Znovuzrozená „rosnička“ se představila v Přerově

6.10.2014 8:00 Jiří Řechka

Znovuzrozená „rosnička“ se představila v Přerově

Jednou z nejkrásnějších žab žijících u nás je rosnička Rosnička zelená (též rosnička stromová; Hyla arborea). Když ale uslyšíte pojem Rosnička ve spojení se železnicí, brzy zjistíte, že se jedná o přezdívku parní lokomotivy 464.202, která má se žabkou společnou zelenou barvu. Tak začíná tisková zpráva, která byla připojena k pozvánce na slavnostní předvedení zrestaurované lokomotivy uvedeného čísla v areálu DPOV Přerov.

 

 

 


Krom samotného textu byla k pozvánce přiložena také fotografie rosničky, zajímavá tím, že byla chybně pojmenována (Rosnicka464102.png) a navíc pochází z reportáže uveřejněné na tomto místě dne 8.1.2010, jak se můžete přesvědčit také nahlédnutím do připojené galerie. Pozvánka se objevila v mé poště s dotazem, zda se mohu zúčastnit. Přiznám, že jsem byl poněkud zaskočen, v plánu jsem měl cosi jiného. Nakonec jsem se rozhodl, že do Přerova pojedu. Na internetu jsem si vyhledal vlakové spojení a přes e-shop ČD jsem koupil jízdenky. Ve čtvrtek 2.10. jsem nastoupil na pražském hlavním nádraží do vlaku EC 143 a vydal se na Moravu.


151.011 přivezla EC 143 do Olomouce © Jiří Řechka

Do Olomouce přijel vlak přesně, mně zbývala necelá půlhodina do přestupu na rychlík do Přerova. Čas jsem využil na získání staničního razítka a zhotovení prvních fotografií toho dne. Rychlík, kterým jsem do Přerova jel, tvořila vratná souprava, která spojuje Olomouc a Brno přes Břeclav. Do Přerova jsem přijel s hodinovým náskokem, chtěl jsem mít čas také na fotografování před samotnou akcí. Po příjezdu a vystoupení, jsem si uvědomil, že v pozvánce není žádná informace kudy a kam na slavnost. Měl jsem štěstí, že jsem použil správný podchod, kde je zároveň vstup do areálu DPOV ze strany nádraží.


Scházející se hosté před vyústěním podchodu v DPOV © Jiří Řechka

Zde již byl připraven pracovník, který pouštěl služebním vchodem pozvané do areálu. Čas jsem tedy měl, mohl jsem se věnovat fotografování zde připravených lokomotiv k opravám. Zase tak moc jich nebylo, jak jsem byl po dotazu upozorněn, do hal bez přilby a doprovodu se nesmí. Zvedající se kouř byl neklamným znamením, kde se rosnička nachází. Pořídil jsem si tedy její první snímky a vrátil jsem na místo akce očekávaje jako ostatní hosté příjezd ministra dopravy a zahájení slavnosti. Na mé překvapení se zde také objevil Karel Furiš, který původně tvrdil, že se nezúčastní a já jsem vlastně přijel místo něj.


Znovuzrozený stroj čeká na svou prezentaci © Jiří Řechka

Slavnost zahájil generální ředitel DPOV Mgr. František Bureš přivítáním ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře a dalších pozvaných hostů. Během projevu ministra dopravy přijela rosnička 464.202 před hosty. Po ministru dopravy ještě promluvil ředitel Národního technického muzea Bc. Karel Ksandr. Po projevech následovalo slavnostní přestřižení pásky a rosnička byla oficiálně uvedená do provozu. V čase, kdy budete číst tyto řádky, bude mít rosnička najeté první kilometry v čele zvláštních vlaků. Po slavnostním úvodu následovala tisková konference v budově DPOV.


Slavnostní akt © Jiří Řechka

Řečníci poděkovali všem ochotným přispěvovatelům, známým i bezejmenným, za příspěvky na opravu. Ozřejmili, co vše předcházelo tomuto dni, připomněli historii této parní lokomotivy a historii samotné Nadace Okřídlené kolo i její plány do budoucna. Zdůraznili finanční náročnost takovýchto projektů a také problém zajistit opravy historických vozidel. Tisková zpráva, kterou jsme dostali, k tomu praví: Podařilo se nashromážditfinanční prostředky na opravu ze tří zdrojů: z rozpočtuDepa historických vozidel ČD a.s., ze sbírky Nadace Okřídlené kolo a z programu Ministerstva dopravyČR „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel“.


Tisková konference © Jiří Řechka

V rámci sbírky nadace bylo poprvé využito také dárcovských SMS (tzv. DMS) ve prospěch opravy historického stroje. Díky kampani ve vlacích s plakáty „Pomozte zachránit Rosničku“zaslalo DMS 5 037 osob a bylo vybráno 135 810 Kč. Na konto nadace dále přispělo 181 soukromých dárců a 19 sponzorů-firem. Zde je nutné poděkovat všem osobám, které přispěly na opravu lokomotivy – každý přispíval dle svých možností, od stokoruny až po několik desítek tisíc! Celkem bylo ve prospěch parní lokomotivy vybráno 500 000 Kč.


Mgr. Jiří Střecha, ředitel Nadace Okřídlené kolo © Jiří Řechka

Hlavní tíhu opravy však nesly České dráhy a.s. – Depo historických vozidel, které jsou na základě nájemní smlouvy s NTM provozovatelem lokomotivy. Celkové náklady na opravu parní lokomotivy dosáhly výše 3 601 936 Kč. Českým drahám se podařilo získat 731 461 Kč v rámci Programu ministerstva dopravy ČR „ Obnova historických železničních kolejových vozidel“. Aby bylo možné lokomotivu opravit, zajistili České dráhy z vlastních zdrojů 2 370 475 Kč v externích i interních nákladech. V ceně není započítaná dobrovolnická práce řady lidí, kteří se na opravě lokomotivy podíleli a kterým patří velký dík!


„Rosnička“ v celé své kráse © Jiří Řechka

Na tiskové konferenci také zaznělo, že se jedná o vyhlášení jednoho krkonošského nádraží národní kulturní památkou. A také, že brzy vyjede kyklop neboli motorová lokomotiva T 499.0002 vlastní silou. Po skončení tiskové konference byla umožněna prohlídka rosničky i místního modelového kolejiště, které bylo při této slavnostní příležitosti v provozu. Čas se nakonec naplnil, a mne i Karla čekala cesta domů. Protože vše proběhlo poněkud rychleji, rozhodoval jsem se, jestli použít moje naplánovaná spojení do Prahy, nebo využít spojení dřívějšího. Nakonec jsem se rozhodl využít přímý rychlík do Prahy.


Modelový park vozidel za skutečným nezaostává © Jiří Řechka

Tam jsem tak dorazil téměř o hodinu dříve proti původnímu plánu a během cesty jsem si ještě pořídil další snímky lokomotiv do svého archivu. Jsem rád, že se rosnička dočkala nového života, k čemuž jsem malinkatým příspěvkem přispěl i já. Doufám v to, že bude ještě dlouho brázdit koleje a přinášet tak nejen radost všem příznivcům železnice, ale také propagovat železniční dopravu a poukazovat na její slavnou historii. A byl bych velice rád, kdyby se park našich provozních parních lokomotiv podobným způsobem podařilo přinejmenším udržet na jeho současné úrovni, když už nejde rozšířit.


Společný snímek resuscitátorů „rosničky“ © Jiří Řechka

Odkazy:

  1. Řada 464.2 na stránce o prototypech a lokomotivních unikátech
  2. Řada 464.2 (Rosnička) - Historienakolejich
  3. České dráhy, a.s. - Přehled historických vozidel ČD
  4. ČD Muzeum Lužná u Rakovníka
  5. Národní technické muzeum
  6. Muzeum ČD - Expozice historických vozidel Olomouc
  7. Pomozte zachránit „rosničku“ - Nadace Okřídlené kolo
  8. DPOV, a.s. - člen Skupiny ČD
  9. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: 464.202 v areálu DPOV Přerov © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr.Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy