Priecestie trate č. 187 km 2,728 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie leží v km 2, 728 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 187 Spišské Vlachy - Spišské Podhradie. Trať na ňom križuje cestu II. triedy. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2 ( priecestné zariadenie svetelné 2 kategórie bez závor ). Kontrolné prvky sú v žst. Spišské Podhradie.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu