K modernizaci trati Praha – Kladno s odbočkou na ruzyňské letiště

8.6.2019 8:00 Jiří Řechka

K modernizaci trati Praha – Kladno s odbočkou na ruzyňské letiště

Ve čtvrtek 6. června se konalo veřejné slyšení, historicky už druhé, k železniční trati Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla. Naše redakce dostala pozvání, a tak jsem se vydal na akci, kterou jsem ještě nikdy reportážně nezpracovával. Událost se konala v Národní technické knihovna v Praze 6-Dejvicích. Počasí nebylo příchozím vůbec nakloněno, před začátkem se spustila pěkná bouřka, přesto sál byl plný místních občanů, kteří se chtěli dozvědět nové zprávy a taky položit dotazy.

Za městskou část Praha 6 se zúčastnila radní Eva Smutná a předseda Strategické komise Petr Exnar, za SŽDC generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda, jeho náměstek pro modernizace dráhy Mojmír Nejezchleb a ředitel Stavební správy západ SŽDC Petr Hofhanzl. Přítomni byli další zástupci SŽDC a projektové kanceláře Metroprojekt. Po úvodním slovu ředitelky odboru komunikace SŽDC Kateřiny Šubové dostala slovo radní městské části Praha 6 Eva Smutná, která představila téma tohoto slyšení, také připomenula, že diskuze při prvním slyšení byla velmi bouřlivá. Pak se slova ujal generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Ten ve svém proslovu a prezentaci nové tzv. jižní varianty střešovických tunelů mezi Dejvicemi a Veleslavínem řekl, že to je jediná možná varianta, pokud se má stavět.


Jižní varianta trasy tratě mezi Dejvicemi a Veleslavínem na mapě © SŽDC

Jak řekl, úsek Dejvice – Veleslavín je jeden z nejsložitějších. Protože si myslím, že není možné napsat doslovně vše, co bylo řečeno od všech přítomných, tak si dovolím popsat několik mých postřehů. Jinak odkazuji na níže uvedenou tiskovou zprávu a zejména na zvukový záznam úvodního slova i diskuse, z nichž se dozvíte vše podstatné. Jen připomenu, že toto slyšení trvalo dvě hodiny. Z mého pohledu je zajímavá informace, že trať od dejvického nádraží na nádraží Veleslavín bude zahloubena až do hloubky více než 80 m. Také obě nádraží budou zahloubena s přístupem na metro. Tunely se budou razit pomoci razicích štítů a má být zaručeno, že obyvatelé nic nepostřehnou.


Hovoří generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda © Jiří Řechka

Po úvodní prezentaci došlo na dotazy přítomných obyvatel a odpovědi z úst nejpovolanějších. Padly otázky, kde budou na trati přechody respektive podchody, jak je zajištěno, aby nedošlo k problémům se spodní vodou. Jak bude zajištěno odhlučení trati i třeba využití stávajících výpravních budov. Jestli nedojde k jejich stržení, odpověď byla, že nikoliv, je vyhlášená soutěž na jejich budoucí využití. U tratě bude také stát trafostanice, dotaz byl na zajištění bezpečnosti v případě případné havárie, a proč bylo vybráno zrovna místo u rybníka, který slouží jako rekreační oblast. Padl i dotaz jaká bude hodinová přepravní kapacita a po uvedení čísla, doplňující dotaz, jak to bylo vypočítáno, když kapacita vozu je 80 cestujících.


Prezentace výhod zvoleného řešení © Jiří Řechka

Bylo vysvětleno, že na modernizované trati budou nasazeny nové elektrické dvoupodlažní jednotky. Dotazů byla velká spousta, odpovědi na ně, jak předpokládám, byly dostatečně uspokojivé. Rozhodně se tentokrát žádná bouřlivá diskuze nekonala a dokonce jeden z přítomných obyvatel nahlas a veřejně poděkoval SŽDC a dalším zainteresovaným za odvedenou práci. Radní Eva Smutná na závěr, oznámila, že došlo k dohodě městské části se SŽDC o využití pozemků pod současnou tratí s tím, že tyto pozemky budou převedeny městu k následnému využití. Tolik ve stručnosti ode mne.jak k samotnému veřejnému slyšení, tak ke stavbě trati jako takové. Velkoměsto velikosti a významu Prahy by si už konečně zasloužilo komfortní spojení centra s letištěm, jako je tomu jinde ve světě.


Trať Rodalies de Catalunya je jen jedním z druhů veřejné dopravy na
barcelonské letiště (19.6.2014) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  2. Praha 6 – Wikipedie
  3. Rychlodráha Praha – letiště Ruzyně – Kladno – Wikipedie
  4. Železnice na letiště – specializovaný web SŽDC
  5. Modernizace Negrelliho viaduktu postoupila do další etapy - tisková zpráva SŽDC (formát PDF)
  6. SŽDC vyřeší střešovické tunely takzvanou jižní variantou - tisková zpráva SŽDC (formát PDF)
  7. Zvukový záznam informační části (formát MP3, 23,6 MB, doba 00:17:11 hod.)
  8. Zvukový záznam diskusní části (formát MP3, 113,0 MB, doba 01:22:41 hod.)

Úvodní obrázek: Vizualizace železniční stanice Praha-Ruzyně © Metroprojekt Praha

Galéria

Súvisiace odkazy