Po Negrelliho viaduktu k remorkéru „Beskydy“

1.10.2019 8:00 Jiří Řechka

Po Negrelliho viaduktu k remorkéru „Beskydy“

V neděli 29.9.2019 se konal Den otevřené stavby na Negrelliho viaduktu. Sleduji tuto stavbu od jejího počátku a není to tak dlouho, kdy jsem na tomto místě informoval o pokračování rekonstrukce. Proto jsem uvítal, když se mi na tuto akci dostalo zprvu neformálního upozornění od šéfa redakce VLAKY.NET a posléze jsem prostřednictvím téhož zdroje obdržel také oficiální pozvánku. Prezentaci uspořádalo Ministerstvo dopravy ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty.

Po příchodu k místu vstupu na stavbu, které se nacházelo v ulici Prvního pluku, jsem zaznamenal setkání zájemců o prohlídku s ministrem dopravy JUDr. Vladimírem Kremlíkem a generálním ředitelem SŽDC Bc. Jiřím Svobodou, MBA. Zaslechl jsem dotazy či připomínky občanů, například na přebujelou státní správu, a odpovědi přítomných představitelů, tvrdící, že se připravují změny v institucích, které řídí. Na druhou stranu prý chybí řada pracovníků do provozů jejich pracovišť. Byla zmíněna také náročnost přípravy na takovouto akci, jakou stavbaři nemají moc rádi. Protože jsem se věnoval hlavně fotografování, ne vše jsem zaregistroval. Pro mne a určitě i pro přítomné návštěvníky byla nejpodstatnější zpráva, že se předpokládá otevření Negrelliho viaduktu k 1.6.2020. Tak uvidíme.


Ministr dopravy Kremlík a generální ředitel SŽDC Svoboda
mezi účastníky akce © Jiří Řechka

Když udeřila desátá hodina, začal Den otevřené stavby Negrelliho viaduktu. Zájemců se sešlo hodně a za přítomnosti ministra dopravy a generálního ředitele SŽDC se mohli po části stavby projít a podívat jak rekonstrukce Negrelliho viaduktu pokročila. Proti mé předchozí reportáži je od Bubnů položena základová betonová deska až k autobusovému nádraží Florenc. Pokládají se antivibrační podložky, na které přijde položit štěrkové podloží a následně koleje. Osazuje se zábradlí. Začala také oprava vyhořelého památkově chráněného stavědla. Podle mne zůstává nejvíce práce na napojení Negrelliho viaduktu na Masarykovo nádraží. Prohlídka byla vedena jednosměrně, výstup byl na ostrov Štvanice.


Návštěvníci na Negrelliho viaduktu © Jiří Řechka

Tam se nacházely prezentační stánky organizací patřících pod ministerstvo dopravy. Řidiči (ale i ostatní) si mohli nechat zkontrolovat zrak, zajímavá byla možnost zažít, jak to vypadá, když se automobil otáčí přes střechu. Ani občerstvení nechybělo. Byla připravena prohlídka našeho nejsilnějšího vlečného remorkéru Beskydy a jeho interiéru i návštěva motorové lodi Státní plavební správy, která vykonává dozor na vodních cestách. Kontroluje plavidla, osoby a dodržování plavebního řádu. Dozvěděl jsem se, že loď byla vyrobena ve Finsku a po vodě doplula až Prahy. Její rychlost je 40 km/h. Po prohlídce lodí, které byly ukotvené v jedné komoře zdymadla, jsem se rozhodl, že návštěvu ukončím plavbou na druhý břeh Vltavy prostřednictvím přívozu, který pendluje mezi Štvanicí, Karlínem a Holešovicemi.


Vlečný remorkér „Beskydy“ stál za prohlídku © Jiří Řechka

Tolik tedy z nedělní zajímavé akce slovem, úplnější dojem o ní poskytnou nepochybně fotografie (a jejich popisky) v připojené galerii. Po zralé úvaze jsem si tentokrát (nejen kvůli úspoře vlastní práce, ale především v zájmu co největší stručnosti) odpustil nějakou širší zmínku o Negrelliho viaduktu a samotné jeho rekonstrukci, kterou možná některý v těchto věcech méně poučený čtenář očekával. Po více informacích toužícího návštěvníka této stránky odkazuji na odkazy v textu i pod ním a také na své předchozí reportáže uvedené v sekci Súvisiace odkazy. A samozřejmě se nezříkám ani možnosti odpovědět na případné věcné dotazy v diskusi, pokud na to budou mé znalosti postačovat.


Negrelliho viadukt z vltavské hladiny © Jiří Řechka

Odkazy:

  1. Zveme vás na Den otevřené stavby na Negrelliho viaduktu - pozvánka (formát PDF)
  2. Negrelliho viadukt se otevře pro veřejnost - tisková zpráva rozesílaná s pozvánkou (formát PDF)
  3. Negrelliho viadukt – Wikipedie
  4. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - specializovaný web
  5. Lidé si prohlédli Negrelliho viadukt, vlaky se sem vrátí v červnu 2020 - iDNES.cz – zpráva z 29. září 2019
  6. Ministerstvo dopravy ČR - oficiální stránka
  7. Správa železniční dopravní cesty, s.o. - oficiální stránka

Úvodní snímek: Remorkér „Beskydy“ z Negrelliho viaduktu © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy