Komárno škola - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Komárno škola leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 136 Komárno - Kolárovo, v medzistaničnom úseku Komárno - Čalovec.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu