Rekonstrukce Negrelliho viaduktu slavnostně zahájena

9.6.2017 8:00 Jiří Řechka

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu slavnostně zahájena

Za účasti premiéra Bohuslava Sobotky se dnes v Praze uskutečnilo slavnostní zahájení rekonstrukce více než 160 let starého Negrelliho viaduktu. Stavební práce potrvají téměř tři roky, jejich výsledkem bude nejen zvýšení traťové rychlosti, ale díky použití moderních technologií také tišší provoz vlaků. Tak je uvedena tisková zpráva SŽDC ze včerejší akce, na níž byl zastoupen i magazín VLAKY.NET.

 

 

 

Stalo se tak díky pozvánce, jež na adresu redakce dorazila bezmála týden před konáním slavnostního aktu. Ten byl ostatně očekáván, neboť po léta odkládané zahájení stavby bylo podle zveřejněných informací už skutečně na spadnutí. To mi umožnilo s předstihem pořídit pro předpokládané využití dokumentační snímky současného stavu tohoto historicky i soudobě významného železničního objektu. Shodou šťastných náhod jsem mohl, ač mám v poslední době plno jiných povinností, pozvánky bez problémů využít, abych čtenáře mohl informovat o nastávajícím dění, které bude tvrdým oříškem nejen stavebním, ale také dopravním.


08.06.2017 - Praha Masarykovo n.: místo slavnostního aktu © Jiří Řechka

Sama rekonstrukce má trvat téměř tři roky a velmi ovlivní železniční dopravu od Kladna a také od Ústí nad Labem. Prostě bude se opět měnit poněkud železniční historie. Viadukt slouží více než 160 let a, jak bylo řečeno na slavnostním zahájení jeho přestavby, bude mít před sebou alespoň dalších 160 let. To ale už z nás přítomných nikdy neposoudí. Nevadí, žijeme přítomností a pouze nedalekou budoucností. Tak tedy udělal jsem pár desítek fotografií tohoto viaduktu, ať můžeme za ty necelé tři roky srovnávat.


15.05.2017 - Praha-Štvanice: Negrelliho viadukt © Jiří Řechka

Součástí rekonstrukce je také oprava spojovacího viaduktu, který zajišťuje propojení mezi Libní a Bubny a zároveň s Negrelliho viaduktem a tratí z Masarykova nádraží směrem do Libně a Vysočan tvoří triangl. Na spojovacím viaduktu se nacházejí dvě koleje a, jak řekl generální ředitel SŽDC Pavel Surý, při této rekonstrukci bude obnovena pouze jedna kolej. Když jsem dostal pozvánku na slavnostní zahájení rekonstrukce viaduktu, byl jsem rád, že moje fotogalerie dostane nějaký rozumný začátek.


 25.05.2017 - Praha-Karlín: spojovací viadukt © Jiří Řechka

Kromě v úvodu už zmíněného premiéra se akce zúčastnil náměstek ministra dopravy Milan Feranec, generální ředitel SŽDC Pavel Surý, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica, za zhotovitele stavby Tomáš Bílek, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ. a další činitelé. Akci zahájila tisková mluvčí SŽDC Kateřina Šubová, která přivítala všechny významné hosty. Jako první promluvil premiér Bohuslav Sobotka, který zdůraznil význam zahájení této rekonstrukce.


08.06.2017 - Praha Masarykovo n.: premiér Bohuslav Sobotka © Jiří Řechka

Poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení stavby a vyjádřil uspokojení nad tím, že se povedlo získat finanční prostředky ze zdrojů CEF – programu Nástroj pro propojení Evropy. Podpora Evropy bude činit 85 % nákladů. To umožní věnovat národní finanční zdroje na jiné dopravní stavby, včetně staveb v Praze. Náměstek ministra dopravy Milan Feranec v úvodu omluvil ministra dopravy, poté popřál všem zhotovitelům, aby jejich dílo nepotřebovalo dalších 160 let žádné opravy a poděkoval za přípravu této stavby.


08.06.2017 - Praha Masarykovo n.: Milan Feranec, náměstek ministra dopravy,
člen správní rady SŽDC © Jiří Řechka

Generální ředitel SŽDC Pavel Surý zdůraznil důležitost samotné rekonstrukce, její význam pro budoucí spojení s letištěm a s Kladnem, protože stávají jednokolejná trať a technický stav Negrelliho viaduktu již nevyhovuje pro potřebu železnice. Poděkoval všem, kdož se podílejí na této stavební akci, a také se omluvil cestující veřejnosti za případné potíže, které můžou nastat. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica zdůraznil, že rekonstrukce bude financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a evropského fondu CEF.


08.06.2017 - Praha Masarykovo n.: Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní
infrastruktury © Jiří Řechka

Poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě stavby, že přes všechny problémy se ji podařilo připravit a realizovat. Popřál zhotovitelům, aby rekonstrukci zvládli za přislíbenou cenu a v termínu, třeba i dříve. Za zhotovitele promluvil Tomáš Bílek, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ. Řekl, že se stavitelům toho mostu určitě nezdálo o tom, že tento most bude technickou památkou a, že bude tak dlouho sloužit bez zásadních oprav. Což je důkazem, jak kvalitně se před 160 lety stavělo. Řekl, že se bude těšit, že se v roce 2020 sejdeme při příležitosti předání díla investorovi.


08.06.2017 - Praha Masarykovo n.: Tomáš Bílek, předseda představenstva firmy
HOCHTIEF CZ © Jiří Řechka

Po skončení projevů došlo na slavnostní poklepání na kolejnici a poté na nezbytný přípitek. Tím skončila oficiální část setkání a novináři dostali možnost položit přítomným hostům otázky. Posledním bodem, který byl na pozvánce prezentován, byla jízda pravidelným vlakem do stanice Praha-Dejvice. Osobní vlak se skládal ze spojených jednotek Regionova, jedna byla vyhrazena pro hosty včetně premiéra a novináře, druhá pro cestující veřejnost. Po odjezdu z Masarykova nádraží vlak dojel do stanice Praha-Dejvice, kde byla celá akce ukončena.


08.06.2017 - Praha, Regionova 814.088: premiér Bohuslav Sobotka © Jiří Řechka

Mne čekal rychlý přesun domů, kde jsem se neprodleně pustil do přípravy podkladů pro tuto reportáž, abych je mohl co nejrychleji poslat ke zpracování. Šéf naší redakce mezi tím na základě tiskové zprávy a informací z dalších zdrojů pracoval na článku z obecnějších pohledů. Tolik tedy má stručná reportáž ze včerejší slavnosti. Pokud se někomu snad zdá, že je v ní málo informací o samotném projektu a okolnostech jeho realizace, najde všechny podrobnosti v následujících odkazech. A jistě je doplní i fotografie a obrázky v připojené galerii.


Most přes ulici Prvního pluku - nový stav; zdroj: SUDOP Praha

Prameny a odkazy:

 1. Negrelliho viadukt – Wikipedie
 2. Ministerstvo dopravy ČR - Domovská stránka
 3. Státní fond dopravní infrastruktury - úvodní stránka
 4. Nástroj pro propojení Evropy: Komise plánuje podpořit evropské sítě 50 miliardami EUR – tisková zpráva Evropské komise
 5. Správa železniční dopravní cesty, s.o. – oficiální web SŽDC
 6. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu na webu SŽDC
 7. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu – prezentace projektu (formát PDF)
 8. Stavbaweb.cz – Negrelliho viadukt – o architektonické studii využití prostorů v okolí Negrelliho viaduktu
 9. V Praze začíná rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu. Potrvá téměř tři roky – tisková zpráva SŽDC (formát PDF)
 10. SUDOP Praha, a.s.
 11. HOCHTIEF CZ, a.s.
 12. STRABAG Rail a.s.
 13. AVERS, spol. s r.o.
 14. Startuje oprava Negrelliho viaduktu. Kolem velké výluky panuje chaos - iDNES.cz
 15. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Karlínský viadukt na leptu z roku 1854; zdroj: cs.wikipedia.org

Upravil, doplnil a odkazy opatřil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy