ČD Cargo: dlouho plánované rodičovství

24.10.2007 16:45 PhDr. Zbyněk Zlinský

ČD Cargo: dlouho plánované rodičovství

Vláda České republiky na své schůzi dne 22.10.2007 konečně schválila vznik akciové společnosti ČD Cargo jako dceřiné společnosti Českých drah. Nová společnost má vzniknout dnem 1.12.2007 a půjde o nejzávažnější krok v restrukturalizaci akciové společnosti České dráhy (a unitárních železnic na území České republiky vůbec) od jejího vzniku dne 1.1.2003.

 

 

 

________________________________________________________________________________________

AKTUALITA
Podle zprávy zveřejněné dne 24.10.2007 se chystá fúze společností ČD Cargo a ZSSK Cargo:

Stát chystá fúzi nově vzniklé dceřiné společnosti Českých drah ČD Cargo se slovenskou obdobou Cargo Slovakia. ČTK to řekl člen sněmovního podvýboru pro dopravu Karel Šidlo (KSČM) a potvrdil ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS). Podle Šidla vlády ČR a Slovenska pracují na dohodě o vzniku společného podniku.
"Ano, to mohu potvrdit, skutečně na takové možnosti pracujeme, protože je velmi logická," uvedl Řebíček pro ČTK. Užší propojení obou společností bude podle něj znamenat prodloužení uceleného železničního koridoru směrem na východ. Nový podnik bude údajně také mnohem přitažlivější pro případné strategické partnery.
Jak řekl Šidlo, v nově vzniklé společnosti bude mít většinu akcií česká firma, kde si nadále podrží rozhodující vliv stát. Podle něj je Cargo Slovakia, které vzniklo v roce 2005 oddělením od slovenských drah, dostatečně silným partnerem. "Bude to protiváha polské straně, bude to protiváha maďarské straně," řekl Šidlo.
Akciová společnost ČD Cargo vznikne podle rozhodnutí vlády oddělením od Českých drah k 1. prosinci. Bude mít základní jmění téměř devět miliard korun a od mateřské firmy převezme 13.000 zaměstnanců. Nákladní doprava ČD je pátá největší v Evropě; loni přepravila přes 80 milionů tun zboží a vykázala zisk 1,5 miliardy korun. Cargo Slovakia přepraví ročně více než 50.000 tun zboží.
Nad dalším postupem MD a vlády při případné privatizace ČD Cargo visel dosud otazník. Sdílný nebyl po pondělním zasedání vlády ani premiér Mirek Topolánek. "Máme nějaké další záměry, se kterými budete včas seznámeni," řekl pouze. Podle Šidla však Topolánek již o fúzi jednal se slovenským protějškem Robertem Ficem.
České železniční cargo se odděluje od mateřské společnosti jako poslední ve střední Evropě. Vláda si od oddělení slibuje především konec křížového financování ztrátové osobní dopravy ze zisků nákladní dopravy. Ročně to činí asi 650 milionů korun. Šidlo však odhaduje, že osobní doprava oddělením carga může přijít až o 1,4 miliardy. 

(zdroj: ČTK)

________________________________________________________________________________________

Podívejme se nyní, jak se porod této dcery připravoval.

I když se o společnosti ČD Cargo mluví a píše teprve v posledních letech, je pravdou, že České dráhy (ještě jako státní organizace) podaly na Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku ochranné známky s tímto názvem už dne 19.3.1999. Konkrétnější zmínky o oddělení železniční nákladní dopravy od osobní (po vzoru dalších zemí Evropy) v České republice se začínají objevovat až mnohem později. Třeba na počátku jara roku 2005 sliboval tehdejší lidovecký ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský, že k tomu v rámci přetvoření Českých drah v holdingové uspořádání dojde ještě v témže roce.

Nákladní doprava a její vyčlenění do samostatné společnosti se stala prioritou i pro nového generálního ředitele ČD Ing. Josefa Bazalu, který se ujal své funkce dnem 11.5.2005 a o několik dní později v rozhovoru pro deník Právo na otázku Neusnula přeměna akciovky ČD na holding? odpověděl: Našemu vlastníkovi, tedy státu, jsme povinni předkládat všechna nutná řešení ke zlepšení pozice ČD na trhu. Jedním z nich je vyčleňování servisních a doplňkových činností drah do dceřiných společností, s následnou možností vstupu strategického partnera. Tento proces byl schválen a úspěšně v letošním roce probíhá. Čeká nás však druhá etapa, jíž bude vyčleňování našich hlavních činností do dceřiných firem a vytvoření tzv. strategického holdingu. Jako první by měla být vyčleněna společnost Cargo, tedy veškerá nákladní doprava včetně vozů a lokomotiv. O vzniku však musí ještě rozhodnout vláda.

Ilustrační snímek * 30.06.2007 - Ústí n.L. západ: 122.044-1, 121.017-8, 122.039-1 a 122.036-7 čekají v čele uhelných vlaků na odjezd  © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prvním viditelným krokem k osamostatnění nákladní dopravy byla změna organizační struktury ČD a vytvoření funkce náměstka generálního ředitele ČD pro nákladní dopravu, jímž se dnem 1.6.2005 stal Ing. Rodan Šenekl. Stává se tak poprvé, kdy řízení nákladní a osobní přeprava jsou podřízeny přímo zodpovědným náměstkům generálního ředitele ČD, což má přispět k větší dynamice obchodní expanze společnosti, psalo se tehdy v tiskové zprávě. Nove jmenovaný náměstek GŘ pak v rozhovoru pro časopis „Železničář“ 25/2005 mj. uvedl:

Otázka: Jak byste stručně zhodnotil stav naší akciové společnosti pohledem „zvenčí“? V čem se nejvíce liší od zavedených dopravních, spedičních a logistických společností v Evropě?

Odpověď: Rozdílů je mnoho a záleží na tom, s jakými společnostmi chceme České dráhy porovnávat. Například v porovnání s jinými železnicemi, tedy s velkými dopravními společnostmi, patří České dráhy v podílu přepravených objemů mezi nejvýkonnější v Evropě. Je to ta lepší stránka a byla by škoda tuto výhodu nevyužít. Spedičními službami v současném pojetí se České dráhy v minulosti přestaly postupně zabývat a orientovaly se spíše na roli národního dopravce, který poskytuje služby českým výrobcům a speditérům a orientuje se na přepravu hromadných substrátů. Tím se možnost uplatnění na trhu snížila. V neposkytování komplexních služeb, které jiní speditéři poskytují, a řekněme v chybějící nabídce ucelených logistických služeb spočívá jeden z hlavních rozdílů. V tom spatřuji vnější stránku rozdílů, kterou bezprostředně pociťují mnozí současní zákazníci, a jsem přesvědčen, že i to je důvodem, proč některé zákazníky železnice nemůže vůbec získat. A to je třeba změnit.

Dalším rozdílem z pohledu zvenčí je složitá struktura, daná jistě velikostí podniku, ale která je vnímána zákazníky, kteří se v železniční dopravě příliš nevyznají, jako prvek způsobující nepružnost v reakcích na poptávky i při realizaci přepravy. Obecně lze říci, že menší zahraniční společnosti jsou řízeny pružněji, mají jednodušší strukturu, zákazník je vždy na prvním místě a jemu jsou podřízeny veškeré vztahy ve firmě a přizpůsobená struktura řízení. Provoz pak plní nezbytnou podporu k realizaci přeprav, nikoliv naopak. U obchodníků jsou zavedené motivační prvky, jasná odpovědnost, rychlé nástroje komunikace a nezbytný reporting směrem k vedení jako zpětná vazba nejen pro vyhodnocování aktivit zaměstnanců obchodních oddělení, ale především k získávání zpětných vazeb s cílem pružně reagovat na poptávky a na vývoj trhu. Všechny ostatní činnosti ve firmě jsou podpůrné a některé jen nezbytnou nutnou administrativou.

Ilustrační snímek * 19.11.2005 - Týniště n.O.: 749.008-9 odjíždí s nákladním vlakem  © PhDr. Zbyněk Zlinský

Otázka: Vyhovuje dnešní profesní a organizační struktura „ČD Carga“? Má zbytečně mnoho pracovníků nebo by naopak potřebovalo více lidí? Jaké změny by měly v cargu následovat při pokračující přeměně Českých drah na holdingové uspořádání?

Odpověď: Uvažované holdingové uspořádání je zásadní změnou, jejíž hlavním výsledkem musí být schopnost obstát v evropském konkurenčním prostředí. Jsem přesvědčen, že převážná část zaměstnanců je velmi schopných a zkušených, jde o to vybrat ty nejlepší, vhodně je směrovat a motivovat, zlepšit jejich jazykové znalosti a obchodní schopnosti. Racionalizace a zvyšování produktivity práce je trvalý proces v každé firmě. Smyslem probíhajících a připravovaných změn však není podnik rozbít, ale sestavit spolupracující tým lidí, schopných sdílet stejné cíle a něco pro to osobně udělat i navíc. Ne každému to může vyhovovat. Získávání nových zaměstnanců se zkušenostmi na dopravním trhu je sice obtížné, ale pro budoucnost firmy nutné.

Zaměstnanci ČD Carga se budou mnohem více zaměřovat na pravidelný kontakt se stávajícími zákazníky, musí se naučit vyhledávat nové zákazníky, umět přesvědčivě zdůrazňovat klady železnice a používat argumenty ve prospěch železniční dopravy, kterých lze najít dost. Co neumíme, musíme se naučit. Je stále mnoho zákazníků, kteří o možnosti železnice nic nevědí nebo mají špatnou zkušenost. Prezentace nabízených služeb ve všech možných formách a větší publicita železnice by měla být součástí prosazovaných změn.

Klikni pro otevření celé struktury!

Souběžně s přípravami na skutečné oddělení nákladní a osobní dopravy se začalo hovořit také o následné privatizaci budoucí společnosti ČD Cargo – či o vstupu strategického partnera do ní. (Já ostatně ono slovo „privatizace“ v této souvislosti dost nerad slyším, protože není nereálné, že kupcem se nakonec stane společnost také vlastněná státem – třeba velice rozpínavě se chovající Deutsche Bahn AG.) Na počátku roku 2006 ministr dopravy Šimonovský připustil, že by stát mohl odprodat majoritní (na rozdíl od minoritních podílů u jiných dceřiných společností holdingu Českých drah) podíl ČD Cargo, aby si tak tato společnost udržela do budoucna konkurenceschopnost na liberalizovaném evropském trhu železniční nákladní dopravy.

Na jaře minulého roku podnikly České dráhy v oblasti porodu Carga také některé kroky takříkajíc internetové – zaregistrovaly si evropskou doménu cd-cargo.eu, ale zejména spustily internetový portál pro zadávání zakázek v nákladní dopravě ČD Cargo. Současně také, obdobně jako v dopravě osobní, začaly usilovněji medializovat dosažené úspěchy v této sféře své činnosti. Ostatně šlo jim to zde snadněji, protože skutečně došlo ke zvratu a nastal růst nejen objemů, ale také zisků v nákladní dopravě. Například tisková zpráva ČD ze dne 23.8.2006 s mohla pod titulkem České dráhy vykázaly za první pololetí nárůst objemu a tržeb nákladní přepravy realizované pod značkou ČD Cargo konstatovat:
 
Nárůst objemu přepraveného nákladu o 12,4 procenta oproti stejnému období loňského roku vykázaly za první pololetí 2006 České dráhy, když za měsíce leden – červen realizovaly přepravu celkem 41,87 milionů tun nákladu. Spolu s růstem objemu přepraveného nákladu rostly Českým drahám také zaúčtované tržby z nákladní železniční dopravy – a to v meziročním srovnání o 1,3 %. České dráhy za období leden – červen 2006 zaúčtovaly tržby z nákladní přepravy ve výši celkem 8,09 miliard Kč, zatímco loni to bylo za stejné období o 105,6 milionů méně. Růst i hodnota tržeb z přepravy nákladů za první pololetí je ve skutečnosti ještě vyšší – a to s ohledem na účetní zpožďování úhrad od některých partnerů.
 
Ilustrační snímek * 15.04.2007 - Choceň: 130.032-6 přijíždí od České Třebové v čele uceleného nákladního vlaku s cementem © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V roce 2007 se konečně začalo chýlit k porodu nové společnosti a porodní bolesti se ozývaly už od samotného jeho počátku. Na přelomu roku byl podle některých prohlášení porod očekáván 1. dubna (jak symptomatické, že zrovna na apríla!), což ovšem generální ředitel hned v zápětí (dne 10.1.2007) v rozhovoru pro ČTK „upřesnil“ - dlouho plánované vyčlenění nákladní dopravy Českých drah do samostatné dceřiné společnosti se uskuteční nejpozději k 1. červenci. Souběžně poprvé zveřejnil několik podrobností týkajících se nové společnosti:
 
Připravovaný vznik samostatné firmy ČD Cargo je největší organizační změnou v ČD od vzniku akciové společnosti v roce 2003. Důvodem je mimo jiné zprůhlednění finančních toků ve firmě. Ačkoliv je nákladní doprava ČD pátá největší ze zemí EU, na rozdíl od všech sousedních států zatím nefunguje jako samostatná společnost. Projekt oddělení je podle Bazaly již hotov, musí jej však schválit vláda. Nejdříve se to dá stihnout k 1. dubnu, nejpozději se rozdělení společnosti uskuteční 1. července, tvrdí Bazala. Do nové společnosti má přejít 13.500 zaměstnanců z celkových 57.000. Ti převezmou kolektivní smlouvu, dojednanou na letošní rok, která jim zaručuje růst mezd v průměru o 5,6 procenta. Na další rok však již budou vyjednávat o své vlastní kolektivní smlouvě s vedením nové společnosti. "Je přesně specifikován také majetek, který do nové společnosti přejde, lokomotivy, vagony i nemovitosti," vyjmenovává Bazala.
 
Nákladní doprava ČD ročně přepraví zhruba 80 milionů tun zboží a na rozdíl od osobní dopravy je pravidelně zisková. Za loňský rok je zisk nákladní dopravy zhruba 1,5 miliardy korun. To však Bazalovi nestačí, neboť kapacita železnice je podle něj až 150 milionů tun. Po silnici přitom putuje ročně 420 milionů tun. "Naše ambice je, abychom z růstu nákladní dopravy získali co nejvíce," plánuje. Pomoci podle něho může zavedení elektronického mýtného na silnicích. "Chceme se zaměřit nejen na kontejnerovou dopravu, ale i na přepravu návěsů," říká Bazala.Dalším krokem je vybudování sedmi až osmi velkých logistických center, která umožní, aby železniční a silniční doprava nejenom spolu soutěžily, ale mohly i spolupracovat, vysvětluje. V České republice zatím funguje pouze jedno takové centrum v Lovosicích. "Toto je i jeden z důvodů, aby vznikla ČD Cargo, aby mohla své zisky investovat a rozvíjet své aktivity," myslí si Bazala, podle něhož je pro ČD trhem již celá Evropa.
 
 
Ochranná známka ČD zaregistrovaná na ÚPV
s právem přednosti od 19.3.1999
Barevná varianta používaná v titulu firemního
časopisu do konce roku 2006
Ochranná známka ČD zaregistrovaná na ÚPV
s právem přednosti od 26.6.2006
Logo používané v titulu firemního
časopisu od počátku roku 2007
 
Už před tím se ovšem děly i přípravné kroky drobnější a víceméně formální. Dne 26.6.2006 podaly České dráhy na Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku další ochranné známky ČD Cargo a v prosinci onoho roku dostala v DPOV Nymburk první lokomotiva (742.147-2) z převážné části (kromě pojezdu) nově navržený modrý firemní nátěr. Ten pak dostaly (na rozdíl od oné první vlaštovky už kompletní) i úplně první lokomotivy dodané Českým drahám jako novostavba – stroje 709.001-2 a 709.002-0. V dalších svých rozhovorech byl pak generální ředitel ČD pokud jde o termín vytvoření společnosti ČD Cargo opatrnější – např. v časopise „Železničář“ 5/2007 uvedl, že datum ještě stanoveno nebylo. Zato zde zazněla jeho reakce na úvahy nového mistra dopravy Ing. Aleše Řebíčka (ODS) o možné privatizaci Carga, která podle něj má státu vynést až 12 miliard Kč:
 
Je třeba oddělit dvě věci. Za prvé vytvoření vlastní struktury holdingové společnosti České dráhy, a. s., a dceřiné společnosti ČD Cargo. Bez jejího vzniku není možný ani vstup případného budoucího strategického partnera, protože by neměl „kam vstoupit“. To koneckonců zdůraznil i pan ministr. To ale neznamená, že takovýto vstup se ihned automaticky odehraje. Bude to pouze znamenat vytvoření struktury, která umožní zvažovat vícero cest dalšího rozvoje aktivit pod značkou ČD Cargo. Samozřejmě čas může ukázat, že nejlepší garancí zajištění dalšího rozvoje a posílení pozice ČD Cargo je vstup strategického partnera. Zodpovědný vlastník musí i s takovou variantou ve svých plánech počítat. Pro management Českých drah není ale toto téma ani na pořadu dne, ani v jeho kompetencích. Naším úkolem je příprava vzniku ČD Cargo – dceřiné společnosti stoprocentně vlastněné Českými drahami, plně konkurenceschopné ve vztahu k ostatním podobným dopravcům operujícím na celoevropském trhu.
 
Ilustrační snímek * 30.06.2007 - Ústí n.L. západ: 709.001-2 v barvách ČD Cargo na záloze  © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V průběhu tohoto roku pak v médiích houstly zprávy o pozitivních hospodářských výsledcích nákladní dopravy Českých drah, ale souběžně se objevovaly také informace o tom, že už dopředu je třeba zajišťovat dofinancování osobní dopravy od momentu, kdy ČD Cargo skutečně vznikne a zavře svůj kohout na „korunovodu“ do ní. K pozitivním zprávám patřila i ta, která na počátku března oznámila, že certifikát řízení kvality ISO 9001 pro ČD Cargo převzal minulý týden z rukou zástupce mezinárodní certifikační společnosti Moody International Tomáše Lulka náměstek generálního ředitele Českých drah pro nákladní dopravu Rodan Šenekl. Úspěšnou certifikací podle normy ISO 9001 pro celý rozsah svých činností se ČD Cargo zařadilo po bok dalších významných operátorů železniční dopravy, jako jsou německý Railion či rakouské Rail Cargo Austria. (Dopravní noviny 9/2007).
 
V létě tohoto roku se začalo hovořit opět o konkrétním porodním termínu – podle Ministerstva dopravy se tak má stát nejdříve 1.12.2007, podle předsedy vlády Mirka Topolánka v dubnu roku příštího. Ten se dokonce vyjádřil, že poté stát zřejmě podnik prodá. Nakonec proč ne, vláda toho už na prodej mnoho nemá a kromě zavádění dalších poplatků a zvyšování daní asi žádný jiný recept na získání dalších prostředků nemá. Co se ale bude dít v okamžiku, kdy bude rozprodáno (či vytunelováno) všechno do mrtě, to ji asi nepálí.
 
České dráhy v nákladní dopravě sice oslavují úspěchy, ale v médiích se objevily i zprávy z trochu jiného soudku. Souběžně s vrcholícími přípravami na vznik Carga totiž od května tohoto roku probíhá správní řízení, které proti Českým drahám vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření, že zneužívají své dominantní postavení na trhu s nákladní železniční dopravou. Řízení zahájené na základě podnětu konkurenčních dopravců mělo být uzavřeno už v létě, se protáhlo a má být ukončeno paradoxně právě tento měsíc. Českým drahám hrozí pokuta v řádech stamilionů za údajné zvýhodňování některých zákazníků prostřednictvím věrnostních rabatů.
 
Ilustrační snímek * 07.11.2005 - Hradec Králové hl.n.: 742.143-1 a 130.008-6 v čele nákladních vlaků © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pokud jde o porod nákladní dcery Českých drah, zdá se, že už je skutečně na spadnutí. Nyní si musíme počkat, zda proběhne bez komplikací a hlavně, jestli se toto dlouho přenášené dítko narodí zdravé a bude se následně zdárně vyvíjet a růst. 
Poznámka:

Do připojené galerie jsem vybral několik snímků budoucích pracovišť a.s. ČD Cargo a pro ilustraci také obrázky z nákladní dopravy Českých drah.

Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s.
  2. České dráhy, a.s., ČD Cargo
  3. Zprávy z médií citované na stránkách Vlaky.net - FÓRUM - CZ - Všeobecne - Restrukturalizace a rozvoj Českých drah
  4. Úřad průmyslového vlastnictví 

Galéria

Súvisiace odkazy