Kráľka - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Kráľka leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 136 Komárno - Kolárovo, v medzistaničnom úseku Čalovec - Kolárovo.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Komárna

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu