Balvany - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Balvany leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 136 Komárno - Kolárovo, v medzistaničnom úseku Komárno - Čalovec. Na trati je od roku 2003 zastavená osobná doprava.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Komárna

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu