Jarní sobota s (nejen) pestrými mašinkami

8.4.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Jarní sobota s (nejen) pestrými mašinkami

Už tradiční velikonoční přátelské setkání dvojice členů našeho klubu v Olomouci a Přerově se tentokrát zcela netradičně neodehrálo o Bílé sobotě, protože by se ocitlo v kolizi s jinou, naprosto neopakovatelnou událostí, která pro svůj nepochybný význam musela dostat přednost. Takže jsme výlet za „(nejen) černými mašinkami" museli realizovat v týdenním předstihu. Ostatně černých mašinek se tentokrát také nedostávalo.

 

 


To ovšem neplatí o jiných černých jevech, kterých jsme byli svědky v Přerově. Ale o těch pojednala už předchozí předem neplánovaná aktuální reportáž v roli první, "špatné zprávy" z Hané. Tato "dobrá", naopak do podrobností připravovaná, je psána tak, jako by se oné soboty ve městě lovců mamutů, Komenského a železničářů naprosto nic zvláštního nedělo. Nelze ostatně říci, že by nám naše záměry něco hatilo. Snad až na to, že dvě kdysi titulní, oranžově-černé mašinky právě předcházejícího dne odjely na své nové působiště u našich severních sousedů. Jak pohotově zaznamenal Miroslav Sýkora:

03.04.2009 - Ostrava hl.n.: 181.018-3 a 181.003-5 při přepravě z DPOV Přerov do Polska © Miroslav Sýkora

Jednu takovou jsme ovšem v areálu DPOV, a.s. Přerov nakonec přece jen zahlédli, byť jen přes poněkud uprášené okenní sklo. Ale nepředbíhejme a vraťme se na počátek událostí toho dne. Pro mne se jejich tok začal odvíjet ještě před rozbřeskem, protože vhodné spojení po mně žádalo přítomnost na královéhradeckém hlavním nádraží po půl sedmé hodině ranní. Zpočátku se nic zvláštního nedělo, dokonce v místním kolejišti ani nebylo nic zaznamenání hodného. Liberecko-pardubický rychlík přijel včas a do svého cíle také včas dorazil. Na nádraží pardubickém ovšem jisté mimořádnosti ke spatření byly.

04.04.2009 - Pardubice hl.n.: stanoviště NAD do Kostěnic © PhDr. Zbyněk Zlinský

Věděl jsem pochopitelně, že se v místním kolejišti pracuje na výměně výhybek a tudíž platí mezi železničními stanicemi Pardubice hl.n. a Kostěnice výlukový jízdní řád. Ten se ovšem měl týkat téměř výhradně jen regionální dopravy, jíž jsem využít nehodlal. Nakonec ale bylo všechno trochu jinak, dálkové vlaky jezdily se zpožděním, jehož příčinou bylo právě úzké hrdlo pardubického východního zhlaví, kde byl provoz zachován jen po jedné koleji. Takže i když moje „Bohemia“ přijela s naprosto zanedbatelným minutovým zpožděním, odjížděli jsme opožděni o minut deset, protože v protisměru jely v tu dobu hned tři vlaky.
 
04.04.2009 - Pardubice hl.n.: neidentifikovaný "banán" přiváží R 442 ŠÍRAVA Humenné - Praha hl.n.  © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Díky pokrokovému klimatizovanému vozu jsem mohl jen smutně koukat na některé zajímavosti podél trati. Takže třeba snímek šotouše, rašícího se stativem z lánu za Kostěnicemi bohužel nemám. Náš vlak pak mimořádně (leč v souladu s oním výlukovým jízdním řádem) zastavoval v Chocni a Ústí nad Orlicí, i když jen pro výstup cestujících, což pochopitelně, spolu s několika pomalými jízdami přes povodní ohrožené mostky, strojvedoucímu možnost něco dohnat zrovna neposkytlo. Naopak, z České Třebové už jsme měli sekyru takřka dvojnásobnou – 18 minut. Což jsem neopomněl esemeskovitě sdělit Radkovi, který tou dobou už směřoval na olomoucké hlavní nádraží, aby tam vyčkal mého příjezdu. Žádné velké vítání se tam pak nekonalo, protože bylo třeba zachytit něco pro mne neznámého – třeba místní Regionovu Trio.
 
04.04.2009 - Olomouc hl.n.: 814.229-1 + 014.015-2 + 814.230-9 jako Os 13706 Uničov - Olomouc hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po letmé dokumentaci dění přímo ve stanici směřoval domorodý kmotr Radek naše kroky přes právě rekonstrukcí postižené olomoucké přednádraží na počátek vlečky někdejšího národního podniku Seliko, kde jsou občas k vidění lokomotivy pořizující si nové rychloměry. Jak už to tak bývá, momentálně se tam žádná taková nenacházela. Zato opodál stálo prasátko 701.484-8 (ČKD 1958/3961). Kdysi vojenské, pak patřící SOŽ Bohumín a posléze jezdící v barvách ODOS, teď však označení této společnosti už zbavené. A přes ulici se na nás smála jedna z pestrých mašinek zmíněných v titulku.
 
04.04.2009 - Olomouc: 740.705-9 Olomoucké dopravní s.r.o.© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jde o stroj 740.705-9 (ČKD 1982/11758), původně patřící pardubické Synthesii, který je dnes vozidlem Olomoucké dopravní s.r.o. a má reklamní nátěr akciové společnosti ZAPA beton, jejíž korporátní identita je vyjadřována barvami pestrými, zejména dětskému duchu přístupnými. Když jsem se nátěru dostatek naobdivoval (na rozdíl od Radka jsem s ním osobně čest doposud neměl), pokračovali jsme směrem k depu, tedy do areálu místní provozní jednotky depa kolejových vozidel. Rovněž místního, které po vyčlenění ČD Cargo z lůna Českých drah obhospodařuje nemalou část Moravy.
 
04.04.2009 - PJ DKV Olomouc: střežený vchod do depa z ulice a 310.001 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Zde už od detailního popisu našeho konání i jeho výsledků upustím a odkáži vás na obrázky v galerii. Obecně lze říci, že zde bylo k vidění o něco méně vozidel, než tomu bylo před rokem. Některá nepojízdná jsme našli na stejném místě, jiná o kousek dál. Kupodivu se přestěhoval i symbol zdejšího depa, pomníkový první kafemlejnek. Mašinka 310.001 slezla z podstavce u točny a přemístila se k hlavní bráně depa, kde je ostražitě střežena jeho ochrankou. Takže jsme ji tam jen pozdravili a věnovali se inventuře krokodýlů, jichž v depu postává o to více, o co méně jsou nasazovány do provozu.
 
04.04.2009 - PJ DKV Olomouc: 851.019-0 a Radek hrdě pózující s jejím snímkem na tričku © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ostatně jednu z příčin jejich hynutí jsme uviděli za chvíli – trojdílnou Regionovu, která, ač tomu krátce před tím Radek nechtěl věřit, uháněla právě po jeho “rodné“ trati do Hrubé Vody. Když se z toho šoku vzpamatoval, pokračovali jsme ve zpáteční cestě na nádraží, abychom tam pokračovali ve svém díle. Ovšem už jenom krátce, protože před námi byla cesta do dalšího místa našeho zájmu, tedy do Přerova. Přesunovali jsme se tam výhodným spojem právě před polednem, takže jsme cestou mohli pozřít něco kalorií, aby nás další hodiny zastihly už v plné síle.
 
04.04.2009 - Přerov: odstavená 163.039-1 a 362.158-8 odjíždějící na opožděném EC 103 POLONIA Warszawa Wschodnia - Wien Südbahnhof Bstg. 1-9 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na přerovských peronech jsme se příliš nezdržovali a neprodleně vyrazili na okružní cestu po areálu místního PSO (provozního střediska oprav) a zároveň sídla dceřiné společnosti Českých drah DPOV, a.s.  Co jsme tam viděli, to si můžete opět prohlédnout v galerii a navíc, stejně jako před rokem, vám posloužím přehlednou tabulkou:
 
řada
inventární číslo
poznámka
110
022
 
130
012, 026
 
150
222
čerstvě zrychlená
151
006
 
181
002, 015, 104*
*) EVY pro ODOS
182
001, 105, 107, 123, 128, 164
 
363
084
 
471
004
 
799
022
místní provozní
071
004, 006
 
 
Když si tabulku srovnáte s onou loňskou, pak zde najdete několik strojů, které stanoviště nezměnily. A také zjistíte, že jsme jich tu minulé soboty našli o něco méně. Mějme ovšem na paměti ony dva polonizované šestikoláky, které nám, jak jsem se zmínil hned v úvodu, unfrnkly takřka před nosem do své nové domoviny.
 
04.04.2009 - DPOV Přerov: 150.222-8 a 130.026-8 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Když jsme se vozidel na kolejišti DPOV dostatečně nasytili, nastal čas pro další sledování dějů v samotné stanici. Mám na mysli ruch dopravní, nikoliv ten demokraticko-policejní, o němž jsem referoval dříve a který už pomíjím. Nakonec jsem tedy v Přerově osaměl, protože Radek se už dříve odebral za svou rodinkou, která by mne sice také (údajně) ráda aspoň na olomoucké hlavním nádraží pozdravila, ale mé nutkání setrvat v Přerově bylo tak silné, že jsem se z této milé povinnosti musel vyvléci. A také jsem musel dodržet rituál a posedět si na (zatím ještě existujícím) pařízku na hranici nádraží a někdejšího depa. Navíc u vědomí, že onen zbytek dřeviny záhy padne v oběť rekonstrukci nádraží.
 
04.04.2009 - Přerov: můj piknikový pařez a pojízdný sklad náhradních dílů na hranici DPOV a nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V předchozí „válečné“ reportáži z Přerova jsem se s vámi rozloučil sedě v expresu „Velehrad“ a přemítaje o stavu naší takzvané demokracie. Přiznám se, že tyto myšlenky byly záhy zahnány vnějšími podněty, sluneční krajinou ubíhající za okny vlaku. Okny (na rozdíl od cesty ranní) otvíratelnými, takže jsem mohl pořídit i nějaký ten záběr. Třeba právě průběhu prací na východním zhlaví pardubického hlavního nádraží. A v něm samém se pak se mnou při přesedání na osobák do Hradce Králové ještě rozloučila také firma DPOV, a.s. – v podobě rychleného banánu v čele ku Praze (tedy fotograficky výhodně) směřujícího vlaku.
 
04.04.2009 - Pardubice hl.n.: 150.202 na R 626 EMIL ZÁTOPEK Vsetín - Praha hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nakonec přes veškerá protivenství celá naše akce dopadla k naší spokojenosti. Vzdor tomu, že se nám ji nepodařilo uskutečnit právě na Bílou sobotu, že jsme (nejen) černě lakovaného šestikoláka zahlédli jen přes sklo a že se nám všelicí živlové házeli klacky (a zápalné láhve) pod nohy. Hydrometeorologické rosničky nám byly nakloněny, škodu jsme žádnou neutrpěli, viděli jsme něco mašinek pro změnu pestrých i hodně jiných zajímavých věcí, takže si k té sobotě můžeme v kalendáři učinit znaménko kladné. A těšit se na podobnou miniakci zase za rok.
 
Titulní snímek: 740.705-9 Olomoucké dopravní s.r.o. odstavena v Olomouci © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy