ŽSR 187: Spišské Vlachy - Spišské Podhradie

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 187: Spišské Vlachy - Spišské Podhradie
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia
História

Koncesiu pre výstavbu a prevádzku železnice zo stanice KBŽ v Spišských Vlachoch do Spišského Podhradia získal na základe nariadenia MO č. 18541/94.III.20 podhradský mešťanosta Alexander Fest.

Výstavba 9,5 km dlhej železnice stála 660 000 K. Prvý vlak prišiel do Spišského Podhradia 14.10.1894.

Trakčnú službu na trati vykonávali 3 rušne vyrobené mníchovskou lokomotívkou Krauss pôvodne pre železnicu Budapešť – Pécs. KBŽ ich zaradila do triedy XIIa a pridelila im inventárne čísla 551 – 553. ČSD im neskôr určila radové označenie 310.6.

Údržba rušňov sa vykonávala vo výhrevni vybudovanej v Spišskom Podhradí.

Na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. Ing. Jiří Kubáček CSc.

Popis trate

 Nástupište miestnej trate v Spišských Vlachoch sa nachádza vedľa výpravnej budovy na košickej strane. Trať sa ostrým oblúkom odpája od hlavnej trate a mostom prekračuje Hornád, po okraji Spišských Vlachov sa dostáva do zastávky Spišské Vlachy mesto s plechovým prístreškom. Ďalej vedie údolím cez polia k Bystranom na Spiši s murovanou budovou zastávky. Ďalšia zastávka, Katúň, je od rovnomennej časti Spišského Podhradia vzdialená asi 2 kilometre, napriek tomu je obyvateľmi využívaná, pretože po ceste zo Spišského Podhradia premávajú denne iba dva páry autobusov. Nasledujúce dva kilometre sa údolie zužuje a je z oboch strán obklopené lesom. Po prekročení cesty v kilometri 8 sa otvára pohľad na mohutný Spišský hrad. Trať ešte prekročí krátkym mostom potok Margecianka a oblúkom vchádza do stanice Spišské Podhradie.

Zdroj : www.grebe.host.sk

Určenie trate, sídlo dispečera

Začiatok trate je v neobsadenej dopravni Spišské Podhradie, koniec trate je v železničnej stanice Spišské Vlachy.
Riadiacou stanicou je železničná stanica Spišské Vlachy, sídlo dispečera je v Spišských Vlachoch, kde zároveň vykonáva dopravnú službu ako výpravca vlakov pre trať Košice – Žilina.
Prípojnou stanicou je železničná stanica Spišské Vlachy, ktorá je i sídlom prednostu stanice.

Rozčlenenie trate

Nesamostatná železničná stanica Spišské Podhradie leží v km 9,296 na ľavej strane trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy. V stanici je služobná miestnosť – dopravná kancelária so služobným telefónom.
Po dopravnej stránke je neobsadenou dopravňou umožňujúcou križovanie vlakov; v denných zmenách je obsadená komerčným zamestnancom Železničnej spoločnosti. Administratívne je pričlenená k železničnej stanici Spišské Vlachy;
Zastávka Katúň leží v km 5,760 na ľavej strane jednokoľajnej trate Spišské Vlachy – Spišské Podhradie, je neobsadená, má prístrešok pre cestujúcich a nástupište v dĺžke 75 m. Administratívne je pridelená k železničnej stanici Spišské Vlachy.
Zastávka Bystrany na Spiši leží v km 3,537 na ľavej strane jednokoľajnej trate Spišské Vlachy – Spišské Podhradie, je neobsadená, má čakáreň a nástupište v dĺžke 75 m. Administratívne je pridelená k železničnej stanici Spišské Vlachy.
Zastávka Spišské Vlachy – mesto leží v km 1,386 na pravej strane jednokoľajnej trate Spišské Vlachy – Spišské Podhradie, je neobsadená, má prístrešok pre cestujúcich a nástupište v dĺžke 75 m. Administratívne je pridelená k železničnej stanici Spišské Vlachy. 

 

 

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
0,163
 
Priecestie
0,555
 
Priecestie
1,389
1,000
Zastávka
1,403
 
Priecestie
2,728
 
Priecestie
3,537
3,000
Zastávka
3,700
 
Priecestie
4,397
 
Priecestie
5,250
 
Most
5,745
 
Most
5,752
 
Priecestie
5,765
5,000
Zastávka
6,400
6,000
Spišské Podhradie zastávka
Zastávka
6,909
 
Priecestie
7,978
 
Priecestie
8,513
 
Most
8,882
 
Priecestie
9,226
9,000
ŽST
9,474
 
Priecestie
9,500
 
Úsek trate

Cestovné poriadky

PDF
PDF
315 kB
26.3.2020
PDF
PDF
320 kB
23.3.2020
PDF
PDF
181 kB
29.3.2009
PDF
PDF
328 kB
26.4.2009
PDF
PDF
232 kB
16.6.2010
PDF
PDF
174 kB
25.6.2010
PDF
PDF
691 kB
4.4.2020
PDF
PDF
658 kB
5.4.2020
PDF
PDF
191 kB
27.6.2010
PDF
PDF
234 kB
3.7.2010
PDF
PDF
232 kB
29.10.2018
PDF
PDF
169 kB
15.1.2009
PDF
PDF
188 kB
5.7.2010
PDF
PDF
151 kB
5.7.2010
PDF
PDF
207 kB
17.4.2011
PDF
PDF
221 kB
10.4.2011
PDF
PDF
201 kB
5.6.2011
PDF
PDF
170 kB
15.1.2009
PDF
PDF
228 kB
16.10.2011
PDF
PDF
206 kB
23.10.2011
PDF
PDF
184 kB
29.5.2011
PDF
PDF
53 kB
15.1.2009
PDF
PDF
92 kB
16.9.2017
PDF
PDF
527 kB
16.9.2017
PDF
PDF
168 kB
27.10.2018
PDF
PDF
76 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy