Cokoliv kamkoliv, nejraději na východ. Ale kudy?

25.1.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Cokoliv kamkoliv, nejraději na východ. Ale kudy?

Po neúspěšných námluvách a.s. ČD Cargo na Slovensku náš národní nákladní železniční dopravce obrací svou pozornost k sousedu severnímu. Aspoň o tom nedávno informovala média. Jak se zdá, k velkému překvapení představitelů onoho druhého údajného budoucího životního partnera, PKP Cargo S.A. Jde o reálný záměr nebo mediální bublinu? Poslední vývoj naznačuje to první.

 
 
 
 
 
 
Na jednání Podnikového výboru Odborového svazu železničářů ČD Cargo dne 13.1.2011 označil předseda představenstva této společnosti Ing. Jiří Vodička, Ph.D. proniknutí na zahraniční trhy za jeden ze tří strategických cílů ČD Cargo, a.s. A hovořil zcela konkrétně: Samotné Česko nás neuživí! Pro nás je důležité, aby Cargo spíše rostlo a expandovalo na zahraniční trhy, ale expanze není to, že vezmeme dvě lokomotivy a zajedeme do Polska... A jedna z těch variant, jak vstoupit na polský trh, je právě strategické spojení s PKP Cargo. Ve zprávě z tohoto jednání se dále uvádí: Privatizace polského Carga ještě nebyla zahájena, ale ČD Cargo se na její možné zahájení již připravuje. Ostatně na toto téma již proběhla jednání českého a polského premiéra.
 
 
Jednání, dokonce ani ta ve výsledku úspěšná, předsedů vlád nejsou ovšem zárukou toho, že dojdou svého naplnění. Zářným příkladem této skutečnosti nám může být právě v úvodu zmíněné připravované vytvoření Česko-slovenského Carga, které premiéři obou zemí Mirek Topolánek a Robert Fico oznámili na společné tiskové konferenci dne 21.8.2008. Ke spojení ČD Cargo a ZSSK Cargo však následně nedošlo. Naše vlády se totiž mění a s nimi i jejich záměry ohledně železničního nákladního dopravce ve vlastnictví státu. Oscilují mezi důsledným oddělením s následnou „privatizaci“ a vrácením do lůna unitárních železnic, byť v holdingovém uspořádání, což není vzhledem k absenci dlouhodobé koncepce železniční dopravy v obou zemích nic překvapujícího.
 
 
Bohužel se zdá, že ona oscilace po posledních parlamentních volbách v ČR a SR nabrala právě opačnou periodu. Zatímco slovenská vláda s hořkostí zjistila, že ekonomický stav ZSSK Cargo, a.s. (o dalších dvou státních železničních společnostech nemluvě) je v takovém úpadku, že nezbývá než společnost sanovat jakkoliv drastickým způsobem a až poté, zřejmě nejdříve v roce 2012, pro ni hledat strategického partnera, ministr dopravy České republiky Vít Bárta nedlouho po uvedení do funkce vyjádřil svou náklonnost holdingovému uspořádání železnice ve vlastnictví státu a pro její složku nákladní vytýčil jako nezbytné „tažení na východ“: Firma by měla podle něj expandovat především na východ, například za pomoci akvizic jiných firem, psalo se (i když v jiné souvislosti) už dne 31.10.2010.
 
 
A dne 6.11.2010 se objevila ve zprávě o personálních změnách na Ministerstvu dopravy už konkrétnější zmínka o tom, že jeho nově zřízená zahraniční sekce bude mít na starosti mj. plánovanou fúzi Českých drah Cargo se slovenskou či polskou přepravní společností. Ovšem už dva dny před tímto datem se premiéři Petr Nečas a Donald Tusk údajně dohodli na spojení aktivit ČD Cargo a.s. a PKP Cargo S.A. formou účasti českého dopravce na privatizaci polského obra, jak napsala Česká pozice. Souběžně se však zřejmě připravovala ofenzíva i na frontě druhé, a to ve spojení se jménem někdejšího lidoveckého vůdce Jana Kasala, který se zprvu mediálně ucházel o uplatnění v ČD Cargo, aby později vyšlo najevo proč: má velice dobré vztahy s Jánem Figeľem, slovenským ministrem dopravy.
 
 
Ministr dopravy Vít Bárta by nyní rád dokončil spojení podniků ČD Cargo a ŽS Cargo Slovakia a na základě dohody premiérů Petra Nečase a Donalda Tuska z listopadu loňského roku usiluje o podobnou fúzi s polským státním železničním nákladním dopravcem PKP Cargo, píše se v posledně citovaném článku. Jiné zprávy „slovenskou cestu“ ovšem popírají. Český železniční nákladní dopravce ČD Cargo by se v příštích letech rád začal výrazněji než dosud prosazovat na středoevropském železničním trhu. Napomoci by mu v tom mělo strategické spojení s polskou společností PKP Cargo, o kterém se momentálně jedná na úrovni expertních týmů obou ministerstev dopravy. Naopak jednání o spojení ČD Cargo a ŽSSK Cargo jsou už zřejmě definitivně věcí minulost, informovaly Dopravní noviny.
 
 
Ostatně ani ta „cesta polská“, k jejíž medializaci přispěl dne 4.1.2011 internetový deník iDnes.cz, nebyla potvrzena druhou stranou. Naopak: Předseda představenstva polského nákladního železničního přepravce PKP Cargo Wojciech Balczun popřel informace o tom, že by se jednalo o možném spojení této společnosti s českým ČD Cargo, napsaly o den později Finanční noviny. Zprávu popřel také náměstek ministra infrastruktury Andrzej Massel, který v resortu odpovídá za železnici. „Tuto informaci dementuji. Žádné domluvy na toto téma neexistují. Fakt, že se na vládní úrovni konaly polsko-české rozhovory o železniční nákladní dopravě mezi oběma státy, neskýtá důvod k takovým hypotézám,“ řekl Massel odbornému časopisu Kurier Kolejowy, jak uvádí zajímavý souhrnný článek o této problematice.
 
 
Byť je záměr polské vlády privatizovat svého nákladního železničního dopravce staršího data (zprávy o něm se objevují od roku 2004 a první zásadní krok byl učiněn v listopadu 2008), naplněn by měl být až v průběhu roku tohoto. Představy o podobě procesu odstátnění se měnily a posléze se hledal způsob, jak se vyhnout pohlcení společnosti jiným dopravcem ve státním vlastnictví, třeba společností DB Schenker, jak v srpnu minulého roku zdůraznila viceprezidentka PKP S.A. (DB Schenker však preferuje jiný způsob podnikání na polských kolejích a o PKP Cargo podle nedávného vyjádření neusiluje). Přesto zájem ČD Cargo vyvolal u polských expertů minimálně jednu kladnou reakci, zdůrazňující, že vytvoření silného středoevropského železničního nákladního dopravce je nápad hodný pozornosti.
 
 
S tímto názorem nelze jistě nesouhlasit. Když se rozhlédneme po současné Evropě, můžeme totiž přinejmenším pochybovat o reálnosti a trvalosti předání některé státní železniční společnosti do opravdu soukromých rukou. Praxe je poněkud jiná. Například „privatizace“ MÁV Cargo Zrt. skončila ve výsledku ne příliš skvělým ovládnutím státním dopravcem rakouským a německým státem vlastněný koncern Deutsche Bahn, případně DB Schenker Rail jako jeho součást, zcela proti privatizačním mýtům postupně pohlcuje soukromé železniční dopravce od Iberského poloostrova (Transfesa) přes Britské ostrovy (English, Welsh and Scottish Railway) až třeba po samotné Polsko (PCC Rail). Svůj prostor v evropské nákladní dopravě si, byt jiným způsobem, rozšiřuje také skupina SNCF - a nejen ona.
 
 
Zdá se tedy vcelku oprávněnou myšlenka na vznik středoevropského protihráče oněch zejména v západní Evropě expandujících velkých železničních (a dnes už široce logistických) společností. Myšlenka není ovšem nová - nápad spojit železniční dopravní společnosti z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska vznikl v roce 2005, píše se v už jednou odkázaném článku. Vše však kvůli politickým změnám dopadlo jinak a dnes je snad poslední šance tento projekt alespoň v omezené míře realizovat. Iniciativa tentokrát nevychází od společnosti největší, tedy PKP Cargo, což je dáno skutečností, že na rozdíl od strany polské a slovenské,vláda ČR v této fázi o „privatizaci“ svého nákladního železničního dopravce neuvažuje, jak výslovně potvrzuje i příslušná pasáž její dopravní „Superstrategie“ do roku 2025.
 
Hlavní údaje za rok 2009 1
ČD Cargo
PKP Cargo
ZSSK Cargo
objem zboží (mil. tun)
68,2
104,6
33,8
hnací vozidla
962
2 2 944
719
nákladní vozy
29 395
74 560
14 016
zaměstnanci k 31.12.
9 827
28 804
9 826
čistý zisk (mil. €)
3 - 15,5
- 127,7
- 126.6
Poznámky:
1) zdrojové výroční zprávy za rok 2010 nejsou ještě k dispozici
2) včetně historických lokomotiv a motorových vozů
3) před zdaněním

PKP Cargo S.A. na změnu vlastnických vztahů nečeká nijak trpně, ale v průběhu posledních několika let se podrobuje postupné restrukturalizaci, která má za cíl zvýšit její efektivnost. Což zahrnuje jak zeštíhlování (snižování počtu výkonných jednotek i pracovníků, k němuž došlo naposledy k 1.1.2011), tak třeba vytváření základů k pronikání do zahraničí. Koncem minulého roku společnost získala oprávnění k provozování nákladní dopravy na kolejích německých, když už na jaře pronikla takto do České republiky. Trochu jiný způsob expanze do zahraničí představuje ustavení společnosti PKP CARGO International se sídlem v Bratislavě, k němuž došlo koncem listopadu 2010. Připomeňme, že v Polsku naopak od 1.1.2007 působí dceřiná společnost ČD Cargo, a.s. s názvem Koleje Czeskie Sp. z o.o. 

 
Jak už bylo uvedeno, na rozdíl od svého polského a slovenského protějšku vláda České republiky s nějakou „privatizací“ svého nákladního železničního dopravce momentálně nepočítá. Zřejmě nenahlíží, že by jeho vlastnictví bylo pro stát rozpočtovou přítěží, a to i přes to, že se původně uspokojivé hospodaření ČD Cargo, a.s. v průběhu minulého roku ocitlo ve stavu méně blahém. Což bylo sice důvodem pro razantní zásah, ale v rovině personální. 16.6.2010 byl odvolán Ing. Josef Bazala z funkce předsedy představenstva a generálního ředitele a postupně se konsolidovalo „krizové vedení“ společnosti v čele s Ing. Jiřím Vodičkou, Ph.D., které se zaměřilo nejen na odhalení chyb vedení minulého, ale také na položení základů pro další rozvoj firmy. K nim patří i ona expanze, o níž byla tato stať.
 
 
A kterou potvrzuje i už zmíněná dopravní „Superstrategii“, již Ministerstvo dopravy nedávno zveřejnilo ještě před tím, než prošla mezirezortním připomínkovým řízením a byla vládou České republiky schválena. K příštím osudům ČD Cargo, a s. se v ní píše nemnoho, ale některé základní záměry, o nichž už byla v tomto článku řeč, jsou v materiálu (obecně zaměřeném spíš na infrastrukturu) zachyceny: Nové úvahy jsou také spojené s budoucností ČD Cargo, a. s., v němž je stát v současné době majoritním akcionářem prostřednictvím ČD, a. s., a má proto zájem zachovat jeho současné postavení čtvrtého největšího železničního dopravce v Evropě s ohledem na realizované přepravní výkony. Vývoj evropského železničního prostředí prohlubuje trend vytvářeni nadnárodních společností a strategických partnerství.
 
 
ČD Cargo čelí dlouhodobému trendu poklesu objemu přepraveného zboží, dlouhodobě se proto může rozvíjet pouze tehdy, pokud si zachová určitou míru kritické velikosti. Zejména s ohledem na geografickou polohu ČR budou analyzovány např. možnosti joint ventures s provozovateli z jiných států, což může vytvořit pákový efekt pro ekonomicky životaschopné podnikání. Pro ČD Cargo, a. s., bude nutno hledat dostatečně silného strategického nadnárodního partnera v oblasti železniční, silniční, letecké nebo námořní dopravy s logistickým zázemím a možným expanzním potenciálem do Polska nebo Slovenska (příklad modelu viz Deutsche Bahn Schenker). Všechny aktivity státu týkající se železnice musí odpovídat pravidlům EU. Nyní musíme vyčkat, až bude tento „green paper“ schválen a postupně rozpracován. 
 
 
Podobný článek by měl vyvrcholit nějakým výhledem do budoucna, jenže v tomto případě tomu tak nebude. Sama realita, jak ji zatím známe především v podání médií různé míry důvěryhodnosti, totiž nějaké jednoznačné vyústění nenabízí. Mohli bychom pouze spekulovat o tom, zda skutečně probíhají nastíněná jednání mezi českou a polskou stranou, zda je reálné, aby se český státní nákladní železniční dopravce úspěšně ucházel o účast v privatizaci dvakrát větší společnosti polské, zda ještě existuje naděje na kdysi dohodnuté spojení ČD Cargo a ZSSK Cargo atd. atd. Za dané můžeme tedy zatím vzít skutečně jen to, co naznačuje titulek: Česká republika vyjádřila záměr expandovat se svou nákladní železniční dopravou do zahraničí, a to nejlépe směrem východním, dnes jistě nad jiné perspektivním.
 
Prameny a odkazy:
  1. Ministerstvo dopravy České republiky
  2. ČD Cargo, a.s.
  3. PKP Cargo S.A.
  4. ZSSK Cargo, a.s.
  5. DB Schenker Rail
  6. Fret SNCF
  7. Rail Cargo Austria 
  8. Evropská komise
  9. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Súvisiace odkazy