ŽSR 136: Komárno - Kolárovo

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 136: Komárno - Kolárovo
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

 Koncesiu na výstavbu a prevádzku železnice z Komárna do Gúty (dnes Kolárovo) získala firma G. Gregersen a synovia z Budapešti. Vďaka rovinatému terénu si vžstavba nevyžiadala významnejšie zemné práce, vybudovalo sa iba 57 menších priepustov. Najväčší sklon na trati je iba 4 promile. Na vysokých stavebných nákladoch - 2 826 000 K sa podpísalo najmä rozšírenie stanice Komárno a rast cien po vypuknutí 1. svetovej vojny. 25,9 kilometra dlhá trať bola uvedená do prevádzky 9.11.1914, je teda jednou z najmladších lokálok na Slovensku.

Po opustení stanice Komárno vedie trať najprv súbežne s elektrifikovanou traťou do maďarského Komáromu. Vchod do stanice Komárno kryje dnes už pomerne neobvyklé dvojramenné mechanické návestidlo s jedným nepohyblivým žltým ramenom. Neďaleko vchodového návestidla súbeh dvoch traťových koľají končí, kým vlaky do Komáromu a Dunajskej Stredy pokračujú oblúkom na západ, trať do Kolárova vedie ďalej severozápadným smerom. Za zastávkou Komárno škola sa priblíži k ceste do Kolárova, vedľa ktorej pokračuje niekoľko kilometrov. Za dopravňou Hadovce prvý raz prekračuje kanál Kolárovo - Kameničná. Za zastávkou Balvany sa trať odkláňa od hlavnej cesty aj od najkratšej spojnice Komárna s Kolárovom. Dôvodom tohto odklonu bolo priblíženie trate pomerne veľkej obci Čalovec a niekoľkým osadám, ktoré hlavná cesta obchádza. Ešte pred dopravňou Čalovec, v ktorej sa križovali osobné vlaky, sa nachádza najväčšia umelá stavba na trati - druhý most cez kanál Kolárovo - Kameničná. Iba v krátkych úsekoch na oboch stranách mosta sú použité betónové podvaly, na zvyšku trate sa nachádzajú drevené podvaly pochádzajúce väčšinou z päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch, mnohé v dosť zlom stave. Nedostatočná únosnosť zvršku je zrejme hlavným dôvodom na slovenské pomery nízkej traťovej rýchlosti - 40 km/h a maximálnej nápravovej hmotnosti 16 ton. Za zastávkou Violín (ktorej názov naznačuje, že odtiaľ pochádzali chýrni výrobcovia sláčikových nástrojov) vedie trať cez polia vo veľkej vzdialenosti od ciest vhodných pre automobily prakticky až po okraj Kolárova. Najväčšou zaujímavosťou v tomto meste pri sútoku Malého Dunaja a Váhu sú zachované vodné mlyny, dnes slúžiace ako múzeum.

Zdroj : www.grebe.host.sk

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
2,917
3,000
Zastávka
4,388
5,000
Nak./zast.
7,000
7,000
Kameničná zastávka
Zastávka
9,503
10,000
Zastávka
11,493
12,000
Zastávka
13,785
14,000
ŽST
15,922
16,000
Zastávka
20,415
21,000
Zastávka
25,811
26,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
581 kB
23.3.2020
PDF
PDF
228 kB
28.3.2009
PDF
PDF
462 kB
21.3.2020
PDF
PDF
210 kB
15.6.2010
PDF
PDF
194 kB
25.6.2010
PDF
PDF
861 kB
4.4.2020
PDF
PDF
650 kB
5.4.2020
PDF
PDF
195 kB
27.6.2010
PDF
PDF
165 kB
3.7.2010
PDF
PDF
214 kB
29.10.2018
PDF
PDF
606 kB
7.4.2020
PDF
PDF
162 kB
5.7.2010
PDF
PDF
147 kB
5.7.2010
PDF
PDF
291 kB
16.4.2011
PDF
PDF
153 kB
10.4.2011
PDF
PDF
190 kB
5.6.2011
PDF
PDF
571 kB
9.4.2020
PDF
PDF
160 kB
16.10.2011
PDF
PDF
121 kB
23.10.2011
PDF
PDF
185 kB
29.5.2011

Ostatné prílohy

PDF
PDF
158 kB
9.1.2009