Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

» Návrat

Pridané: 13.4.2007 18:25
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD V tomto případě nejde vlastně o vozovou řadu, ale jen o ojedinělý prototyp označený 912.001-5 a po jistou dobu nosící též jméno „Kasandra“. Nicméně je to vozidlo významné, protože se později stalo prototypem řídicích vozů dnes už sériově vyráběných motorových jednotek pro regionální dopravu „Regionova“. Šlo o druhý typ řídicího vozu nezávislé trakce pro České dráhy a současně o první takovéto vozidlo, které vzniklo nikoliv novovýrobou, nýbrž rekonstrukcí staršího vozidla jiného určení. A navíc je zvláštní i tím, že bylo zkonstruováno a postaveno nikoliv na objednávku, nýbrž z iniciativy výrobce.

.
Vývoj a výroba  
Provozní problémy spojené se současným využíváním motorových vozů řady 810 a dosavadní praktické zkušenosti s rekonstrukcemi těchto vozů u ČD (řada 811) i ŽSR a také s modernizacemi obdobných vozů řady Bzmot u MÁV byly východiskem rozhodnutí Českých drah objednat komplexně pojatou rekonstrukci těchto vozů. Uvažovaná prototypová rekonstrukce měla zahrnovat maximální možné množství úprav za daných podmínek, z nichž by se na základě provozních zkušeností při sériových rekonstrukcích uplatnily jen ty z nich, které prokázaly svou účelnost.
 
Projektu se ujala společnost Pars nova Šumperk za účasti firem LOKEL Ostrava (elektrická část), VÚKV Praha, VKV Praha a Compact Zlín. K jeho realizaci byl vybrán vůz 810.613-0, který byl neprovozní pro těžké poškození v důsledku nehody. Díky tomu výroba prototypu zahrnovala také náhradu poškozených součástí, z nichž některé (už nevyráběné) bylo nutno pro tento účel zhotovit. Rekonstrukce vozu 810.613-0 byla v podniku Pars nova Šumperk zahájena na jaře 2001 a už v září téhož roku byl modernizovaný vůz představen na MSV Brno. Od ledna 2002 pak probíhaly jeho zkoušky a později i zkušební provoz.
 
 
Prototypová rekonstrukce motorového vozu řady 810 na řadu 812 sice ukázala perspektivnost takového řešení, avšak zároveň jeho meze, dané konstrukcí výchozí řady:
 
o        značné snížení přepravní kapacity vozu (z 55 sedadel a 40 míst k stání na 36 + 2 sedadla a 46 míst k stání),
o        neumožnění nástupu a výstupu cestujících se sníženou pohyblivostí,
o        omezená možnost přepravy rozměrnějších zavazadel.
 
Proto ještě v průběhu rekonstrukce motorového vozu vznikla idea jeho doplnění obdobným, avšak nízkopodlažním řídicím vozem, jehož použití by navíc ještě snížilo provozní náklady ve srovnání s doposud používanými soupravami motorových a přípojných vozů (odstranění nutnosti objíždění soupravy ve vratných a úvraťových stanicích či provoz se dvěma motorovými vozy i tam, kde to není z hlediska výkonového a adhezního nutné).
 
 
Společnost Pars nova Šumperk se rozhodla pro zpracování projektu a výrobu prototypu řídicího vozu řady 912 ve vlastní režii, aby tak ukázala možné směřování inovace parku vozidel Českých drah. Je to počin o to záslužnější, že použití řídicích vozů nezávislé trakce u nás (na rozdíl od jiných evropských železnic) nemá - s výjimkou ojedinělé konstrukce řady 943 - žádnou tradici.
 
Firma Pars nova však šla ještě dále a vypracovala návrh ucelených dvou- a trojdílných jednotek na bázi rekonstruovaných motorových vozů řady 812, řídicích vozů nové řady 912 a vložených vozů vzniklých rekonstrukcí přípojných vozů řady 010. Uvažované motorové vozy měly mít pouze jedno stanoviště strojvedoucího a na svém druhém konci pak mezivozový přechod do řídicího resp. vloženého vozu. Toto řešení mělo z větší části odstranit problém nižší přepravní kapacity zatím rekonstruovaných vozidel a dále zvýšit jejich komfort pro cestující i vlakový personál. Ony záměry později vyústily v konstrukci už zmíněné „Regionovy“.
 
Vlastní stavba řídicího vozu byla zahájena na jaře roku 2002 a do září téhož roku byla natolik hotova, že vůz mohl být vystaven na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, společně s motorovým vozem 812.613-8. 
Popis 
Vůz 912.001-5je konstruován jako samostatný jednosměrný řídicí vůz pro motorovou trakci a je určen pro vlaky osobní dopravy na vedlejších neelektrizovaných tratích. Jeho základní parametry ukazuje následující tabulka, další rozměry a uspořádání jsou patrny z typového výkresu a fotografií interiéru v připojené galerii.
 
Základní technické údaje
označení řadové
912 Bfbdtax
pojezd
1’ 1’
rozchod
1 435 mm
počet míst k sezení
41
počet míst k stání
69
hmotnost ve službě prázdný
17,0 t
hmotnost ve službě obsazený
25,2 t
délka přes spřáhla
14 220 mm
maximální rychlost
80 km/h
vytápění
teplovzdušné naftové
výrobce
Pars nova Šumperk (reko)
roky výroby
2002
počet kusů
1
 
K vlastní rekonstrukci byl vybrán zrušený přípojný vůz 010.171-7 ČD. Z původního vozu byly použity podvozky, hlavní rám s hlavními příčníky, střecha a bočnice. Tvarem vozové skříně, jejím designem i vybavením je nový řídicí vůz v zásadě shodný s rekonstruovaným motorovým vozem 812.613-8 a jako on má nová čela z laminátové skořepiny. Původní vozová skříň byla prodloužena, na jeden konec byla umístěna kabina strojvedoucího shodná s motorovým vozem, na opačném konci je podél čelní stěny lavice kryjící brzdič DAKO BSE a prostor pro příslušenství vozu. Střední část podlahy je snížena na 570 mm nad temenem kolejnice, obě krajní části zůstaly v původní výšce 1 140 mm; nízkopodlažní část tvoří asi 50% podlahové plochy vozu.
 
 
Ve středu obou bočnic jsou dvoukřídlé předsuvné elektropneumaticky ovládané dveře. V nízkopodlažním nástupním prostoru, odděleném od ostatních dvou částí příčkami, je 11 sklopných sedaček, buňka WC uzpůsobená pro invalidy a plocha pro rozměrná zavazadla, kočárky a invalidní vozíky. Informační systém a systém prodeje a označování jízdenek je shodný s motorovým vozem řady 812. Rovněž sedadla jsou shodná, avšak jsou v uspořádání nejen 2 + 2, ale také 3 + 1 (v oddíle na straně stanoviště). Vůz je vytápěn nezávislým naftovým teplovodním agregátem s podokenními výměníky tepla a pomocnými teplovodními agregáty v nízkopodlažní části. Konstrukce ovládání vozu a přenosu dat zajišťuje jeho kompatibilitu nejenom s motorovým vozem řady 812, ale také 811, 843 a 854
Provoz 
Jak už jsem se zmínil, vůz byl vyroben v průběhu roku 2002 a ještě ne zcela dokončený byl vystaven už na zářijovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde společně s motorovým vozem 812.613-8 poutal zaslouženou pozornost návštěvníků. Po skončení veletrhu se vrátil do Šumperka, kde byl oživován a zprovozňován.
 
Ve dnech 10. - 19.2.2003 byl (spolu s motorovým vozem 812.613-8) na ŽZO podrobován zkouškám pro schválení vozidla před nasazením do provozu. Další část zkoušek probíhala už na trati ČD, v úseku Pečky - Plaňany. Dne 7.6.2003 byl řídicí vůz 912.001-5 v soupravě s motorovým vozem 812.613-8 nasazen poprvé do provozu s cestujícími - na trati mezi Šumperkem a Zábřehem na Moravě. Od 1.7. do 6.8.2003 jezdila tato souprava na výkonech DKV Valašské Meziříčí. Zde oba vozy jezdily (ještě s přípojným vozem řady 021 jako vloženým) jako osobní vlaky do Kojetína. Ověřovala se zde především spolupráce s řídicím vozem. Odtud souprava putovala do PJ Klatovy DKV Plzeň, kde jezdila na osobních vlacích z Klatov do Horažďovic předměstí, Domažlic a do Železné Rudy.
 
 
Od počátku platnosti jízdního řádu na rok 2004 je vůz spolu s motorovým vozem 812.613-8 dislokován v PJ Rakovník, kde je nasazován až do současné doby v dopravě osobních a spěšných vlaků na trati Rakovník – Praha Masarykovo nádraží. Po dlouhou dobu zůstal v majetku společnosti Pars nova Šumperk a u ČD jezdil jako pronajatý – nyní už je vykazován ve stavu vozidel Českých drah. 
Několik slov závěrem 
Vzhledem k tomu, že jde o vozidlo sice ojedinělé, ale bytostně související s jinou, už sériovou řadou, jeho význam vynikne v kontextu dalšího pokračování našeho seriálu. Ten se bude zabývat právě výše zde zmíněnou motorovou jednotkou „Regionova“, či spíše řídicím vozem řady 914. Proto se také k hodnocení úspěšnosti této premiérové rekonstrukce přípojného vozu řady 010 na vůz řídicí vraťme raději až zase za týden. Nyní by to bylo poněkud předčasné a z historického kontextu vytržené. 
Prameny a odkazy: 
  1. "Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
  2. „Stránky O prototypech a lokomotivních unikátech v ČR a SR“
  3. "Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla
  4. „Železniční magazín“, M-Presse s.r.o., Zlín, Praha – různá čísla
  5. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net

 

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 18    

Foto Typový výkres řídicího vozu řady 912 © Pars nova

Foto 26.04.2003 - Lužná u Rakovníka: prototyp rekonstru ...

Foto 11.10.2003 - Šumperk, oslavy 130 let trati Šternbe ...

Foto 11.10.2003 - Šumperk, oslavy 130 let trati Šternbe ...

Foto 11.10.2003 - Šumperk, oslavy 130 let trati Šternbe ...

Foto 11.10.2003 - Šumperk, oslavy 130 let trati Šternbe ...

Foto 11.10.2003 - Šumperk, oslavy 130 let trati Šternbe ...

Foto 11.10.2003 - Šumperk, oslavy 130 let trati Šternbe ...

Foto 11.10.2003 - Šumperk, oslavy 130 let trati Šternbe ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 27     Stránky: / 2     Výpis:    
» DodikeXXX Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 361 26.9.2007 17:21
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

to je ako nova motorka ?

» zmolo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 29.8.2007 12:16
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

nemyslím, že 912 získal zlatou medaili, byl pouze pouze nominován...zlatou medaili získala až 814-914 o tři roky později

» gorila333 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 121 23.6.2007 20:03
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

pekné

» Mozek Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 170 25.4.2007 7:13
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
Kasandra?

Nezda se mi ta prezdivka, co je zminovana v uvodnim odstavci. Myslim, ze se tem motorackum rikalo Esmeralda - podle hl. hrdinky ve sve dobe popularni telenovely (Kasandra byla sice hned nasledujici serial, ale se zelenou barvou jiz nemela nic spolecneho)

» Elnino Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 110 20.4.2007 15:55
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

velmi pekna reportaz aj vozy su celkom pekne

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 729 19.4.2007 5:55
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

ad M21004:

Díky za doplnění. K té výměně náprav bych ještě dodal, že vůz 812.613-8 byl (podle dostupných informací) nasazen 28.2.2002 do zkušebního provozu v DKV Valašské Meziříčí jen v omezeném rozsahu. Vzhledem k tomu, že nebyl ještě schválen pro provoz s cestujícími, byl provozován pouze v režimu motorové lokomotivy. Důvodem bylo právě to, že jezdil ještě s původními, nezesílenými nápravami (na dodávku nových se čekalo). To se později ukázalo jako prozíravé řešení, neboť modernizované obdobné vozy Bzmot MÁV musely být kvůli lomům na nápravách staženy v lednu 2003 z provozu.
(Píši tady o nápravách v množném čísle, protože nevím, zda byla vyměněna jen ona hnací nebo obě.)

» M21004 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 30 18.4.2007 21:45
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

Ad Laci: důvod nezvýšení výkonu 811ČD bohužel přesně neznám, ale naznačím možné příčiny: mohlo to být proto, že další komponenty pohonu nebyly dimenzovány na vyšší výkon. Buď převodovka 2M90 (kdesi jsem zaslechl že to snad je jen modernější 2M70 při stejných základních tech. parametrech, ale nemám to ověřené a hledání na netu jaksi nedopadlo...), nebo (možná pravděpodobněji) je to otázka dimeznování nápravové převodovky a samotné hnací nápravy (pro vyšší výkon se musí udělat nový pevnostní výpočet).
Pokud se nepletu, tak nějaké problémy s dimenzováním hnací nápravy byly právě z důvdou vyššího výkonu na 812ČD/814ČD a myslím že to dopadlo tak že pevnostnímu výpočtu nevyhověly a nakonec se snad musely hnací nápravy vyměnit za nové pevnější.
Jinak pro úplnost: výkon dieselu 810 ... 155kW, u 812/814 ... 242kW


» JirkaKraťas Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 154 17.4.2007 12:37
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

JurajKanis: U strojů 812+912 ČD a 814+914 ČD jsou také polospouštěcí okna.

» JurajKanis Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 257 17.4.2007 0:44
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

Su to pekne stoje!! No aj tak sa mi najviac paci klasika!Rusen zopar vagonov najme tie nove ZSSK cerveno biele(tie moderne)Otvorim si okno a divam sa pocas jazdy je to super!!!!!!!

» T203.05 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 284 16.4.2007 19:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

Regiošuk...

nasledujúce príspevky »