Nová vlaková zastávka Praha-Kačerov v provozu

30.1.2015 8:00 Jiří Řechka

Nová vlaková zastávka Praha-Kačerov v provozu

Se začátkem platnosti jízdního řádu 2014/2015 byla otevřena nová vlaková zastávka Praha-Kačerov. Nachází se na regionální trati SŽDC 210, vedoucí z Prahy do Vraného nad Vltavou a dále do Čerčan či do Dobříše. Se stanicí metra (skoro) stejného jména je propojena podchodem pod Michelskou ulicí. O zastávce se uvažovalo dlouhé roky, ale až v roce 2014 se ji podařilo vybudovat a zprovoznit.

 

 

 Tolik na úvod. Když na adresu redakce VLAKY.NET přišla pozvánka na oficiální otevření zastávky, požádal mne její šéf, abych se ho zúčastnil a připravil reportáž. Potvrdil jsem svou účast a napadlo mne zajet na tuto zastávku s předstihem a podívat se, jak probíhají dokončovací práce. Po prohlídce stavu dokončované zastávky jsem si kladl otázku, jestli bude vše včas dokončeno. Moc jsem tomu nevěřil. Moje fotodokumentační návštěva proběhla tři dny před avizovaným zprovozněním zastávky. Obrazně řečeno uběhlo pár hodin a dostal jsem novou zprávu, kde se pravilo, že oficiální otevření se z více důvodů odkládá na neurčito.


11.12.2014 - Praha-Kačerov: úpravy terénu © Jiří Řechka

A jak je vidět, zastávka může fungovat i bez stříhání pásky. K následné návštěvě nové železniční zastávky a zachycení jejího provozu dne 18.1.2014 mne ale vyprovokoval naprosto jiný důvod. Jak většina z nás ví (možná, že všichni), lokomotiva 380.002 dostala nové reklamní polepy a mě se tohoto Emila Zátopka jaksi stále nedařilo potkat. A tak jsem na stránkách sledování oběhů zjistil, že tato lokomotiva vyjíždí onoho dne před osmou hodinou ranní na svoji cestu. Takže bylo rozhodnutu o návštěvě pražského hlavního nádraží a zbývalo doufat, že nedojde k nějaké změně. Pokud však jde o zastávku, doufal jsem v pravý opak.


11.12.2014 - Praha-Kačerov: zastávka ještě ve stavu zrodu © Jiří Řechka

A když jsem si naplánoval tento fotografický lov, rozhodl jsem se také, že se při té příležitosti zajedu podívat také na novou zastávku. A protože byl víkend, byla tady možnost, že na vlacích do Čerčan pojedou velké motory s patry. Na hlavním nádraží jsem byl včas a jen jsem čekal, ke kterému nástupišti bude souprava EC 275 Jaroslav Hašek přistavena a jestli to bude s onou reklamní lokomotivou. Při čekání se najednou u šestého nástupiště objevil rychlík do Tanvaldu a k mému překvapení byla v čele jeho jedna ze zamračených, které ještě jsou ve stavu DKV Praha. Čas na zachycení jsem neměl, po dvou, třech minutách rychlík odjel.


18.1.2014 - Praha hl.n.: 380.002 v čele EC 275 „Jaroslav Hašek“ © Jiří Řechka

Zůstala ale možnost zachytit zamračenou při zpáteční cestě do Prahy. Nedlouho po odjezdu rychlíku do Tanvaldu byla přistavena souprava, na kterou jsem čekal, i s onou reklamní lokomotivou 380.002. Po odjezdu vlaku jsem se rozhodl, že na kačerovskou zastávku nepojedu vlakem, ale metrem, a zachytím si svůj první příjezd vlaku do ní. A tak jsem i učinil a na zastávku jsem dorazil s potřebným předstihem. Pořídil jsem první snímky nové zastávka a hned se naštval, že její interiér nese známky přítomnosti sprejerů. Jak jsem se dozvěděl od jedné cestující, zastávka byla takto poznamenána už v den otevření. Kéž by půl roku nemohli na záchod.


18.1.2014 - Praha-Kačerov: dlouho to čisté nevydrželo © Jiří Řechka

To, že moje rozhodnutí o návštěvě zastávky prostřednictví metra bylo správné, se ukázalo v okamžiku příjezdu prvního vlaku. Přijela patra s brejlovcem 754.042. Můj předpoklad se tedy naplnil. Projela i jedna nákladní souprava a k naplnění mé plné spokojenosti se objevila v čele dalšího vlaku s patry pro změnu zamračená 749.006. Na dalších vlacích již byly nasazeny Regionovy. Během mého pobytu na nové zastávce bylo vidět, že si svoje cestující už našla. Většina vlaků tam podle jízdního řádu zastavuje jen na znamení, jímž je ovšem i pouhá přítomnost osamělé postavy na peronu. Tak se mi „podařilo“ zastavit vlak, byť jsem jím jet nechtěl.


18.1.2014 - Praha-Kačerov: 814.236/814.235 jako Os 9056 © Jiří Řechka

Cíl mého snažení byl naplněn mírou vrchovatou, a tak jsem odjel domů. Tam nastala na počítači kontrola toho, co jsem zaznamenal na svoje paměťové médium, a pak zjišťování, na kterém rychlíku se ona ranní zamračená bude vracet do Prahy. Čas jeho příjezdu byl celkem příznivý, sice bylo zamračeno, ale pokud by vlak nebyl zpožděn, mohl přijet ještě za světla. Odjel jsem tedy k trati nedaleko svého bydliště a čekal na něj. S přibývajícím časem jsem začal být mírně nervózní, protože podle portálu ČD vlak nabíral zpoždění. To ale nakonec nepřesáhlo 15 minut, takže i tuto ráno prošvihnutou zamračenou se mi podařilo ještě slušně zachytit.


18.1.2014 - Praha-Třeboradice: 749.253 v čele R 1147 © Jiří Řechka

Odkazy:

  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  2. České dráhy, a.s. – osobní doprava
  3. Železniční trať Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany/Dobříš – Wikipedie
  4. Praha-Kačerov (železniční zastávka) – Wikipedie
  5. Nová železniční zastávka Kačerov se otevřela, cestujícím šetří čas - METRO.cz
  6. zdroje uvedené pod odkazy v textu
Úvodní snímek: V zastávce Praha-Kačerov zastavila dvojice „Regionov“ jako Os 9061 © Jiří Řechka

Galéria

Súvisiace odkazy