Vlachovo - Nákladisko / Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Nákladisko a zastávka Vlachovo leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 167 Rožňava - Dobšiná. Prevádzka na trati bola započatá dňa 20. júla 1874. Prevádzka osobných vlakov bola zastavená dňa 2. 3. 2003. Trať má zjednodušené riadenie dopravy. Bývalá staničná budova je prestavaná na obytný dom.

V nákladisku a zastávke zaúsťuje do koľaje č. 2 výhybkou č. V1 a výhybkou č. V4 vlečka KOVOSTROJ a.s. Dobšiná. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 67,324 na koncovom styku výhybky č. V1 a v km 67,694 na koncovom styku výhybky č. V4.

Obec Vlachovo je dodnes známa živým folklórom. V obci sa nachádza areál bývalej huty Karol so zachovanou vysokou pecou na tavenie železnej rudy z roku 1870.

V obci je gotický evanielický kostol, prestavaný v 19. storočí a grófsky kaštieľ.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
50 kB
17.4.2020

Galéria objektu