Hazard v kolejišti neustává

6.2.2018 8:00Zdroj: Drážní úřad - tisková zpráva

Hazard v kolejišti neustává

I když veřejnost nesmí bez řádného povolení vstupovat do kolejiště, stále se najdou tací, kteří si z kolejí dělají veřejnou stezku. Drážní úřad vloni řešil přes 400 přestupků, ve kterých si jedinci počínali nezodpovědně a ohrožovali tím bezpečnost svou i železničního provozu.

 

 

 


Celkem se musel vloni Drážní úřad vypořádat se 425 případy porušení zákazu vstupu do kolejiště. Oproti roku 2016 je to pokles o 82 řešených přestupků (tehdy bylo řešeno 507 případů). Souhrn udělených pokut ve správním řízení však byl vyšší, zatímco v roce 2017 dosáhl výše 180 500 Kč, o rok dříve to bylo o 35 700 Kč méně.

Zajímavostí je, že z celkové výše pokut udělených během loňského roku bylo nebo ještě je vymáháno 127 500 Kč exekučním řízením (!). „Je nepochopitelné, že se někteří nad zákazem vstupu do kolejiště podivují. Tak jako dálnice, tramvajové tratě nebo přistávací letištní plochy neslouží lidem jako chodník, tak ani železniční koleje nejsou k tomuto účelu určeny,“ připomíná hazardérům ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.  


Ilustrační snímek © Radek Hořínek

Mezi osobami, které se neoprávněně pohybují v kolejišti, byli i mladiství (29 případů) a nezletilí (16 případů). I proto zaměstnanci Drážního úřadu zváží realizaci kampaně, která by na tento nešvar poukázala. Pokuta za neoprávněný vstup do kolejiště, kterou lze udělit dle zákona o dráhách, může dosáhnout až výše 10 000 korun. 

Vývoj evidovaných přestupků, ve kterých je zakázán vstup do kolejiště:

Rok
Počet případů
Sankce celkem
2015
311
115 500 Kč
2016
507
144 800 Kč
2017
425
180 500 Kč
 
Těch, kteří chodí v kolejišti a ohrožují tak bezpečnost nejen svou, ale i ostatních, bohužel neubývá. Přitom stále probíhají modernizace tratí na rychlejší provoz, tím pádem má člověk nepoučený pro pohyb v kolejišti menší prostor na adekvátní reakci.

Martin Novák
tiskový mluvčí Drážního úřadu

Úvodní ilustrační snímek © Stanislav Plachý

Súvisiace odkazy