak číslo: Os 2048 (Bratislava hl. st. 13:16 – Malacky 13:53)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Bratislava hl. st. – Malacky
REX 1860 (Bratislava hl. st. 13:31 – Kúty 14:26) v úseku Bratislava hl. st. – Malacky bude zastavovať ako Os 2048

Vlak číslo: Os 3047 (Malacky 14:05 – Pezinok 15:09)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Malacky – Pezinok

Vlak číslo: Os 3051 (Kúty 15:38 – Pezinok 17:09)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Malacky – Pezinok
náhrada: Os 3027 (Bratislava hl.st. 17:18 – Leopoldov 18:21)

Vlak číslo: REX 1866 (Pezinok 16:11 – Kúty 17:27)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Pezinok – Bratislava hl. st.

Vlak číslo: Os 2054 (Bratislava hl. st. 16:16 – Malacky 16:54)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Bratislava hl. st. – Malacky
REX 1866 (Pezinok 16:11 – Kúty 17:27) v úseku Bratislava hl. st. – Malacky bude zastavovať ako Os 2054

Vlak číslo: REX 1737 (Bratislava hl. st. 16:36 – Trnava 17:15)
• odrieknutý pre nedostatok HKV pre nedostatok personálu v úseku: Bratislava hl. st. – Trnava

Vlak číslo: Os 4744 (Galanta 06:03 – Bratislava-Petržalka 07:09)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Galanta – Bratislava-Petržalka

Vlak číslo: Os 4742 (Galanta 05:34 – Bratislava-Petržalka 06:39)
• 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Galanta – Bratislava-Petržalka

Vlak číslo: Os 4707 (Bratislava-Petržalka 07:10 – Senec 07:50)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Petržalka – Senec

Vlak číslo: Os 4708 (Senec 07:58 – Bratislava-Petržalka 08:38)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Senec – Bratislava-Petržalka

Vlak číslo: Os 4711 (Bratislava-Petržalka 09:16 – Senec 09:56)
 Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Petržalka – Senec

Vlak číslo: Os 4712 (Senec 10:05 – Bratislava-Petržalka 10:45)
 Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Senec – Bratislava-Petržalka

Vlak číslo: Os 4715 (Bratislava-Petržalka 11:16 – Senec 11:56)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Petržalka – Senec

Vlak číslo: Os 4716 (Senec 12:05 – Bratislava-Petržalka 12:45)
 Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Senec – Bratislava-Petržalka

Vlak číslo: Os 4719 (Bratislava-Petržalka 13:16 – Senec 13:56)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Petržalka – Senec

Vlak číslo: Os 4720 (Senec 14:05 – Bratislava-Petržalka 14:45)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Senec – Bratislava-Petržalka

Vlak číslo: Os 4723 (Bratislava-Petržalka 15:11 – Senec 15:51)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Petržalka – Senec

Vlak číslo: Os 4724 (Senec 16:05 – Bratislava-Petržalka 16:45)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Senec – Bratislava-Petržalka

Vlak číslo: Os 4727 (Bratislava-Petržalka 17:11 – Senec 17:51)
• 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Petržalka – Senec

Vlak číslo: Os 4728 (Senec 18:05 – Bratislava-Petržalka 18:45)
 Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Senec – Bratislava-Petržalka

Vlak číslo: Os 4741 (Bratislava-Petržalka 19:11 – Galanta 20:12)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Petržalka – Galanta

Vlak číslo: Os 3802 (Trnava 05:24 – Bratislava Nové Mesto 06:18)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3806 (Galanta 06:52 – Bratislava Nové Mesto 08:17)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3812 (Galanta 09:35 – Bratislava Nové Mesto 11:12)
 Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3813 (Bratislava Nové Mesto 09_39 – Galanta 10:55)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Trnava

Vlak číslo: Os 3816 (Galanta 11:35 – Bratislava Nové Mesto 13:12)
• Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3817 (Bratislava Nové Mesto 11:32 – Galanta 12:55)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Trnava

Vlak číslo: Os 3818 (Galanta 12:39 – Bratislava Nové Mesto 14:12)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3819 (Bratislava Nové Mesto 11:32 – Galanta 12:55)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Trnava

Vlak číslo: Os 3820 (Galanta 13:35 – Bratislava Nové Mesto 15:12)
 Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3821 (Bratislava Nové Mesto 13:39 – Galanta 14:55)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Trnava

Vlak číslo: Os 3822 (Galanta 14:39 – Bratislava Nové Mesto 16:12)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3823 (Bratislava Nové Mesto 14:39 – Galanta 15:55)
• 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Trnava

Vlak číslo: Os 3824 (Galanta 15:35 – Bratislava Nové Mesto 17:12)
 Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3825 (Bratislava Nové Mesto 15:39 – Galanta 16:55)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Trnava

Vlak číslo: Os 3826 (Galanta 16:39 – Bratislava Nové Mesto 18:12)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3827 (Bratislava Nové Mesto 16:39 – Galanta 17:55)
 Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Trnava

Vlak číslo: Os 3828 (Galanta 17:39 – Bratislava Nové Mesto 19:12)
 Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3829 (Bratislava Nové Mesto 17:39 – Galanta 18:55)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Trnava

Vlak číslo: Os 3830 (Galanta 18:39 – Bratislava Nové Mesto 20:12)
• 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Trnava – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3833 (Bratislava Nové Mesto 19:39 – Galanta 21:15)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Trnava

Vlak číslo: Os 3809 (Bratislava-Petržalka 07:23 – Galanta 08:55)
 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Petržalka – Trnava

Aktuálna situácia sa v priebehu dňa môže zmeniť.

Pre informácie o konkrétnych spojeniach, cenách a ponukách je Vám k dispozícii Kontaktné centrum ZSSK. Dostupné je denne v čase 8.00 – 20:00 prostredníctvom LIVE CHATU na www.zssk.sk (ikonka v pravom dolnom rohu), alebo NON STOP telefonicky na č.18188 (zo zahraničia +421244858188) prípadne na info@slovakrail.sk.
Ďalšie informácie a prípadné zmeny či doplnenia nájdu cestujúci ONLINE aj na tomto odkaze: https://twitter.com/zssk_mimoriadne

Za spôsobené nepríjemnosti sa ZSSK cestujúcim ospravedlňuje.

Z Kralup nad Vltavou vyjely RegioSpidery, nahradily motoráky řady 810

8.11.2021 - 11:23

Cestující jedoucí z Kralup nad Vltavou do Loun a Velvar budou ode dneška vozit moderní vlaky. České dráhy tu v rámci zkušebního provozu nasadí čtyři nízkopodlažní motorová vozidla typu RegioSpider. Vlaky nahradí motoráky řady 810, které na tratích jezdí doposud.

„Pracujeme na tom, aby cestování vlaky bylo pro cestující komfortní a odpovídalo požadavkům a očekáváním, které jsou v dnešní době na ně kladeny. Tyto Regiospidery nahradí starší a již nevyhovující motorové jednotky 810 a jsem přesvědčen o tom, že cestující s jejich nabízeným servisem budou spokojeni,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

„Nasazení těchto komfortnějších vozidel na obou tratích vnímám jako jeden z dalších kroků v modernizaci veřejné dopravy. Přepravní komfort 21. století je pro nás prioritou i v odlehlejších částech kraje. Nízkopodlažní vlaky nabízejí pohodlné a bezpečné cestování osobám se sníženou pohyblivostí, především vozíčkářům a seniorům, ale současně i cyklistům nebo maminkám s dětmi,“ konstatoval ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Tyto zánovní vlaky získaly České dráhy na konci loňského roku z Německa od dopravce SWEG. „Čtyři moderní nízkopodlažní motorové jednotky Stadler RS1 budeme na tratích z Kralup nad Vltavou do Loun a Velvar testovat pro možné budoucí využití typově obdobných vozidel ve Středočeském kraji,“ popisuje člen představenstva ČD a náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta a dodává: „Vlaky byly vyrobeny v roce 1997 a cestujícím nabídnou 71 míst k sezení, prostorný interiér, bezbariérový přístup a dostatek místa. S délkou přes 25 metrů a váhou kolem 50 tun dosahují maximální rychlosti 120 km/h, podvozkový pojezd vozidla navíc lépe absorbuje nerovnosti kolejiště a tím zásadně zlepšuje jízdní komfort.“

Vlaky budou na trati jezdit více než rok, potom je čeká modernizace. České dráhy dovybaví vlaky Wi-Fi, úpravami projde audiovizuální informační systém, instalována bude klimatizace a elektrické zásuvky, dojde i k přečalounění sedaček a přelakování vozidel do barev podle požadavku objednatele.

České dráhy již nyní jednají se Středočeským krajem o pořízení typově obdobných moderních vozidel, která by zlepšila kvalitu cestování nejen na této trati, ale i na jiných regionálních tratích ve středních Čechách.

Stejný typ vozidel národní dopravce provozuje již řadu let pod názvem RegioSpider v Libereckém kraji nebo na Vysočině. Tyto zánovní vozy z Německa nově jezdí také na severu Čech na železniční lince U11 Postoloprty – Louny – Česká Lípa.

Nádražní budova v Převýšově zůstane: obec se zavázala k jejímu pronájmu

PŘEVÝŠOV, 5. listopadu 2021

 
Zástupci Správy železnic a obce Převýšov se dohodli na zachování místní nádražní budovy, která měla původně ustoupit plánované modernizaci železniční trati z Prahy do Hradce Králové. Obec si pronajme volný prostor v přízemí objektu, pro který Správa železnic nebude mít využití. Zároveň pokračuje příprava nové varianty vedení trasy, která povede mimo nádraží.

Správa železnic hledala spolu s obcí Převýšov řešení od jara tohoto roku. Klíčovým bodem jednání se stal nakonec pronájem přízemních prostor. Částka za nájem pokryje provozní náklady a běžnou údržbu a umožní tak zachování objektu. V 1. patře zároveň budou moci zůstat stávající nájemníci, kteří obývají tamní byty.

„Zachování budovy by vedlo podle původních odhadů k výraznému snížení traťové rychlosti, a to za situace, kdy bychom ji neměli jak využít. Proto nám její zachování původně nedávalo smysl. Obec ale dala jasně najevo, že je ochotná zajistit další využití objektu. Proto jsme společně hledali cesty, jak toho dosáhnout. Jsem rád, že se nám to nakonec podařilo a chtěl bych tímto poděkovat také panu starostovi za jeho nasazení při hledání různých variant,“ říká Jan Beneš, hlavní inženýr stavby ze Správy železnic.

„Důvodům, kvůli kterým Správa železnic plánovala vést trasu přes výpravní budovu, rozumíme. O to víc si vážíme toho, že její zástupci naslouchali našim argumentům a obavám a že jsme od začátku hledali způsob, jak budovu zachránit,“ říká starosta obce Miroslav Podnecký s tím, že pokud by obec nebyla schopná garantovat využití budovy, hrozilo nadále její zbourání.

Správa železnic zároveň představila další modifikace trasy v okolí Převýšova, které umožňují budovu zachovat a zároveň minimalizují nutnost snížení traťové rychlosti. Původní propad maximální rychlosti expresních vlaků kolem Převýšova z plánovaných 140 km/h přibližně na 105 km/h by vedl k jejich zdržení přibližně o půl minuty a zvýšil energetickou náročnost železniční dopravy v tomto úseku o 75 MWh ročně. Nové varianty umožňují snížit propad traťové rychlosti na 120 km/h, respektive 130 km/h v případě, že by trať vedla v těsném sousedství výpravní budovy. Reagují i na další podněty, které obec vůči původnímu návrhu měla, jako je třeba přemístění železničního přejezdu.

DPP hledá projektanta i organizátora mezinárodní architektonické soutěže na lanovku z Podbaby

DPP hledá projektanta i organizátora mezinárodní architektonické soutěže na lanovku z Podbaby do Bohnic

5.11.2021

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v těchto dnech vypsal dvě zakázky k plánované lanovce Podbaba – Troja – Bohnice. První je veřejná zakázka na projektanta této visuté lanové dráhy, jejíž předpokládaná hodnota je 64,5 mil. korun a současně tendr v hodnotě 1,5 mil. korun na organizátora mezinárodní architektonické soutěže na podobu tří stanic lanovky a pěti podpůrných pilířů. Vítězové obou zakázek by měli být známí do konce ledna 2022. 

Subjekty, které se budou chtít zúčastnit veřejné zakázky na projektanta lanovky Podbaba – Troja – Bohnice, budou muset doložit, že v minulosti projektovaly novostavbu nebo rekonstrukci visuté lanové dráhy. Tendr by měl být zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek nejpozději v pondělí 8. listopadu 2021, zájemci mohou své nabídky podávat do 3. prosince 2021. DPP přepokládá vysoutěžení projektanta lanovky i organizátora mezinárodní architektonické soutěže do konce ledna 2022. 

„Lanovka z Podbaby do Bohnic je efektivní spojení dvou částí Prahy oddělených Vltavou a příkrým svahem Trojské kotliny. Po schválení záměru v Radě a Zastupitelstvu v minulém roce pokračujeme v přípravě projektu a dalším krokem je soutěž projektanta a organizátora architektonické soutěže, ze které vzejde podoba stanic a podpěr lanové dráhy. Zároveň probíhá proces změny územního plánu, který dokončíme v příštím roce. Doufám, že za několik měsíců představíme výsledky architektonické soutěže a následně se naplno rozběhnou projekční práce, které budou s výsledným architektonickým řešením už počítat. Lidé z šestky a osmičky se na kvalitní spojení načekali už dost dlouho. Když se dnes potřebujete dostat ze zastávky Krakov na sídlišti Bohnice na Vítězné náměstí v Praze 6, musíte autobusem do Kobylis, odtud metrem na Vltavskou a pak tramvají. Nebo z Kobylis metrem do centra s přestupem na Muzeu a pak zase nahoru áčkem na Dejvickou. Obě varianty zaberou 40 minut. Lanovkou zkrátíme cestu na 15 minut s cestou k jejím zastávkám. Pražané také nebudou muset zbytečně jezdit přes vytížené centrum,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.  

„Prvním úkolem projektanta bude příprava dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona, tzv. EIA, její projednání a získání kladného stanoviska. To bude zcela zásadní bod tohoto projektu. Až na základě výsledků EIA bude projektant moct vypracovat finální projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Ze zkušeností z jiných projektů vzhledem k procesní složitosti a komplikované legislativě předpokládáme, že jen tato etapa zabere zhruba  rok až rok a půl,“ dodal Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.  

Realizaci lanovky Podbaba – Troja – Bohnice schválila Rada hlavního města Prahy na konci srpna 2020. Záměr lanovky byl ověřen studií proveditelnosti, kterou zadal ROPID v roce 2018. Následná technická studie, kterou zpracoval METROPROJEKT Praha, stabilizovala umístění i hmotové řešení všech tří stanic lanovky a podpěr s ohledem na budoucí koordinaci se zamýšlenými tramvajovými tratěmi v oblasti a rozvojovým plánem Zoo Praha. V první polovině letošního roku DPP provedl předběžné tržní konzultace se dvěma klíčovými světovými výrobci lanovek, společnostmi Doppelmayr a Leitner, v rámci kterých ověřoval především technické řešení plánované lanovky s ohledem na předpokládané investiční náklady. Lanová dráha bude mít tři stanice: Podbaba, Troja a Bohnice. Její předpokládaná délka bude cca 2,3 km a předpokládané náklady na její výstavbu jsou odhadovány na přibližně 2,007 miliard korun.

Diaľkové vlaky na trasách Žilina – Praha a Bratislava – Košice zdobí 51 nových vozňov ...

Diaľkové vlaky na trasách Žilina – Praha a Bratislava – Košice zdobí 51 nových vozňov s čičmianskym vzorom

3.11.2021

 • ZSSK v piatok prevzala posledný z 51 kusov modernizovaných diaľkových osobných vozňov
 • Design rekonštruovaných vozňov spĺňajúcich štandardy 21. storočia je inšpirovaný kultúrnym dedičstvom Slovenska

 

BRATISLAVA – Krásu čičmianskeho ducha naprieč Slovenskom si môžu cestujúci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vychutnávať už plnohodnotne. Kompletne nového interiéru sa dočkali posledné dva kusy z celkovo 51 ks modernizovaných osobných vozňov 2. triedy určených pre diaľkovú dopravu.

Národný dopravca sa rozhodol investovať do modernizácie, ktorá cestujúcim diaľkovými vlakmi mnohonásobne zvýši komfort. Za moderným vzhľadom vlakov ZSSK stojí dizajnérska firma Aufeer Design, ktorá má dlhoročné skúsenosti v železničnom segmente – spolupracovala napríklad so spoločnosťami České dráhy, Stadler či Bombardier. Na modernizáciu boli použité financie z vlastných zdrojov spoločnosti. Prvý modernizovaný vozeň sa dostal do prevádzky v máji 2018, posledný po jazdných skúškach v novembri 2021. Nové modernizované vozne môžu jazdiť rýchlosťou až 160 km/h.

„Nový interiér vlakov v sebe spája moderné i tradičné prvky, funkčné prostredie i príjemnú atmosféru a cestujúci majú zasa o dôvod viac dať prednosť ekologickej doprave. Hlavným cieľom je predovšetkým zvýšenie kvality cestovania, ale nezanedbateľným je aj posilnenie pozitívneho vnímania značky národného dopravcu,“ povedal Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.

V rámci modernizácie vozňov sa národný dopravca inšpiroval bohatou kultúrou, históriou a prírodným dedičstvom Slovenska. Ľudový motív čičmianskeho vzoru reprezentujú poťahy sedadiel. Z materiálov, ktoré nebolo možné doteraz vo vlakoch ZSSK bežne vidieť, sme vsadili na drevený dekor.

Dodávateľom 51 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bmz, ktoré prešli rekonštrukciou z vozňov radu Bmeer, sú ŽOS Trnava. Prínosom  v technickej špecifikácii, v porovnaní so starými vozňami, je:

 • úprava hrubej stavby skrine a spodku pre zvýšenie pevnosti;
 • výmena vypruženia, úprava tlmenia a brzdových jednotiek podvozkov;
 • doplnenie záchrannej brzdy o záklopky v nástupných priestoroch a doplnenie optickej a zvukovej signalizácie zatiahnutia záchrannej brzdy pre cestujúcich pri každej záklopke v oddieloch, chodbe a nástupnom priestore;
 • dosadenie kompletne novej klimatizácie;
 • dosadenie nových predsuvných elektropneumatických vstupných dverí;
 • dosadenie nových posuvných elektropneumatických prechodových dverí;
 • dosadenie nového centrálneho zdroja, vrátane VN kabeláže;
 • dosadenie vizuálneho, rezervačného informačného systému a diagnostického zariadenia.

Inováciou prešiel aj interiér – osadené boli protišmykové podlahy, sklené výplne dverí, batožinové police či stolíky, pod sedadlá boli doplnené ďalšie zásuvky (230 V) s USB portom a vymenené boli aj osvetlenia (dosadenie nového LED vnútorného a koncového osvetlenia) či nové vákuové toalety. Výhodami inovovaných vozňov je aj klimatizácia s reguláciou výkonu a systémom sledovania CO2 v priestore pre cestujúcich v závislosti od obsadenia vozňa, wi-fi pripojenie na internet, systém detekcie požiaru či elektronický rezervačný systém.

Nové vozne typu kupé premávajú na medzinárodnej trase Žilina – Praha, ako aj na tratiach „šesťstovkových“ a „sedemstovkových“ rýchlikov (Bratislava – Žilina – Košice).

O projekte

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz → vlastné zdroje

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • dodané: 2018 – 2021
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

 

Pred modernizáciou

 

Po moedrnizácii

Pred modernizáciou

Po modernizácii

Pred modernizáciou

Po modernizácii

Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR- október

03.11.2021

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) šesť smrteľných zrážok vlaku s osobou, jednu zrážku vlaku s motocyklistom, päť zrážok vlaku s cestným motorovým vozidlom, jednu cestnú dopravnú nehodu motorových vozidiel na priecestí a taktiež jeden náraz pomocného rušňa do uviaznutej súpravy vlaku a jednu zrážku posunujúcich dielov.

Dňa 5. októbra v úseku Turzovka – Čadca na pasívne zabezpečenom priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0030 došlo k zrážke osobného vlaku s motorovým vozidlom, bez zranenia účastníkov nehody a bez poškodenia železničnej infraštruktúry. Toho istého dňa osobný vlak v úseku Jelšovce – Lužianky narazil do dreveného stĺpa zasahujúceho do priechodného prierezu koľaje. Dňa 9. októbra počas jazdy vlaku v Kalnej nad Hronom došlo na aktívne zabezpečenom priecestí so závorami s JIČ SP0736 k zrážke s motorovým vozidlom (kamiónom). K zraneniu osôb nedošlo. Dňa 14. októbra operačný dôstojník Policajného zboru SR ohlásil cestnú dopravnú nehodu dvoch motorových vozidiel na priecestí s JIČ SP1961 v úseku Lietavská Lúčka – Rajec. Dňa 19. októbra počas jazdy osobného vlaku v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik došlo na aktívne zabezpečenom priecestí s JIČ SP0772 k zrážke s motorovým vozidlom, v ktorom došlo k zraneniu štyroch osôb, pričom neskôr jedna osoba na následky zranení zomrela. Dňa 21. októbra vlak v úseku Veľký Meder – Dolný Štál narazil do motorového vozidla na pasívne zabezpečenom priecestí s JIČ SP2147. Dňa 23. októbra v úseku Bratislava-Vajnory – Bernolákovo na aktívne zabezpečenom priecestí s JIČ SP1987 došlo k zrážke vlaku s motorovým vozidlom, pri ktorej bol usmrtený vodič motorového vozidla. Dňa 24. októbra v úseku Lipníky – Hanušovce nad Topľou počas jazdy pomocného rušňa zo stanice Lipníky došlo k zrážke s uviaznutým osobným vlakom. Pri zrážke došlo k poškodeniu dvoch rušňov. V ten istý deň na aktívne zabezpečenom priecestí s JIČ SP0747 v úseku Beša – Podhájska došlo ku zrážke vlaku s motocyklistom, ktorý zrážku neprežil.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR v tomto období evidujú aj prípady vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

Dňa 7. októbra rušňovodič vlaku v úseku Paludza – Liptovský Mikuláš nahlásil naukladané kamene na koľajnicových pásoch, po ktorých prešiel. Dňa 10. októbra rušňovodič osobného vlaku v Dubnici nad Váhom nahlásil skupinu maloletých detí, ktoré hádzali kamene do vlaku. Dňa 23. októbra rušňovodič vlaku v úseku Trnava – Brestovany ohlásil kamene naukladané na koľajniciach. Toho istého dňa rušňovodič vlaku na Odbočke Močiar hlásil, že z nadjazdu hádzali deti kamene na vlak. Tiež 23. októbra rušňovodič vlaku v úseku Paludza – Liptovský Mikuláš nahlásil naukladané kamene na koľaji. Dňa 25. októbra rušňovodič osobného vlaku v Krompachoch ohlásil skupinu maloletých osôb, ktorá na žilinskom zhlaví hádzala kamene do prichádzajúceho vlaku. Dňa 30. októbra rušňovodič osobného vlaku na Odbočke Močiar ohlásil naukladané veľké množstvo kameňov na koľaji. Dňa 31. októbra pri jazde vlaku v úseku Vrútky – Varín spozoroval rušňovodič naukladané kamene na koľajnici.

Podporujeme Movember, kníry letos narostly i našim vlakům

2.11.2021

Vyfoťte náš kníratý vlak a přidejte hashtag #arrivamovembercz!

O tradiční a každoroční akci Movember jste už určitě slyšeli. Koná se každý rok a klade si za cíl zvýšit povědomí o zdraví mužů a otevřeně informovat a mluvit o rakovině varlat nebo prostaty, která patří k nejčastějším nádorovým onemocněním mužů. Řekněme si to na rovinu, řada z nás prevenci odsouvá a jde k lékaři až když je pozdě! Movember proto vyzývá muže, aby si celý listopad nechali narůst knír a tuto celosvětovou akci podpořili.

Celosvětové úsilí tradičně podporujeme. V předchozích letech rostly kníry našim autobusům, letos pak i pětici našich vlaků! Pyšným krasavcem s knírem je náš rychlíkový vlak 845.110, .204, .205, .309, .316. Až budete čekat na nádraží třeba na rychlík do Pardubic nebo Mladé Boleslavi a uvidíte jednoho z našich kníračů, vyfoťte ho a přidejte hashtag #arrivamovembercz. Vaše nejlepší úlovky na konci listopadu odměníme! 

A co vy, taky si necháte narůst knír?