Výbuch v jídelním voze způsobil masakr

4.10.2018 8:00 Jiří Řechka

Výbuch v jídelním voze způsobil masakr

Jednotky integrovaného záchranného systému ve středu 3. října 2018 po 11. hodině zasahovaly v Praze 4 u tragické nehody, při níž v jídelním voze Českých drah po výbuchu propanbutanové lahve zůstaly uvězněny desítky zraněných a mrtvých cestujících. Neděste se, ve skutečnosti šlo jen o scénář cvičení, které se uskutečnilo v areálu Hasičského záchranného sboru SŽDC.

 

 

 

Cílem taktického cvičení bylo zejména prověřit nasazení a součinnost složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů podílejících se na provádění záchranných a likvidačních prací bezprostředně po nahlášení železničního neštěstí. Záchranáři se v prvé řadě zaměřili na roztřídění velkého počtu zraněných po simulovaném výbuchu propanbutanové láhve v jídelním voze. Společný zásah složek IZS, JPO HZS SŽDC Praha a dalších subjektů se zaměřil na záchranu osob, poskytnutí neodkladné zdravotní péče všem zraněným osobám a přípravu jejich transportu do nemocničních zařízení. Tak zní klíčový odstavec tiskové zprávy, kterou doporučuji vaší pozornosti, protože obsahuje všechny základní informace o cvičení s názvem Vlak 2018.


Hasiči přijíždějí na místo nehody © Jiří Řechka

To vše se dělo před očima a objektivy pozvaných zástupců médií, mezi nimiž pochopitelně nechyběl ani náš internetový magazín. Cvičení probíhalo v areálu někdejší provozní jednotky Odstavné nádraží jih někdejšího Depa kolejových vozidel Praha. Cvičného zásahu se kromě drážních hasičů zúčastnily jednotky Integrovaného záchranného systému a Policie ČR. podotýkám, že skutečný výbuch, který měl vyřazený vagon příslušně upravit, se odehrál dříve, což je pochopitelné. Cvičení započalo nahlášením události na linku 112 a za pár minut dorazily první jednotky hasičů, policie ČR a záchranářů. Jak jejich následná činnost probíhala, to vám nejlépe ukáží připojené fotografie, jak mé vlastní, tak obdržené od SŽDC (z míst, kam jsem sám nemohl).


Cestující zasažený výbuchem © SŽDC

Můj popis by byl nadbytečný. V každém případě jsem si uvědomil, že záchranné složky při takovýchto událostech na železnici, zejména pokud k nim dojde v obtížně přístupných místech, to mají hodně složité. Když jsem pozoroval přenášení zraněných na nosítkách přes koleje na manipulační vozíky, neměli to hasiči a policisté vůbec snadné, nesmí zakopnout a způsobit další problém. Činnost byla průběžně komentována a vysvětlována a přitom jsme se dověděli, že někdy je potřeba transportovat zraněné na místo dalšího ošetření i několik kilometrů, často těžce schůdným terénem. Komentátor připomněl, že ve vagonech s oddílovým upořádáním, je obtížná manipulace se zraněnými. Nakonec si to jistě každý dovede představit.


Příčky z oken musí pryč © SŽDC

Po skončení cvičení bylo zúčastněným novinářům umožněno vstoupit do poškozeného vagonu a zhotovit snímky jeho interiéru. Po přesunu na základnu Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty cvičení zhodnotil zástupce této složky Bedřich Pecka. Řekl, že práce hasičů měla nějaké malé nedostatky, které budou vyhodnoceny a vyřešeny, aby v budoucnu to bylo vše už bez jakýchkoliv problémů, proto nakonec takováto cvičení jsou potřebná. Jinak bylo cvičení hodnoceno kladně. Za policii ČR promluvil major Zdeněk Orel, který řekl, že na takovéto zásahy policie pravidelně cvičí. S činnosti policistů při tomto konkrétním cvičení byl spokojen, zasahující příslušníci odvedli svou práci tak, jak měli. Věřme, že podobný scénář se skutečností nestane.


Policisté nastupují do akce © SŽDC

Prameny a odkazy:

  1. Taktické cvičení Vlak 2018 – výbuch železničního vozu - tisková zpráva (formát PDF)

  2. Integrovaný záchranný systém – Wikipedie
  3. Hasičská záchranná služba SŽDC na webu SŽDC
  4. Hasičská záchranná služba SŽDC Praha - Hlavní stránka Facebook
  5. Praha jih (odstavné nádraží) – Wikipedie
  6. Depo kolejových vozidel Praha – Wikipedie

Úvodní snímek: Vynášení zraněných z vagonu © Jiří Řechka

Přepracoval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy