Nádraží z roku 1875 prokouklo do krásy

21.4.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Nádraží z roku 1875 prokouklo do krásy

Našeho pražského fotoreportéra málo co udiví, ale včera dopoledne byl přímo zaskočen. To když na místo slavnostního aktu, který je předmětem této reportáže, dorazil jeho nejvýše postavený účastník povýtce ekologickým způsobem – pěšky. Uznejte, že u krajských hejtmanů to není běžný způsob přesunu. Pokud ovšem, jako v tomto případě, nedělí jejich domov od cíle pár kroků.

 
 
 
 
 
 
Když se takto v úvodu podařilo popřít zásady novinářského řemesla a doposud neodkrýt nic konkrétního, nezbývá než konečně identifikovat místo a účastníky děje i jeho podstatu: V Hostivici, nevelkém středočeském městě nedaleko hlavního města, byla dne 20.4.2011 slavnostně dokončena oprava staniční budovy, a to za účasti místního obyvatele (i zastupitele) a současně hejtmana Středočeského kraje (i poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za ČSSD) MUDr. Davida Ratha. A pochopitelně také dalších hostů a zástupců médií, mezi nimiž VLAKY.NET nechyběly. Nicméně začneme informacemi rázu všeobecného.
 
 
Železniční stanice Hostivice leží (podle dnešního číslování tratí SŽDC) na trati číslo 120 Praha (Masarykovo nádraží) – Kladno – Rakovník, číslo 122 Praha (-Smíchov Na Knížecí) – Hostivice – Rudná u Prahy a vychází odtud trať číslo 121 Hostivice – Podlešín. Její výpravní budova byla uvedena do provozu (podle údajů Českých drah) dne15.6.1875, takže zjevně nejde o stavbu původní. Parostrojní železnice (z větší části ve stopě původní Lánské koněspřežky) totiž byla do Hostivice přivedena už dne 4.11.1863, a to společností Buštěhradské dráhy (Buschtěhrader Eisenbahn - B.E.B.), když zahájila provoz na trati z Prahy-Dejvic do Kladna.
 
 
Táž společnost byla vlastníkem i provozovatelem trati z Prahy-Smíchova do Hostivice (resp. až do odbočky Jeneček), na níž byla nákladní doprava zahájena 3.7.1872 a osobní následovala dne 16.9.1872. Trať Podlešín - odbočka Jeneček – Rudná u Prahy byla slavnostně otevřena 11.5.1873 a o den později na ní byla zahájena pravidelná doprava, ale to vše v režii C.k. výs. železnice Pražsko-Duchcovské (k. k. privilegierte Prag-Duxer Eisenbahn - PDE). Dnešní členění tratí se nejen liší od původního, v úseku odbočka Jeneček – Středokluky byla navíc roku 1966 trať přeložena kvůli rozvoji letiště Ruzyně. Změna se pak dotkla i hostivického provozu.
 
 
Tratě, vedoucí přes hostivické nádraží, vznikaly kdysi v prvé řadě v zájmu dopravy nákladů a s teprve s postupem doby začaly hrát stále výraznější roli v příměstské osobní dopravě hlavního města. Dnes jsou po trati číslo 120 vedeny linky S5 a R5 a po trati číslo 122 linka S65 Pražské integrované dopravy. V současné době v železniční stanici Hostivice měsíčně nastoupí nebo vystoupí kolem 10 tisíc cestujících. Jaká je zde frekvence vlaků osobní dopravy, o tom se můžete přesvědčit na dnes platných tabulích jejich příjezdů a odjezdů. Takové využití si nepochybně zaslouží i poněkud lépe vybavenou a vypadající staniční budovu.
 
 
Železniční stanice Hostivice (...) má kompletně opravenou střešní krytinu včetně svodů a klempířských prvků, společné televizní antény a jejich rozvody. Pro větší pohodlí a komfort se budova zateplila a vyměnila se okna vnější dveře. Nad prvním nástupištěm přibyl nový přístřešek s osvětlením. Další úpravy se týkaly elektrorozvodů a zděného oplocení. V rámci modernizace nádraží se zdemolovaly staré toalety, které byly ve venkovních prostorech, Nové WC je totiž ve výpravní budově již od roku 2007. K úplné rekonstrukci ještě schází drobné parkové úpravy, nové chodníky se zámkovou dlažbou a oprava povrchu 1. nástupiště.
 
 
Tak popisuje rozsah provedených oprav tisková zpráva Středočeského kraje. My k tomu dodejme, že kompletní rekonstrukce trvala bezmála rok a stála 15 milionů korun, jak uvádí (nezvykle stručné) tiskové sdělení Českých drah, a.s. Náš národní osobní železniční dopravce, který je vlastníkem budovy, také včerejší slavnost pořádal. Oficiálně ji zahájil jeho tiskový mluvčí Mgr. Petr Šťáhlavský, který pak pozval k mikrofonu postupně Ing. Aloise Kašpara, ředitele Krajského centra osobní dopravy ČD Praha, již zmíněného středočeského hejtmana a posléze i hostivického starostu Jaroslava Kratochvíla. A ti všichni pak přestřihli nezbytnou pásku.
 
 
Jestliže jsme pominuli u mikrofonu vyřčená slova (důvod bude objasněn v závěru), nahraďme je alespoň těmi, která jsou napsána na stránkách Středočeského kraje: Se stanicí Hostivice je také počítáno v rámci dlouhodobě připravovaného projektu zlepšení dopravní obslužnosti letiště Praha-Ruzyně a kladenské aglomerace. Projekt by určitě splnil očekávání, zvláště když provoz na silnicích se zejména v ranních špičkách stává „můrou“ všech lidí spěchajících do práce. V plánech je kromě terénních a směrových úprav kolejí včetně zdvojkolejnění celé trati i peronizace, která by přispěla jak k plynulosti provozu, tak i k jeho větší bezpečnosti.
 
 
Možná leckoho napadne, zda by se Hostivice dočkala opravy své staniční budovy, kdyby neměla onoho význačného obyvatele. Zvláště, když se občas objeví v médiích zpráva o tom, že MUDr. Rath své bydliště protežuje, Vzhledem k tomu, že je naším zájmem železnice, tak se omezme jen na středočeským krajským úřadem podporované akce z tohoto oboru a dokonce na téma tohoto článku bezprostředně navazující – město má dostat dvě nové železniční zastávky. Jistě, každé zlepšení železniční dopravy je z našeho pohledu určitě vítané, ale jakési pochybnosti to vše přece jen vzbuzovat může. Občané Hostivice si snad libují, média spíš kritizují.
 
Několik slov závěrem
Někdo si snad pomyslí, že toto dílko vlastně žádnou reportáží z včerejší události není. V úvodu jsem naznačil, že jí byl účasten náš fotoreportér, konkrétně Jiří Řechka. A ten je spíš fotografem, než dopisovatelem. Navíc se nechal do Hostivice vyhnat před nadcházející noční směnou. Naštěstí se mu podařilo nejen zdokumentovat slavnostní dění (a k tomu pořídit i něco fotografií z cesty), ale také po návratu snímky zpracovat, v rychlosti popsat a vše odeslat tak, aby článek mohl vyjít v době z hlediska aktuálnosti přiměřené. Odpusťte nám tedy, že jsme vám třeba nereprodukovali projevy a tíha vlastní reportáže zůstala spíš v rovině obrazové.
 
Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s.
  2. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  3. Středočeský kraj – oficiální stránky
  4. Město Hostivice – oficiální stránky
  5. Hostivická historie
  6. Vlaková doprava v Praze
  7. Železniční doprava v pražské aglomeraci - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  8. Historie železničních tratí ČR 2011
  9. Rychlodráha Praha - letiště Ruzyně - Kladno - Wikipedie
  10. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Ke krásnému nádraží patří krásné tváře © Jiří Řechka

Galéria

Súvisiace odkazy