Zmiznutý most ponad Hornád nahradili dva nové

2.4.2011 8:00 Ing. Martin Balkovský Zdroj: Žsemafor

Zmiznutý most ponad Hornád nahradili dva nové

Od 1. apríla opäť jazdia vlaky po regionálnej trati medzi Spišskými Vlachmi a Spišským Podhradím. Dôvodom takmer 10-mesačného zastavenia dopravy bola náročná oprava poškodeného mostného objektu ponad Hornád po letných povodniach.

Fotografiami sa teraz vrátime do 23. februára, keď sa počas veľkolepého predstavenia košických mostárov s ťažkotonážnym žeriavom v hlavnej úlohe brehy Hornádu opäť premostili.

 

 

Sila prívalovej vody, ktorá sa 4. júna 2010 valila Hornádom cez Spišské Vlachy, napáchala rozsiahle škody. Odhryzla z brehu koryta toku, pod jej náporom sa stratila časť zemného telesa trate medzi Spišskými Vlachmi a Spišským Podradím a naklonila podmytý pilier železničného mosta. Doprava bola ihneď prerušená a o čosi neskôr bola oceľová mostná konštrukcia presunutá na podpornú konštrukciu. Takmer okamžite sa ale začali vynárať kuvičie hlasy o začiatku konca tejto regionálnej trate.


Bilancia povodne po 4. júni 2010 v Spišských Vlachoch, 28.6.2010 © Martin Balkovský

Po opadnutí vysokej hladiny a zmapovaní poškodenia mostného objektu začal Mostný obvod Košice s asanačnými a obnovovacími prácami. Ešte v ten istý mesiac, 28. júna, skrútenú oceľovú mostnú konštrukciu vyzdvihol ťažkotonážny žeriav CC-2800 a presunul ju na podpornú konštrukciu, aby sa zabránilo jej trvalej deformácii. Odstránila sa naklonená opora č. 1 a vybagrovali sa aj naplaveniny v mieste mosta. Riešenie havarijného stavu sa už medzitým spracovávalo do projektovej dokumentácie. Požiadavka správcu toku na prietok storočnej vody sa premietla do rozšírenia koryta a predĺženia mosta o ďalšie pole.


Rozširovanie koryta Hornádu, 23.2.2011 © Martin Balkovský

Revízia pôvodnej oceľovej konštrukcie s dolnou mostovkou a drevenými mostnicami preukázala jej opätovné použitie po vykonaní drobných oprav. Po rozhodnutí správcu sa druhá konštrukcia náročne presúvala po ceste z Oždian, zo zrušenej trate medzi Rimavskou Sobotu a Poltárom. Oceľový most s hornou mostovkou a priebežným koľajovým lôžkom bolo potrebné zrevidovať a naniesť ne neho ochranný náter vane a hydroizoláciu. Súčasne sa tiež pripravovali stavebnomontážne práce na spodnej stavbe.


Stredový pilier a menšia mostná konštrukcia, 23.2.2011 © Martin Balkovský

Na mieste pôvodnej naklonenej opory č. 1 vyrástol stredový pilier, vybudovaná bola nová opora č. 1 a opravený bol poškodený úložný prah opory č. 2. Betónovalo sa takmer do Vianoc, aj v čase nepriaznivých klimatických podmienok. Stále sa upravovalo koryto a brehy Hornádu, aby sa 23. februára mohlo opäť zopakovať veľkolepé predstavenie ťažkotonážneho žeriava. Ten ošetrenými mostnými konštrukciami znova premostil brehy Hornádu. Ďalšie dni boli späté najmä s obnovou zabezpečovacích zariadení a sprejazdnením trate. Po úspešnej hlavnej prehliadke môžu na tejto 9-kilometrovej trati opäť premávať vlaky.

Titulná snímka: Presun pôvodného mosta © Martin Balkovský

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-187: Spišské Vlachy - Spišské Podhradie

Súvisiace odkazy