Úzkokolejka Ondrášov – Dvorce 80 let po zrušení

9.10.2014 8:00 Ing. Martin Řezáč

Úzkokolejka Ondrášov – Dvorce 80 let po zrušení

Projít si zrušenou železniční trať Ondrášov - Moravský Beroun – Dvorce jsme chtěli s Markem již delší dobu. Impulzem k realizaci této akce bylo paradoxně plánované zastavení osobní dopravy na trati z Opavy do Jakartovic. Rozhodli jsme se zvládnout obě tratě najednou a naplánovali si víkendový výlet. V sobotu 8.3.2014 jsme prošli trať z Jakartovic až do Svobodných Heřmanic a dále po tělese zrušené trati až do Horního Benešova.

O tom jsem na tomto místě psali v předchozí reportáži. V neděli 9.3.2014 nás pak čekala zrušená úzkokolejka.

 

 

K přesunu z Horního Benešova do Dvorců jsme ráno využili jednu z mála víkendových autobusových linek (Krnov-Olomouc) a už po půl osmé jsme vystoupili na náměstí ve Dvorcích. Podle skromné mapky jsme brzo našli Nádražní ulici, která nás již neomylně dovedla k bývalé konečné stanici úzkokolejky Ondrášov - Moravský Beroun - Dvorce. Zde jsme našli zachovalé nádraží, využité dnes k bydlení a též bývalou výtopnu, bohužel již bez vodárny, která byla ubourána. Výtopna je dodnes využívána jako skladiště.


Budova výtopny ve Dvorcích © Ing. Martin Řezáč

Naše cesta tedy začala na konečné stanici ve Dvorcích a prošli si celou trasu až na dnešní nádraží v Moravském Berouně (tehdejším Ondrášově, neboť nádraží Moravský Beroun bylo mezilehlou stanici na úzkokolejce).


Nádraží Dvorce od kolejiště © Ing. Martin Řezáč

Trať byla vybudována c. k. státními drahami jako na 11 km dlouhá úzkokolejka s  rozchodem 760 mm. Provoz byl zahájen 31.12.1898. Trať vedla z Ondrášova (km 0,0) přes stanici Moravský Beroun (km 2,0), zastávku s nákladištěm Čabová (km 5,3), následovala zastávka Rejchartice (km 10,0) a konečná stanice byla ve Dvorcích (km 11,0). Největší stoupání dosahovalo 27 promile, nejmenší poloměr oblouku pouhých 75 m. Na trati se nacházelo 12 mostů a traťovým poměrům odpovídala max. rychlost 30 km/h.


Zbytky mostu z pohledu zpět z náspu ke Dvorcům © Ing. Martin Řezáč

Výkony dráhy byly již od počátku její existence slabé. Její nerentabilita se ještě více projevila v době velké hospodářské krize na přelomu dvacátých a třicátých let a postavení dráhy oslabila též konkurenční silniční autobusová doprava. K ukončení provozu dráhy tak došlo pouhých 35 let po jejím zbudování, v září 1933 a přepravu převzaly autobusy ČSD linkou Suchdol nad Odrou - Ondrášov. Po zastavení dopravy byla drážní vozidla postupně předisponována na ostatní úzkokolejky.

Do dnešních dnů se zachovala zdejší parní lokomotiva U 37.002 (nyní provozní na JHMD), která byla v roce 1935 převezena na trať Třemešná ve Slezsku - Osoblaha. Definitivní tečku za životem dráhy pak učinila fyzická likvidace svršku v roce 1937. Existovaly i úvahy o přebudování tratě na normálněrozchodno, včetně dostavby v úseku Dvorce - Budišov nad Budišovkou, nic z toho však nebylo realizováno.


Zbytky mostu v km 8,4 © Ing. Martin Řezáč

I přesto, že od zastavení dopravy uplyne letos již 81 roků, resp. 77 let od fyzické likvidace dráhy, zachovalo se do dnešních dnů dost objektů připomínající její existenci. Stále existují všechny nádražní budovy: Moravský Beroun (nyní v uzavřeném areálu firmy GRANITOL a.s.), Čabová (jako rekreační objekt) a též koncové nádraží Dvorce.


Bývalé nádraží v areálu firmy Granitol Moravský Beroun © Ing. Martin Řezáč


Bývalá zastávka a nákladiště Čabová © Ing. Martin Řezáč

Stejně tak existuje téměř kompletní těleso dráhy, vyjma částí v Moravském Berouně, které byly pohlceny průmyslovými areály, dále je těleso přerušeno v ca. 300 m dlouhém úseku pod Čabovou, kde je již širé pole a též nedaleko Dvorců, již není možné rozpoznat kratší úsek. A našli jsme i pozůstatky zastávky v Rejcharticích.


Most v km 6,6 i s hraničním kamenem © Ing. Martin Řezáč

Nejvýznamnější dochovanou stavbou je kamenný most stojící hned na začátku dráhy u nádraží v Ondrášově (dnes Moravský Beroun). Most je dodnes používán pěšími jako zkratka k nádraží.


Most přes říčku Bystřici v Ondrášově © Ing. Martin Řezáč

Zajímavé je, že v současném územně-správním členění ČR by se tato krátká trať zasahovala  nejen na území 2 okresů (Bruntál a Olomouc), ale i na území 2 krajů (Moravsko-Slezského a Olomouckého).

Z Moravského Berouna jsme pak pokračovali vlakem přes Olomouc do svých domovů. Příjemné jarní počasí bylo ideální pro tento výlet: na túru ideální teplota a těleso trati ještě nebylo zarostlé, tak jako bývá v létě. Všem drážním archeologům tento výlet vřele doporučujeme.

V galerii je zdokumentována naše cesta ve směru z konečné stanice Dvorce do přípojné stanice  Ondrášov.

Úvodní snímek: Nádraží ve Dvorcích s novou střechou © Ing. Martin Řezáč

Galéria

Súvisiace odkazy