Zabudnuté lokálky V: Opustené koľaje na Hané

14.1.2016 8:00 Michal Čellár

Zabudnuté lokálky V: Opustené koľaje na Hané

O dvoch lokálkach na úrodnej moravskej rovine, ktorá sa nazýva Haná. Prvá z nich, najmladšia lokálka na Morave, ktorá sa slávnostného otvorenia kvôli vojnovým udalostiam dočkala až v novom štáte v strede Európy. A druhá, ktorej nebolo umožnené, aby oslávila svoje 100. výročie slávnostnou jazdou historickým vlakom. Pred pár rokmi bol na bývalom telese trate postavený cyklochodník.

 

 

 

 

Místní dráha Litovel předměstí - Mladeč

Prvá trať, ktorá viedla krajom okolo mesta Litovel, bola Severní státní dráha z Olomouca do Prahy, ktorá bola otvorená 1. septembra 1845. Dva kilometre od mesta bola na trati postavená stanica, ktorá niesla meno Litovel. Prvú staničnú budovu navrhol architekt Jüngling a v roku 1873 bola prestavaná na typizovanú výpravnú budovu Rakúskych štátnych dráh. Hneď u stanice bola v roku 1847 postavená čakáreň pre arcivojvodu Maximiliána, ktorý ju využíval pre svoje cesty na okolité panstvá. O 20 rokov neskôr bola čakáreň prestavená na kláštor. Po otvorení železničnej trate do mesta v roku 1886 bola stanica premenovaná na Červenka a tento názov nesie dodnes. O sto rokov neskôr bola stará výpravná budova zbúraná a postavená nová.


Červenka, výpravná budova © Michal Čellár

Dňa 10. júla 1886 bola otvorená železničná trať Červenka - Litovel předměstí ku miestnemu cukrovaru, ktorú postavila spoločnosť Rakúskej štátnej dráhy. Na začiatku 20. storočia boli vypracované projekty, ktoré by napojili mesto Litovel na železničnú trať Olomouc - Čelechovice. Trať Litovel předměstí - Mladeč bola postavená ako odbočka z trate Litovel předměstí - Senice na Hané. Na konci roku 1913 bolo vydaná koncesia spoločnosti Lokalbahn Littau - Gross Senitz (Místní dráha Litovel - Senice) na výstavbu a prevádzku tratí. Už 1. augusta 1914 boli obidve trate otvorené. Prvým vlakom, ktorý prešiel po trati, bol vlak, ktorý odvážal miestnych mužov na bojiská prvej svetovej vojny. Slávnostné otvorenie trate sa konalo až po rozpade Rakúska-Uhorska. Pre prevádzku na tratiach boli zakúpené dve parné lokomotívy neskoršieho radu 310. Jedna z nich 310.0134 „Litovel“ sa zachovalo dodnes. V súčasnosti sa o ňu stará Klub přátel železnic Českého ráje v Turnove. Dňa 1.januára 1925 boli obidve trate zoštátnené (niektoré zdroje uvádzajú dátum 31.augusta 1931).


Mladeč, výpravná budova, pohľad zo smeru Litovel předměstí © Michal Čellár

Dňa 25. mája 1998 bola na trati zastavená osobná doprava. Po pár rokoch sa osobná doprava na trať vrátila v rámci projektu „vlakové taxi“. Vlak bolo potrebné vopred objednať v stanici Litovel předměstí a zaplatiť 40 obyčajných cestovných lístkov. V roku 2007 bola na trati obnovená osobná doprava počas dní pracovného pokoja v letnej turistickej sezóne. Tento koncept osobnej dopravy sa na trati zachoval dodnes s prestávkou v rokoch 2011 a 2012.


Mladeč, 810 583-5 ČD na konci cesty © Michal Čellár

Trať začína v stanici Litovel předměstí, na okraji mesta v dnešnej priemyselnej štvrti. Výpravná budova, ktorá sa nachádza na zhlaví smer Červenka, bola postavená podľa typizovaného výkresu budovy 16/H. Naproti výpravnej budove sa nachádza opustené depo. Medzi výpravnou budovou a nákladiskom sa je opustená vlečka do miestneho závodu. Na druhej strane, na zhlaví smer Senice na Hané, sa oddeľuje pravotočivým oblúkom trať do 6 km vzdialenej konečnej Mladeč.


Litovel předměstí, výpravná budova od depa © Michal Čellár

Pri výpravnej budove sa nachádza pomník s malou motorovou lokomotívou MD 2 Orenstein & Koppel. Lokomotíva bola vyrobená v Nemecku počas druhej svetovej vojny. Poslednú etapu svojho aktívneho života prežila na vlečke cukrovaru pri stanici. V 80. rokoch 20. storočia bola po vyradení vďaka miestnym zamestnancom železníc umiestnená na pomník vedľa výpravnej budovy. V súčasnosti je to jediná zachovaná lokomotíva tohto typu na území Českej republiky.


Litovel předměstí, lokomotíva MD 2 Orenstein & Koppel ako pomník pri výpravnej budove
© Michal Čellár

Po opustení stanice sa trať kľukatí po okraji miestnej časti Nasobůrky. Na konci obce vedie ponad trať rýchlostná cesta E35 Olomouc - Mohelnice. Tesne pred rýchlostnou cestou bola pred pár rokmi postavená vlečka do nového priemyselného areálu, ale v súčasnosti sa nevyužíva. V polovici trate sa nachádza zastávka-nákladisko Chudobním. Pri nakladacej rampe boli vytrhané koľajnice, ale bola ponechaná výhybka a kus koľaje nasmerovanej ku nákladisku. Pôvodná nástupná hrana zastávky, ktorá sa zachovala dodnes, sa nachádzala na druhej strane ako dnes.


Chudobín, výhybka k opustenej nakladacej rampe, smer Mladeč © Michal Čellár

Po zastávke-nákladisku sa trať kľukatí po úbočí údolia Mlýnského potoka až do 2 km vzdialenej zastávky Mladeč jeskyně. Názov zastávky odkazuje na neďaleké Mladečské jeskyně, do ktorých vstup sa nachádza na druhej strane údolia, ako vedie trať. Posledný kilometer trať vedie ľavotočivým oblúkom do koncovej stanice Mladeč. Romantická stanica ukrytá v lese s pôvodnou výpravnou budovou postavenou podľa typového výkresu LV/H, ktorá sa nachádza na koncovom zhlaví stanice. Na zhlaví smer Litovel sa nachádza vlečka miestneho podniku, ktorá rozšírila pôvodné koľajisko. Úplne na konci koľajiska je nakladacia rampa, ktorá je dnes nevyužívaná.


Mladeč, koľajisko stanice smer Litovel předměstí od výpravnej budovy © Michal Čellár

V roku 2015 premávali po trati osobné vlaky počas voľných dní od 14 .júna do 28. septembra vedené motorovým vozňom radu 810. Vlaky boli pokračovanie osobných vlakov na trase Červenka - Litovel předměstí a späť, ktoré miesto hodinovej pauzy pokračovali ako priame vozne do/zo stanice Mladeč. Pripravil som aj schematický plán železničnej trate Litovel předměstí – Mladeč:


Kliknutie do náhľadu otvorí celý plán vo formáte PDF

Místní dráha Nezamyslice - Morkovice

Prvá železničná trať, ktorá viedla cez miestny kraj, bola Moravskoslezská severní dráha z Brna do Přerova, ktorá bola otvorená v roku 1869. Tu sa napojila na kmeňovú trať spoločnosti Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB). Spoločnosť KFNB počítala s tým, že trať bude veľmi využívané, preto bola výpravná budova v Nezamysliciach veľkoryso dimenzovaná. Vďaka tomu sa zachovala skoro v pôvodnej podobe až dodnes. O rok neskôr otvorila KFNB odbočnú trať Nazamyslice – Olomouc - Šternberk. Na ďalšiu trať do mesta Morkovice museli miestni počkať až na začiatok 20. storočia, do obdobia výstavby svojpomocných miestnych tratí. Jednou z nich bola aj miestna železnica Nezamyslice - Morkovice, na ktorej bola zahájená doprava dňa 30. novembra 1909.


Nezamyslice, výpravná budova, pohľad smer Kojetín © Michal Čellár

Trať postavila spoločnosť so sídlom v Morkoviciach a stavbu podporilo Markrabství moravské prevzatím kmeňových akcií vo výške 230 000 K a ešte jej dala zemskú pôžičku 600 000 K. Pri otvorený trate boli miestnou spoločnosťou zakúpené parné lokomotívy neskoršieho radu 442.0. Jedna z nich, ktorá dnes nesie označenie 422.0108, sa zachovala do dnešných dní a stará sa o ňu KHT Zvolen. Dopravu na trati od začiatku zabezpečovali zmiešané vlaky a slúžila hlavne pre prepravu poľnohospodársky produktov. Počas hospodárskej krízy v 30. rokoch boli na trati zrušené osobné vlaky a nahradené autobusovou dopravou. Ako jedna z posledných miestnych tratí bola v súkromnom vlastníctve až do roku 1945, kedy bola znárodnená. Po 2. svetovej vojne na trati postupne pribúdali osobné vlaky až do 80. rokoch a potom už doprava na trati postupne klesala. Dňa 23. januára 1998 prešiel po trati posledný vlak, vedený motorovým vozňov 810 292-3 ČD.


422.0108 v stanici Banská Štiavnica na čele historického vlaku do Zvolena © Michal Čellár

Ďalší deň už popri trati chodila miesto vlakov náhradná autobusová doprava až do úradného zrušenia trate 11. decembra 2005. Trať bola uzavretá pre zlý technický stav aj pre nákladnú dopravu a využívala sa len na odstavovanie nákladných vozňov. Počas leta 1998 zberači kovov rozkradli časti odstavených vagónov, tie sa dali 27. júla samovoľne do pohybu a pár sa ich v 11. kilometri trati vykoľajilo. Definitívny koniec trate prišiel na začiatku roku 2010, kedy sa začal odstraňovať koľajový zvršok od Morkovic. O rok neskôr bol počas leta na bývalom telese trati vybudovaný cyklistický chodník.


Úsek Prasklice - Uhřice u Kroměříže, teleso trate, dnes križovatka na cyklochodníku,
smer Nezamyslice © Michal Čellár

Pre trať bolo v stanici Nezamyslice postavené samostatné koľajisko, ktoré sa nachádza na druhej strane od výpravnej budovy a je s ním spojené nadchodom pre peších. Dnes je už pri vstupe na nadchod značka zákaz vstupu. Po prekročení lávky sa naskytne pohľad na dnes už pomaly zarastajúce koľajisko, ktoré využíva miestna údržba trate SŽDC. Na konci koľajiska smer Morkovice sa pripája koľaj zo stanice Nezamyslice a potom ešte pokračuje asi 100 m a tvorí úvrať pre vychádzanie vozidiel z miestneho nádraží. Po skončení koľajníc asi 200 m koľajové lôžko zarastá náletovými drevinami a potom sa za oblúkom začína cyklochodník.


Úsek Nezamyslice- Těšice, pôvodný železničný most cez rieku Haná, smer Morkovice
© Michal Čellár

Kúsok od začiatku vyasfaltovaného cyklochodníka sa nachádza most cez rieku Haná; ide o pôvodný železničný most, využitý pre nový účel. Za mostom nasleduje rovný úsek až do prvej zastávky Těšice. Zastávka bola pôvodne nákladisko s jednou manipulačnou koľajou. Do dneska sa už nakladacia rampa nezachovala, iba pôvodná nástupná hrana s novým prístrešok pre cyklistov. Za zastávkou teleso trate prechádza popod nový most diaľnice D1. Po ďalšom kilometri rovného úseku nasleduje zastávka-nákladisko Tištín. Do súčasnosti sa tu zachovala nakladacia rampa a pôvodná výpravná budova, ktoré je síce zadebnená, ale priestor stanice niekto udržiava.


Tištín, opustená výpravná budova, pohľad zo smeru Nezamyslice © Michal Čellár

Od stanice trať pomaly stúpa po okraji obce Tištín, kde najskôr ide po násype a potom prejde do zárezu. Po obci sa trať kľukatí po údolí riečky Tištinka až do ďalšej obce s názvom Kovalovice-Osíčany. Tu počas leta 2015 prebiehala rekonštrukcia vodovodu, tak bol cyklochodník cez obec uzavretý. V obci prechádza teleso trate mostom cez rieku Tištinka a vchádza do ďalšej zastávky-nákladiska Kovalovice-Osíčany. Priestor zastávky-nákladiska počas leta využívali stavbári ako sklad materiálu. Zo stanice sa zachovala nakladacia rampa a pôvodná výpravná budova postavená podľa rovnakého typového výkresu ako v stanici Tištín.


Kovalovice-Osíčany, opustená výpravná budova, pohľad zo smeru Nezamyslice
© Michal Čellár

O další kilometer nasleduje zastávka Prasklice, ktorá sa nachádza v poli medzi dedinami. Zo zastávky sa zachoval prístrešok a nástupište. Po zastávke pravotočivým oblúkom teleso trate prichádza do poslednej zastávky Uhřice u Kroměříže, ktorá tiež bola v minulosti nákladiskom s jednou manipulačnou koľajnicou. Zo zastávky sa dodnes zachovala už len nástupná hrana. Nasleduje 3 km úsek, ktorý prechádza miernymi oblúkmi až do konečnej stanice Morkovice.


Uhřice u Kroměříže, bývalé zastávka zo smeru Morkovice © Michal Čellár

Na začiatku bývalej stanice končí vyasfaltovaný cyklochodník. Dnes priestor bývalej stanice slúži ako voľné priestranstvo. Pôvodná výpravná budova je už tak poškodená, že bol z bezpečnostných dôvodov okolo nej postavený plot a už sa asi len čaká na to, kým z nej bude len hromada stavebného odpadu. Podľa plánov pri výstavbe cyklochodníka mala byť využitá ako informačná kancelária. Okrem výpravnej budovy sa dodnes zachovala aj nakladacia rampa. Výhrevňa pre jednu lokomotívu, ktorá sa nachádzala naproti výpravnej budove, bola pred niekoľkými rokmi zbúraná.


Morkovice, opustená výpravná budova, pohľad od konca trate © Michal Čellár

Pre lepšiu orientáciu so pripravil schematický plán železničnej trate Nezamyslice - Morkovice. Stav koľajiska v zastávkach-nákladiskách Těšice, Tištin, Kovalovice-Osíčany a Uhřice u Kroměříže zobrazuje stav z roku 1948 a v stanici Morkovice z roku 2009:


Kliknutie do náhľadu otvorí celý plán vo formáte PDF

Zdroje a odkazy:

  1. Česká nádraží, I. díl, Mojmír Krejčiřík, Vydavatelství dopravní literatury, Litoměřice 2003
  2. Česká nádraží, II. díl, Mojmír Krejčiřík, Vydavatelství dopravní literatury, Litoměřice 2005
  3. Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Miroslav Jelen, Dokořán, Praha 2009
  4. Litovel předměstí - Popis a fotografie - Výpravní budova 16-H
  5. Muzeum Litovel - 100 let trati Litovel - Senice na Hané a Mladeč
  6. Klub historickej techniky pri RD Zvolen - 422.0108
  7. Definitivní zánik místní dráhy Nezamyslice – Morkovice na SPŽ
  8. Trať 302 Nezamyslice – Morkovice na www.facebook.com

Úvodná snímka: Morkovice, opustená výpravná budova, pohľad zo smeru Nezamyslice © Michal Čellár

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy