Vládní „muvkovlak“ aneb Luigi Negrelli by zíral

30.5.2020 8:00 Jiří Řechka

Vládní „muvkovlak“ aneb Luigi Negrelli by zíral

První červen je Mezinárodním dnem dětí, ale letos se k tomuto datu také vrací do provozu Negrelliho viadukt. Jeho rekonstrukce, jež si vyžádala nemalé náklady a vyvolala navíc neplánované práce, je zdárně dokončena a železniční doprava se může vrátit do svých (nově položených) kolejí. Snažil jsem se v několika reportážích zachytit unikátní přestavbu tohoto historicky památného a současně i dnes důležitého spojení, tudíž jsem rád připravil rovněž tento jejich poslední díl.

Redakce internetového magazínu VLAKY.NET obdržela pozvání Správy železnic na prezentační jízdu po Negrelliho viaduktu a setkání s novináři ve stanici Praha-Dejvice, konané v pátek 29. května 2020. Zájemců o jízdu vládním vlakem bylo hodně a na všechny se nedostalo, tak tedy moje reportáž začíná právě briefingem s předsedou vlády a ministrem dopravy. Ještě před odjezdem do Dejvic jsem si udělal pár dokumentačních fotografií stavby a poté jsem (pro mne posledním) vlakem ze zastávky Praha-Bubny Vltavská odjel na místo konání akce. Zde již bylo vše v plné přípravě a nezbývalo tedy, než vyčkat příjezdu speciálního vládního vlaku, tvořeného vozidly MUV 75. Po příchodu premiéra Andreje Babiše a dalších hostů zahájila tisková mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová tiskovou konferenci.


Premiér Andrej Babiš a doprovod přicházejí © Jiří Řechka

Prvním řečníkem byl předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Na úvod zdůraznil, jak je rád, že generální ředitel Správy železnic dodržel slovo a že Negrelliho viadukt je zrekonstruován v termínu. Koronavirus narušil plány s uvedením viaduktu do provozu, původně plánovaný jako akce ke svátku dětí. 1. června měla být zorganizována návštěva viaduktu nejen pro ně, ale pro širokou veřejnost. Tento záměr má být uskutečněn na začátku nového školního roku. Jinak je to první úsek, který je hotov na trase na letiště a do Kladna. Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic jsou u nás největšími investory a také proto jim byl navýšen rozpočet. Také se zmínil o některých investicích. Jak premiér řekl, stavebnictví se musí stát motorem růstu. Na závěr poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci této stavby.


Premiér si projev dobře připravil © Jiří Řechka

Druhým řečníkem byl vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček. Úvodem řekl, že 80% veškerých investic jde do dopravní infrastruktury prostřednictvím Správy železnic a ŘSD. Také se dostane na kraje, na silnice druhých a třetích tříd. Tento úsek je jedna z nejdůležitějších tratí, za dva roky se má začít z rekonstrukcí Masarykova nádraží a za další dva roky má být hotovo. A budou následovat další úseky železničního spojení centra hlavního města s letištěm a Kladnem, z Buben na Výstaviště, a poté se bude budovat obráceně, tedy od Kladna. Řekl, že viadukt je po Karlově mostě druhé nejstarší pražské překlenutí Vltavy a že krásně zapadá do okolí. Firma HOCHTIEF a další dvě společnosti odvedly úžasnou práci. Kladně zhodnotil i činnost Správy železnici, investic přibývá a význam železnice roste.


Hovoří ministr (nejen) dopravy © Jiří Řechka

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na úvod poděkoval státu, že dává finance na takovéto náročné stavby. Rameno Praha - Kladno, o tom se v minulosti jen mluvilo, nyní je to už o konkrétních datech. Během dvou let se má začít stavět. Jsou však i problémy, konkrétně zde na místě, jak nejlépe položit stopu budoucího tunelu, kterým povede trať. Správa železnic chce v říjnu seznámit veřejnost se čtyřmi variantami. Před stosedmdesátí lety byl Negrelliho viadukt uváděn do provozu a dnes se napsala historie pro budoucnost. Generální ředitel se také zmínil o zahájení pravidelného provozu přes Negrelliho viadukt 1. června a o tom, že v plánu bylo vypravení parních vlaků, které však kvůli epidemiologickým opatřením není možné. Věří však, že do 1. září bude po koronaviru a ty parní vlaky budou moci vyjet.


Publikum dodržovalo koronavirové rozestupy © Jiří Řechka

Posledním řečníkem byl předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda. Řekl, že se v minulém roce na jedné inspekční cestě dohodli s ministrem dopravy a generálním ředitelem Správy železnic že viadukt bude předán do provozu do 1. června letošního roku, takže původní termín se zkrátí ještě o jeden měsíc. Je velmi rád, že tento slib se podařilo společně dodržet, že dnešního dne se Negrelliho viadukt předává do provozu. Projekt byl ohromnou výzvou, je to kombinace unikátní historické památky a funkčního dopravního díla. Musela se provést rekonstrukce sta oblouků, devatenáct se muselo kompletně rozebrat a znova postavit. Je to neuvěřitelně složitá práce a za to všem poděkoval. Viadukt byl postaven za 43 měsíců, nyní byl kompletně rozebrán a znova postaven za 37 měsíců.


Vratná souprava „muvkovlaku“ před jízdou z Dejvic na viadukt © Jiří Řechka

Stavba bude ještě pokračovat dokončovacími pracemi, ale 1. června jde viadukt do provozu. Je rád, že jeho společnost se této akce mohla zúčastnit. Tím byl vyčerpán program briefingu, byl dán prostor pro dotazy a ti, kdož se nemohli zúčastnit první jízdy, dostali možnost projet se na Masarykovo nádraží. A odtud jsem už spěchal domů, abych mohl co nejrychleji začít pracovat na této reportáži. Přitom jsem si říkal, jak by se asi stavitel viaduktu díval na to podivné (nakonec i pro dnešního člověka) dění kolem jeho díla: nevídaný vlak, jeho osazenstvo i přítomné obecenstvo s náhubky, nesrozumitelné řeči … A co teprve, kdyby byl přítomen samotné přestavbě viaduktu, která s technologií jeho výstavby měla pramálo společného. Jedno však vím jistě – na svůj výtvor, stále sloužící svému účelu, by byl oprávněně hrdý.


Doprava Masarykovo nádraží, doleva libeňské © Jiří Řechka

Ještě několik údajů o rekonstrukci a jejím vyvrcholení: Celkové investiční náklady stavby činí 1 964 234 419 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 77,26 %. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zvýší se traťová rychlost na 60 km/hod..Zhotovitelem stavby je společnost s názvem Negrelliho viadukt, kterou tvoří HOCHTIEF CZ, správce společnosti, STRABAG Rail a AVERS. Zájemce o podrobnější informace zajisté uspokojí (mnohdy přehlížené) odkazy v textu a zejména pak zdroje uvedené v následujícím odstavci Prameny a odkazy, mezi nimiž nepřehlédněte zvukový záznam všeho, co bylo na dejvickém nádraží řečeno. Další podrobnosti pak najdete v mých předchozích reportážích dostupných z níže zařazeného černého boxu Súvisiace odkazy. Včerejší dění je pak zřejmé ze snímků v galerii.


Úmrtní list dočasné zastávky © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Negrelliho viadukt – Wikipedie
  2. Vlaky se vrací na zrekonstruovaný Negrelliho viadukt – tisková zpráva Správy železnic (formát PDF)
  3. Zvukový záznam briefingu v Praze-Dejvicích (formát MP3, velikost 20,0 MB)
  4. Od pondělí pojedou České dráhy znovu přes Negrelliho viadukt – tisková zpráva Českých drah (formát PDF)
  5. Zprovoznění Negrelliho viaduktu – informační leták Pražské integrované dopravy (formát JPG)
  6. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Vládní „muvkovlak“ přijíždí do Dejvic. © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy