Motorové vozy na našich kolejích: řada 812 ČD

31.3.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Motorové vozy na našich kolejích: řada 812 ČD

Jestliže první skutečná modernizace motorových vozů řady 810 u Českých drah se zaměřila na zvýšení spolehlivosti, hospodárnosti a kultury cestování a přestavba na řadu 811 tak nepřinesla žádnou změnu vzhledu vozidel, rekonstrukce následující, byť ojedinělá, se projevila v tomto směru naopak velice výrazně a předznamenala tak současný provoz značného počtu vozidel designově zcela nově řešených.

 

 

O jednočlenné řadě 812 Českých drah už na této stránce zmínka byla, a to v souběžném seriálu o řídicích vozech, konkrétně v těsné souvislosti s řídicím vozem  912.001-5. Proto se budu v této stati, byť věnované jinému vozidlu, v něčem nutně opakovat a také některé použité obrázky jste už viděli. Je to dáno tím, že obě vozidla vznikla a následně byla (a také doposud jsou) provozována jako souprava, i když nikoliv nerozlučná.

Už v minulých dílech jsem se tu opakovaně zmiňoval o důvodech, proč vznikla tak velká flotila motorových vozů řady 810 (ex M 152.0) ČSD a také poměrně široce rozepisoval o důsledcích této skutečnosti. Ty ve stručnosti tkví v tom, že obě nástupnické železniční správy mají na jedné straně velký počet motoráků, které byly kdysi vhodné pro osobní dopravu na krátkých ramenech místních tratí, a na straně druhé jim chybí vhodná vozidla pro motorovou osobní dopravu v soudobých podmínkách. „Orchestriony“ řady 810 prostě už dávno neuspokojují provozní potřeby z pohledu dopravce ani cestujících.
 
11.10.2003 - Šumperk: souprava 812.613-8 + 912.001-5 vystavená při oslavách 130 let trati Šternberk - Dolní Lipka © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vzhledem k tomu, že ani v České ani ve Slovenské republice není zatím představitelné, že by se tyto vozy prostě vyřadily a nahradily vozidly novými, moderními, spolehlivými, úspornými a komfortními, přistoupily ČD i ZSSK (a obdobně také maďarský dopravce MÁV, který prakticky shodná vozidla také vlastní) k jejich rekonstruování se záměrem zvýšit jejich užitnou hodnotu a aspoň dočasně modernizovat svůj vozidlový park. České dráhy měly v této snaze před oběma ostatními výše jmenovanými železničními správami jistý časový skluz. Teprve v roce 1997 vyjely na koleje dva modernizované vozy řady 811 a ty navíc nepřinesly ve srovnání s výchozím stavem ve skutečnosti nic jiného, než jisté zlepšení provozních vlastností a značně problematické zvýšení komfortu pro cestující.    
Vývoj a rekonstrukce

Na sklonku minulého tisíciletí objednaly České dráhy u a.s. Pars nova Šumperk už daleko komplexnější prototypovou rekonstrukci motorového vozu řady 810, která měla podle zadání splnit především tato kritéria:

 1. zvýšení výkonu,
 2. zlepšení trakčních vlastností pro využití plné traťové rychlosti na uvažovaných tratích,
 3. zvýšení komfortu pro cestující i vlakový personál,
 4. prodloužení životnosti vozu,
 5. snížení nákladů na údržbu,
 6. ponechání původního přenosu výkonu. 

11.10.2003 - Šumperk: 812.613 © Radek Hořínek

Uvažovaná prototypová rekonstrukce měla zahrnovat co největší množství úprav výchozího vozidla za daných (i ekonomických) podmínek, z nichž by se na základě provozních zkušeností při do budoucna plánovaných sériových rekonstrukcích uplatnily jen ty z nich, které prokázaly svou účelnost. Do přípravy a realizace tohoto projektu se vedle samotné šumperské společnosti dále zapojily firmy LOKEL Ostrava (elektrická část), VÚKV Praha (projekt úpravy vozového spodku), VKV Praha (projekt nových čel), Compact Zlín (kromě designu také výroba čel, ovládacích pultů a dalších laminátových komponentů) a Pars Komponenty (dodávka příček, oken a dveří).

Pro přestavbu byl vybrán vůz 812.613-8, který byl jako M 152.613 vyroben vagónkou ve Studénce v roce 1982 v 6. sérii. O jeho původním provozním nasazení nejsou v dostupných pramenech žádné údaje. V dubnu 2001, kdy byl ve stavu DKV Valašské Meziříčí, byl přistaven k celkové opravě po rozsáhlém poškození při nehodě do podniku Pars nova, a.s. Šumperk. Vzhledem k rozsahu jeho poškození a k současně připravovanému projektu komplexní rekonstrukce vozů řady 810 bylo rozhodnuto, že právě tento vůz bude prototypově rekonstruován.

