ŽSR 167: Dobšiná - Rožňava

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 167: Dobšiná - Rožňava
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Zaujímavosti:

20. VII. 1874 sprevádzkovanie trate.

Železničná trať mala byť súčasťou projektovanej trasy pokračovania "Gemerských spojok" smerom k dnešnej železničnej stanici Mlynky. Výškový rozdiel mal byť prekonaný dvojitým špirálovým tunelom v masíve Dobšinského kopca.

Všetko skončilo vo fáze úvah o stavbe tejto odvážnej trate. Ukončením 2. svetovej vojny došlo k navráteniu zabraných území Slovenska a celý projekt upadol do zabudnutia. Gemerské spojky zostali nedostavané, napriek vysokej rozpracovanosti niektorých úsekov. Podrobnosti o Gemerských spojkách nájdeš v reportáži: http://www.vlaky.net/servis/sprava.asp?lang=1&id=799

Návrh senátorov Dr. Ing. J. Botto, Ad. Šelmeca na vybudovanie železničnych spojiek 1. medzi Dobšinou a železničnou tratou Červená Skala-Margecany, 2. medzi tratiami Červená Skala-Margecany a Bohumín-Košice a 3. medzi Turňou n. B. a traťou Plešivec-Dobšiná a medzi staniciami Muráň a Tisovec. Je to z roku 1936.

Veľká oblasť juhu stredného Slovenska - Rožňavsko - má tri železničné trati, vychodiace z pohraničného Plešivca: 1. trať Plešivec-Dobšiná, 2. trať Plešivec-Slavošovce a 3. trať Plešivec-Muráň. Všetky tieto trati sú slepé: prvá končí v Dobšinej, druhá v Slavošovciach a tretia v Muráni. Plešivec sám a tak aj celá oblasť spojený je iba na juh s pohraničnou časťou trati Plešivec-Zvolen, v dôsledku čoho celá oblasť revúcska a rožňavská je izolovaná od všetkých príľahlých častí Slovenska a to tým viac, že ju od ních oddeľujú aj vysoké pohoria. Táto izolovanosť kraja spôsobila, že driev kvetúci tu priemysel a baníctvo alebo zanikly, alebo iba živoria. Vývoz a dovoz kraje smeroval driev na juh, dnes sa musia vyhledávať hospodárske styky s celým územím štátu. Avšak chýbajú železničné spoje, ktoré by tieto styky umožnily. Medzi západom, stredom a východom Slovenska nemáme potrebného kontaktu. Jediná magistrála košicko-bohumínská je pre dopravné potreby južného a stredného Slovenska príliš daleká a preto aj nákladná! Nová trať Červená Skala-Margecany bude pre kraj, ktorým ona prebehá, veľkým pozitivum, pre styky západovýchodné z celoštátneho hľadiska a z mnohých dôležitých ohľadov velkým uľahčením, neznamenala by však hospodársky veľa pre južné pohraničné Slovensko; keby ostala od neho izolovaná. Tedy ani touto traťou neodstránime veľký nedostatok priamych a krátkych hospodárskych stykov medzi východnou oblasťou štátu a medzi juhom Slovenska, lebo niet južnej pohraničnej trati spojovacej Košicko s Rožnavskom.

Pre nedostatočnú sieť železničnú a pre vysoké dopravné tarify za suroviny zvýšil sa produkčný náklad v priemyselnej, banickej a drevárskej výrobe, takže sa výroba nevyplácala a celý rad podnikov zanikol. V záujme národohospodárskom vôbec a vo vysokom záujme štátu je, aby sme tento kraj pripojili železnične k priľahlým krajom Slovenska a k Podk. Rusi. Tým stane sa vzájomná výmena tovaru možná, umierajúci priemysel oživne i tu i tam. zhodnotí sa drevo, ruda, uhlie a iné prírodné bohatstvá krajov, dosiaľ odrezaných od sveta.

Záujmy hospodárske, kultúrne, obranné a záujmy cudz. ruchu (turistické, lázeňské atď.) nám priamo prikazujú navrhňúť:

Slávny senáte, ráčže sa usniesť:

Vláda sa vyzýva, aby zaradila do najbližšieho pracovného programu výstavby žel. dráh:

1. v prvom rade výstavbu trati, ktorá by spájala údolie r. Slanej (Dobšiná) a údolím. rieky Hnilca (trať Červ. Skala-Margecany),

2. potom výstavbu spojovacej trati medzi tratiami Červená Skala-Margecany a Bohumín-Košice,

3. a napokon výstavbu spojky medzi stanicami Brzotín a Turňa n. Bodvou a medzi stanicami Muráň a Tisovec.

V Prahe dňa. 5. marca, 1936.

2. II. 2003 Železničná spoločnosť zastavila prevádzku osobnej dopravy.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
43,749
0,000
ŽST
45,758
2,000
Zastávka
46,878
3,000
Zastávka
49,208
5,000
Zastávka
51,836
8,000
ŽST
53,909
10,000
Zastávka
57,510
14,000
Zastávka
59,070
16,000
Zastávka
60,359
17,000
ŽST
62,562
19,000
Zastávka
64,330
21,000
Zastávka
67,653
24,000
Nak./zast.
69,800
26,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
355 kB
26.3.2020
PDF
PDF
710 kB
23.3.2020
PDF
PDF
302 kB
28.3.2009
PDF
PDF
354 kB
26.4.2009
PDF
PDF
296 kB
21.3.2020
PDF
PDF
318 kB
16.6.2010
PDF
PDF
220 kB
25.6.2010
PDF
PDF
688 kB
5.4.2020
PDF
PDF
624 kB
5.4.2020
PDF
PDF
193 kB
27.6.2010
PDF
PDF
233 kB
3.7.2010
PDF
PDF
246 kB
29.10.2018
PDF
PDF
491 kB
8.4.2020
PDF
PDF
189 kB
5.7.2010
PDF
PDF
186 kB
5.7.2010
PDF
PDF
294 kB
17.4.2011
PDF
PDF
330 kB
10.4.2011
PDF
PDF
297 kB
5.6.2011
PDF
PDF
501 kB
9.4.2020
PDF
PDF
313 kB
16.10.2011
PDF
PDF
225 kB
23.10.2011
PDF
PDF
207 kB
29.5.2011
PDF
PDF
37 kB
12.1.2009

Ostatné prílohy

PDF
PDF
159 kB
9.1.2009