Spišské Vlachy - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Nadmorská výška

385 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 6    Manipulačné: 4   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Spišské Vlachy leží na trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice. Odbočuje z nej trať ŽSR č. 187 do Spišského Podhradia.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Žiliny

Železničná stanica Spišské Vlachy leží v km 150,886 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Košice - Kraľovany.
Je stanicou : nesamostatnou, pridelenou k ŽST Margecany kde je sídlo prednostu
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
odbočnou - pre trať Spišské Vlachy – Spišské Podhradie
riadiacou - pre trať Spišské Vlachy – Spišské Podhradie so sídlom dispečera

Rozčlenenie stanice

Stanica nie je rozčlenená na obvody, je spoločná pre osobnú aj nákladnú prepravu.
Zo ŽST Spišské Vlachy odbočuje trať Spišské Vlachy – Spišské Podhradie. 

Styk dráh

Vlečka Lesy, š.p. Spišská Nová Ves sklad Spišské Vlachy odbočuje z koľaje č.8 výhybkou č.17 a končí zarážadlom. V súčasnosti je vlečka uzavretá.
Vlečka Spišský kameňopriemysel, závod Spišské Podhradie, výrobňa Spišské Vlachy odbočuje z vlečkovej koľaje Lesy výhybkou č. K1. V súčasnosti je vlečka uzavretá.
Vlečka Poľnonákup SPIŠ a.s. Spišská Nová Ves, Obilné silo Spišské Vlachy odbočuje z vlečkovej koľaje Lesy výhybkou č. S1.
Vlečka Jednota – ľudové spotrebné družstvo Spišská Nová Ves, predajňa Spišské Vlachy odbočuje z vlečkovej koľaje Lesy výhybkou č. J1. V súčasnosti je vlečka uzavretá.
Vlečka Železničná priemyselná stavebná výroba Olcnava odbočuje v km 155,450 z prvej traťovej koľaje výhybkou č. K1 medzi stanicami Markušovce – Spišské Vlachy. Administratívne je pridelená k železničnej stanici Spišské Vlachy.

Hlásnice, hradlá, odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

a/ Hlásnice
Pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji sú zriadené pomocné hlásnice :
Medzi stanicami Krompachy – Spišské Vlachy
- pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo žst.Spišské Vlachy hlásnica Kolinovce v km 147,335 s predzvesťou v km 148,830 pridelená stanici Krompachy
- pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo žst. Krompachy, hlásnica Kolinovce v km 147,870 s predzvesťou v km 146,390 pridelená stanici Krompachy.
Medzi stanicami Spišské Vlachy – Markušovce
- pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo žst. Spišské Vlachy hlásnica Skala v km 155,750 s predzvesťou v km 154,460 pridelená stanici Spišské Vlachy a hlásnica Borovica v km 159,850 s predzvesťou v km 158,470 pridelená stanici Markušovce
- pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo žst. Markušovce hlásnica Skala v km 155,650 s predzvesťou v km 156,850 pridelená stanici Spišské Vlachy a hlásnica Hrušov v km 160,915 s predzvesťou v km 162,750 pridelená stanici Markušovce
b/ Zastávky
Traťový úsek Spišské Vlachy – Markušovce
Zastávka Olcnava leží v km 155,336 na ľavej strane dvojkoľajnej trate
Zastávka Vítkovce leží v km 157,855 na pravej strane dvojkoľajnej trate
Zastávka Chrásť nad Hornádom leží v km 159,114 na pravej strane dvojkoľajnej trate
Zastávka Matejovce nad Hornádom leží v km 161,690 na ľavej strane dvojkoľajnej trate,
Traťový úsek Spišské Vlachy – Spišské Podhradie
Zastávka Spišské Vlachy – mesto leží v km 1,386
Zastávka Bystrany na Spiši leží v km 3,537 .
Zastávka Katúň leží v km 5,760

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Spišské Vlachy je vybavená elektromechanickým zabezpečovacím zariadením 2. kategorie, rýchlostnou návestnou sústavou s návestidlami závislými na ústredne stavaných výmenách. Výmeny č. 9,10a,10b,11,12,13 v obvode výpravcu, sú ručne stavané a sú v závislosti na staničnom zabezpečovacom zariadení zástrčkovými kľúčami v riadiacom prístroji alebo ústrednou a elektromagnetickou zámkou.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V úseku trate Krompachy- Spišské Vlachy a Spišské Vlachy - Markušovce je automatické traťové zabezpečovacie zariadenie 2.kategórie. Umiestnenie návestidiel na druhej hlavnej koľaji Spišské Vlachy- Markušovce:
- v km 152,915 odd.náv.čís. 1529
- v km 154,400 odd.náv.čís. 1545
- v km 155,650 odd.náv.čís. 1557
- v km 156,850 odd.náv.čís. 1569
- v km 158,192 odd.náv.čís. 1581
- v km 159,500 odd.náv.čís. 1595
- v km 160,915 odd.náv.čís. 1609
- v km 162,371 odd.náv.čís. 1623, ktoré je zároveň predzvesťou vchodového náves-tidla žel. stanice Markušovce
- v km 163,618 vchodové návestidlo L žel. stanice Markušovce.
Umiestnenie návestidiel na prvej hlavnej koľaji Spišské Vlachy - Krompachy :
- v km 149,350 odd.náv.čís. 1494
- v km 147,870 odd.náv.čís. 1480
- v km 146,390 odd.náv.čís. 1464, ktoré je zároveň predzvesťou vchodového návestidla žel. stanice Krompachy
- V km 144,970 vchodové návestidlo S žel. stanice Krompachy.
Pre zabezpečenie vchodov vlakov zo stanice Spišské Vlachy do Krompách po nesprávenj koľaji je na druhej hlavnej koľaji Krompachy - Spišské Vlachy v km 146,390 náv. Pr 2, v km 144,970 je vchodové návestidlo z nesprávnej koľaji 2 S žel. stanice Krompachy.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy
Pre vykládku a nakládku vozňov sú v stanici :
· bočná rampa pri koľaji č. 10, dĺžka 27 m, šírka 9,8 m, úžitková plocha 264 m2.
· čelná rampa na koľaji č. 12, šírka 4,6 m
Obidve rampy majú spoločný nájazd.

Manipulačné priestory
Všeobecné vykládkové a nakládkové priestranstvo je vedľa koľají číslo 8 a 12. Priestranstvo je napojené prístupovou cestou na hlavnú cestu. Koľaj číslo 8 je koľaj s trakčným vedením, ktorá má ÚO a umožňuje
vykonávanie nakládky a vykládky mechanizmami. Koľaj číslo 12 je bez trakčného vedenia.

Koľaje na odstavenie vozňov pod colnou kontrolou.
Na odstavenie vozňov pod colnou kontrolou sa používa koľaj č.10 .

Mapy a nákresy

JPG
JPG
94 kB
11.3.2013

Galéria objektu