Typový výkres motorového vozu řady 812 ČD © Pars nova; ZOBRAZ!

Přestavba byla zahájena na jaře roku 2001 a svou první prezentaci už rekonstruovaný vůz pod označením 812.613-8 absolvoval téhož roku na zářijovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Po oživení vůz prošel v lednu 2002 zkouškami na ŽZO Cerhenice a od 28.2.2002 byl nasazen do zkušebního provozu v DKV Valašské Meziříčí. Vzhledem k tomu, že nebyl ještě schválen pro provoz s cestujícími, byl provozován pouze v režimu motorové lokomotivy. Důvodem bylo to, že jezdil ještě s původními, nezesílenými nápravami (na dodávku nových se čekalo). To se později ukázalo jako prozíravé řešení, neboť modernizované obdobné vozy Bzmot MÁV musely být kvůli lomům na nápravách staženy v lednu 2003 z provozu.

Prototypová rekonstrukce se nedočkala přímého sériového pokračování, přestože se v kombinaci s řídicím vozem v provozu v zásadě osvědčila. Důvody byly v podstatě dva: 

 1. v kombinaci s řídicím a popř. vloženým vozem zůstala zachována jedna negativní vlastnost výchozích souprav – jejich neprůchodnost,
 2. přestavbou obou vozidel se značně snížila obsaditelnost výchozí soupravy (810 + 010). 

11.10.2003 - Šumperk: interiér vystavené "Esmeraldy" 812.613-8 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Obě tyto negativní vlastnosti odstranilo až sériové pokračování modernizací v podobě motorových jednotek řady 814+914, jejich koncepce vznikla v a.s Pars nova Šumperk už v době projektování vozů řad 812 a 912. Ale o nových jednotkách a jejich výhodách proti zde popisovanému řešení si povíme až příště.

Popis 

Skříň vozu byla poněkud prodloužena (na obou koncích o 250 mm) vzhledem k potřebě zvětšit prostor stanovišť strojvedoucího. Nové kabiny z laminátové skořepiny jsou vybaveny velkoplošnými jednodílnými čelními skly a jsou konstruovány tak, aby zajistily zvýšenou bezpečnost strojvedoucího. Stanoviště jsou symetricky uspořádána, poprvé u našich motorových vozů. Skříň vozu je vybavena těmito prvky:

 1. předsuvné nástupní dveře,
 2. posuvné vnitřní dveře do oddílu pro cestující,
 3. nová sedadla v uspořádání 2 + 2 proti sobě s opěrkami hlavy a rukou a s větší roztečí,
 4. polospouštěcí okna s dvojitými determálními skly,
 5. plastová buňka WC se vstupem z nástupního prostoru,
 6. výdejní automat jízdenek a 2 označovače jízdenek,
 7. informační systém pro cestující,
 8. teplovzdušné vytápění,
 9. klimatizace kabiny strojvedoucího. 

11.10.2003 - Šumperk: interiér vystavené "Esmeraldy" 812.613-8 - řídicí pult © PhDr. Zbyněk Zlinský

Hnacím agregátem je motor LIAZ M 1.2C ML 640SE s automatickou převodovkou Voith DIWA 864.3. Kvůli vyššímu instalovanému výkonu byla použita dvojkolí se zesílenými nápravami a nápravová převodovka NKR 16 rekonstruovaná pro brzdění retardérem. Řídicí systém vozu umožňuje dvoučlenné řízení s druhým vozem i řízení z vozu řídicího. Nový je také brzdový systém a elektrická výzbroj vozu.

Podrobnější popis a další informace může zvídavější čtenář najít v poměrně dobře vybavených zdrojích, které jsou uvedeny na konci článku. O vnitřním uspořádání vozu pak vypovídá jeho typový výkres a připojené obrázky. Další se dají prohlédnout na stránkách Prototypy & unikáty z řad 812 a 912 ČD a Dokumentace k řadám 812 a 912 & bonusy. Základní technické a výrobní údaje vozu jsou uvedeny v tabulce:
 
Základní technické údaje
označení původní
810.613*
označení současné
812.613*
označení tovární
812 reko
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
A’ 1’
přenos výkonu
hydromechanický
maximální rychlost
80 km/h
spalovací motor
LIAZ M 1.2C ML 640 SE
jmenovitý výkon
242 kW
hmotnost ve službě prázdný
20,7 t
hmotnost ve službě obsazený
29,1 t
délka přes nárazníky
14 470 mm
počet míst k sezení
36 + 2
počet míst k stání
46
výrobce skříně a podvozků
Vagónka Studénka
výrobce motoru
LIAZ Rýnovice
výrobce hydromechanické převodovky
Voith
rok výroby
1982 (výchozí vůz rekonstrukce)
rekonstrukce
Pars nova Šumperk
rok rekonstrukce
2001
počet kusů rekonstruovaných
1
počet kusů existujících
1
*) rekonstruovanému vozu ponecháno původní inventární číslo
Provoz

Motorový vůz byl v období zkoušek označen výrazným nápisem Esmeralda. Toto jméno mělo souvislost s jeho nevšední zelenou barvou a jeho zdrojem se stala zelenooká slepice (též coby ženský rod od slepce) Esmeralda (ve španělštině smaragdová barva) z tehdy masově sledované stejnojmenné mexické telenovely v podání Leticie Calderón. Je příznačné, že řídicí vůz 912.001-5 dostal jméno po telenovele (tentokrát venezuelské) bezprostředně na obrazovkách následující – Kassandra.

11.03.2004 - Praha Masarykovo n.: 812.613 + 011.434 + 912.001 jako Sp 1892 © Václav Vyskočil

Vůz 812.613-8 byl od 13.6.2002 zkoušen v PJ Rakovník DKV Louny na tratích do Prahy Masarykova nádraží, Kralup n.Vl., Berouna a Bečova nad Teplou. 18.1.2003 byl přistaven opět do podniku Pars nova Šumperk, kde došlo k montáži zesílených náprav a upravené nápravové převodovky i k dalším drobným úpravám. V únoru téhož roku se pak znovu objevil na ŽZO k testování provedených změn.

V dubnu 2003 byl vůz nasazen do zkušebního provozu s cestujícími v PJ Šumperk. Od 1.7. do 6.8.2003 jezdil opět na výkonech DKV Valašské Meziříčí, tentokrát už spolu s řídicím vozem 912.001-5. Zde oba vozy jezdily (ještě s přípojným vozem řady 021 jako vloženým) jako osobní vlaky do Kojetína. Ověřovala se zde především spolupráce s řídicím vozem. Odtud souprava putovala do PJ Klatovy DKV Plzeň, kde jezdila na vlacích do Horažďovic předměstí, Domažlic a do Železné Rudy.

23.10.2004 - Praha Masarykovo n.: 812.613-8 na Os 2508 do Rakovníka © PhDr. Zbyněk Zlinský

Od počátku platnosti jízdního řádu na rok 2004 je vůz dislokován zase v PJ Rakovník (už ale DKV Plzeň), kde od počátku vozil osobní a spěšné vlaky na trati Rakovník - Praha. V současném GVD má vlastní jednodenní oběh, v němž jej lze spatřit především opět na „buštěhradce“, ale v podvečerních hodinách pracovních dnů zajíždí na osobním vlaku také do Blatna u Jesenice a Lubence.

Několik slov závěrem

Ač jde o řadu o jediném členu, dalo by se jistě o této vcelku revoluční rekonstrukci napsat mnohem více. Ale jako vždy, i tentokrát mi šlo o poskytnutí základních informací těm, kdož o vozidle vědí málo nebo vůbec nic. Naštěstí v tomto případě existuje několik dalších podrobnějších zdrojů, které najdete níže. Ostatně další podrobnosti lze ozřejmit i v diskusi, kde uvítám každé upřesnění, doplnění či upozornění na případné chyby, jichž jsem se přes veškerou pečlivost dopustil

15.12.2003 - Praha Masarykovo n.: 812.613 © Václav Vyskočil

Připojená galerie není příliš rozsáhlá, což má důvod dvojí – jednak by bylo vcelku zbytečné dát do ní velké množství snímků téhož vozidla, za druhé pak jsme ani já sám ani mí tradiční už pomocníci tento vůz nějak záměrně nevyhledávali a připojené fotografie vznikly vlastně náhodně. Tomu ostatně odpovídá také jejich mnohdy nevalná kvalita a zejména naprostá absence snímků traťových. (Jeden takový z doby nedávné najdete ale třeba i v naší galerii.)

Prameny a odkazy:
 1. „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
 2. "Malý atlas lokomotiv 2007", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2006
 3. „Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla
 4. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net
 5. Motorový vůz řady 812, řídicí vůz řady 912
 6. Řada 812 ČD - Stránky o prototypech a lokomotivních unikátech v ČR a SR
 7. Řada 812 ČD – Atlas motorových vozů
 8. 812 (reko 810) "esmeralda"
 9. Pars nova a.s. - Modernizace, rekonstrukce a opravy kolejových vozidel

23.06.2007 - Lužná u Rak.: 814.0014/914.001-3 a 912.001-5 + 812.613-8 na Setkání motorových vozů © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poděkování:

Za poskytnutí několika archivních snímků do připojené galerie děkuji Radku Hořínkovi a Václavu Vyskočilovi.

Titulní snímek: "Esmeralda" 812.613-8 ještě ve zkouškách při zahájení muzejní sezóny v Lužné u Rakovníka dne 26.4.2003
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy