Kolárovo - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Kolárovo je koncovou dopravňou jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 136 z Komárna.
Počet koľají : 3 dopravné, 2 manipulačné, 4 ostatné staničné
Poloha budovy : vpravo, v smere od Komárna

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu