Tři vozy, dvě nádraží, jeden cíl: Preventivní vlak 2012 varuje

25.4.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Tři vozy, dvě nádraží, jeden cíl: Preventivní vlak 2012 varuje

Tři zmíněné vozy ukrývají kinosál, konferenční místnost a prostor pro nácvik první pomoci. V jejich čele se skví zbrusu novým lakem opatřený kocour v barvách ČD Cargo, který zajistil dopravu soupravy na královéhradecké hlavní nádraží a posléze ji převeze do stanice Kolín. Na obou místech bude osádka vlaku přesvědčovat mládež, aby na dráze nehazardovala se svým životem a zdravím.

 
 
 
 
 

Nehody na přejezdech, smrt na střeše vagonu po zásahu proudem z troleje s 25 000 volty či vlakem sražený člověk, který přebíhal koleje. Při těchto neštěstích stále umírají zbytečně lidé a statistiky hovoří jednoznačně: velmi rizikovou skupinou jsou mladí ve věku od 13 do 19 let, píše se v úvodu tiskové zprávy, která byla vydána ke včerejšímu dopolednímu symbolickému vypravení Preventivního vlaku od nástupiště 1A železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží na další, už osmý úsek jeho etapovitého putování po naší železniční síti. Doposud jej navštívilo na 12 tisíc mladých lidí na mnoha místech celé České republiky, jak ukazuje mapka:
 

Letošní trasa Preventivního vlaku a místa, která navštívil v minulosti; zdroj: ČD
 
Žákům a studentům královéhradeckých i okolních škol se možnost účasti na této akci nabízí už podruhé, poprvé tomu bylo dne 22.10.2008, jak jsme na tomto místě tehdy informovali. Její využití ovšem nezáleží na nich samotných, ale na jejich pedagozích, kteří musí hromadnou návštěvu předem domluvit na základě předchozí informace organizátorů. Ti včera přiznali, že jejich nabídka školám se ne vždy setkává s kladným ohlasem, nicméně v Hradci Králové měli „vyprodáno“, jak se přizvaní zástupci médií nejen dověděli, ale mohli také na vlastní oči sledovat. Novináři byli totiž pozváni na 9. hodinu a zařazeni do programu, běžícího už od 8:15.
 

Odborný poradce ČD Robert Drozda v konferenčním voze seznamuje studenty
s riziky provozu na železnici © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Návštěvy Preventivního vlaku jsou organizovány tak, že začínají s odstupem 45 minut, přičemž každá trvá 110 až 120 minut. Skupiny o maximálním počtu 35 osob pak projdou postupně jednotlivými vozy vlaku. Kinovůz návštěvníkům nabízí sestřih krátkých filmů partnerů projektu s varovnou tématikou, ve voze konferenčním se z úst železničních a policejních odborníků dovědí vše nezbytné o potenciálních rizicích železniční dopravy i jak jim vhodným chováním předcházet a v „hytláku“ se pak mohou naučit co nejlépe zasáhnout v případě, že to někomu nevyjde a způsobí si úraz. Na zdravotnickou část včera navázala prohlídka automobilu ZZS KHK.
 

Preventivní vlak u nástupiště 1A s obleženým sanitním vozidlem v popředí
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pro pozvané představitele médií připravila tisková mluvčí Českých drah Mgr. Radka Pistoriusová program obdobný, byť pochopitelně modifikovaný.Po přivítání v kinovoze shlédli jen ukázku promítaného sestřihu filmů a pak se přesunuli do vozu konferenčního, kde mohli sledovat závěr besedy (vzhledem k „aktivitě“ účastníků však spíš přednášky) na téma bezpečnosti na železnici. V danou chvíli preventista KŘP Královéhradeckého kraje nprap.Jan Čížkovský hovořil o trestnosti sprejerství a dalších projevů vandalismu na železnici, přičemž se zmínil také o v poslední době mezi mládeží populárním metání kamenů na vlaky a jeho důsledcích.
 

Nprap. Čížkovský vysvětluje nebezpečnost házení předmětů proti jedoucímu vlaku
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Když se studenti přesunuli o vůz dál, mohla začít neformální tisková konference. V jejím úvodu krátce pohovořili ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD Hradec Králové Ing. Roman Moravčík a krajský radní pro dopravu Josef Ješina. Poté se ujal slova odborný poradce ČD a garant projektu Robert Drozda, který přítomné seznámil s problematikou mimořádných událostí v drážní dopravě z hlediska především kvantitativního či statistického. Činil tak s pomocí prezentace, kterou novináři dostali k dispozici, takže si nejen nemuseli činit poznámky, ale mohou ji využít nebo třeba dokonce (jako v našem případě) čtenářům nabídnout ke stažení.
 

Novináři byli sice nečetní, ale zato pozorní © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po tiskové konferenci se její účastníci věnovali dílem rozhovorům s přítomnými zástupci organizátorů či partnerů Preventivního vlaku, dílem sledování toho, jak si akce užívají ti, jimž je určena. Pochopitelně nejzajímavější bylo dění v onom třetím voze, určeném k nácviku dovedností první pomoci. V něm byla vytvořena tři pracoviště, na nichž se do menších skupinek rozdělení mládežníci střídali. Ne jednom se dověděli něco teorie, na druhém se na figuríně nacvičovaly laické kroky resuscitační a na třetím pak prakticky zkoušeli obvazování krvácející rány. Tou byl s filmařskou dovedností opatřen živý (ač už nepříliš živě se jevící) obětavý figurant.
 

To zranění vypadá opravdu realisticky © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Leckomu s přítomných novinářů se honily hlavou myšlenky, do jaké míry je tato (a podobné) preventivní akce účinná. Ostatně na to téma hovořil i už zmíněný její garant (a dlouholetý železničář, který zažil leccos) Robert Drozda. V už citované tiskové zprávě pak uvádí: Pokud se nám díky Preventivnímu vlaku povede varovat mladé lidi před zbytečným hazardem a zachráníme tak třeba jen jeden lidský život, má tato akce smysl. A tomu, že se Preventivní vlak vrací znovu do míst, kde už byl, na jiném místě píše: Dorostla nová generace. I kdybychom jezdili celý rok, stejně preventivním vlakem neprojdou všichni. Na druhou stranu – dobrý každý poučený.
 

U koho padnou ta poučná slova na úrodnou půdu? © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na téma potřebnosti výchovných, nebo v tomto případě snad už převýchovných, by se dalo vyslovit i napsat mnohé. Zvláště v případě příslušníků naší současné mladé generace, která snáze podléhá vlivům spíš negativním. Vidí něco ve filmu, který se obecně ve svých akčních scénách stále více vzdaluje realitě, a domnívá se, že to tak funguje doopravdy. Tedy že lze třeba elegantně vyskakovat z jedoucího vlaku nebo se bez újmy pohybovat v blízkosti vodičů s vysokým napětím, A to jsem se dosud nezmínil o videích, zachycujících „adrenalinové“ kousky jejich vrstevníků. Proto je nutno, aby existovaly i snímky jiné, jako třeba tento: 
 

„Hazardéry železnice zabíjí“; zdroj: Drážní inspekce
 
To video je pochopitelně datem svého vzniku poněkud obstarožní, některými reáliemi už zastaralé a zřejmě i dostatečně známé. Ale přesto je svým sdělným obsahem stále aktuální. Navíc se k včerejšímu dění na královéhradeckém hlavním nádraží bezprostředně váže, neboť je novináři dostali na odchodnou. (A když je k dispozici na internetu, proč toho nevyužít.) Spolu s ním si jistě z Preventivního vlaku odnášeli i cosi jiného, ve svých myslích – určitě nové poznatky, možná už výše naznačené pochybnosti ve vztahu k možnosti převýchovy mládeže, ale snad také vděk na adresu všech, jimž ani nejistota úspěchu nebrání v další záslužné činnosti.
 

Preventivní vlak a jeho snad poučení „cestující" © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
  1. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Záběr z varovného filmu „Hazardéry železnice zabíjí“; zdroj: Drážní inspekce 

Galéria

Súvisiace odkazy