Komárno - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 9    Manipulačné: 6    Ostatné: 8   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Komárno leži na elektrifikovanej trati ŽSR č. 135 Nové Zámky - Komárno, ktorá ďalej pokračuje do maďarského Komáromu. V žst. Komárno začína neelektrifikovaná trať ŽSR č. 131 do žst. Bratislava hl. st. a neelektrifikovaná trať ŽSR č. 136 do Kolárova, na ktorej je od 2.2.2003 zastavená osobná doprava.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Komárno leží v km 6,609 jednokoľajnej elektrifikovanej trate Komárno Dunaj západ – Komárno – Nové Zámky, v km 0,000 jednokoľajnej trate Komárno - Bratislava Nové Mesto, v km 0,000 jednokoľajnej trate Komárno - Kolárovo a v km 0,000 jednokoľajnej elektrifikovanej trate Komárno – Komárom
MÁV.
Je stanicou:
· zmiešanou podľa povahy práce,
· zriaďovacou po prevádzkovej stránke,
· odbočnou pre trať Komárno - Komárom MÁV,
· dispozičnou pre trať Komárno - Nové Zámky v jednom smere, Komárno - Dunajská Streda v jednom smere, Komárno - Komárom MÁV v oboch smeroch,
· riadiacou pre trať Komárno - Kolárovo,
· pohraničnou priechodovou na MÁV železnice.
K stanici Komárno sú pridelené nesamostatné stanice Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Komárno zriaďovacia stanica, Kolárovo, Chotín a Hurbanovo.

Styk dráh

V stanici odbočujú vlečky:
Vlečka „Doprastav“ a. s. odbočuje v stanici Komárno z hlavnej staničnej koľaje Komárno - Komárom MÁV v km 4,987 výhybkou 3A na St. 4. 
Vlečka „Prvá uholná spoločnosť“ odbočuje v stanici Komárno z koľaje číslo 1 výhybkou číslo 34. 
Vlečka „Slovenské lodenice a. s.“ odbočuje zo spojovacej koľaje medzi Komárno - Komárom Dunaj západ výhybkou L1 v km 5,496.
Vlečka „Slovenská plavba a prístavy“ naväzuje na spojovaciu koľaj výhybkou P1 v km 0,519. 
Vlečka „Hoffer“ odbočuje v stanici Komárno z koľaje č.1 výhybkou číslo 1XA. 

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Nákladište a zastávka Nová Stráž leží v km 6,301 medzi stanicami Komárno - Zlatná na Ostrove. Administratívne je pridelená k železničnej stanici Komárno.
Komárno zastávka leží v km 5,455 na spojovacej koľaji Komárno - Komárno Dunaj západ. Administratívne je pridelená k stanici Komárno. Nemá výpravné oprávnenie. Dĺžka nástupišťa je 200 metrov. Osvetlenie je elektrické.
Zastávka Komárno závody leží v km 2,793 medzi stanicami Komárno – Zlatná na
Ostrove. Administratívne je pridelená k stanici Komárno.
Komárno škola leží v km 2,917 na trati so zjednodušeným riadením dopravy Komárno – Kolárovo. Je zastávka, neobsadená, pridelená k železničnej stanici Komárno.
Hadovce ležia v km 4,338 na trati so zjednodušeným riadením dopravy Komárno – Kolárovo. Je nákladište zastávka, neobsadená, pridelená k železničnej stanici Komárno.
Kameničná ležia v km 9,503 na trati so zjednodušeným riadením dopravy Komárno – Kolárovo. Je zastávka, neobsadená, pridelená k železničnej stanici Komárno.
Balvany ležia v km 11,493 na trati so zjednodušeným riadením dopravy Komárno – Kolárovo. Je zastávka, neobsadená, pridelená k železničnej stanici Komárno.
Čalovec leží v km 13,785 na trati so zjednodušeným riadením dopravy Komárno – Kolárovo. Je zastávka. Podľa predpisu Ž1 je dopravňou. Je neobsadená, pridelená k železničnej stanici Komárno.

Nástupištia

V stanici sú celkom 4 vyvýšené nástupištia. Z toho tri s betónovým obrubníkom pri koľaji č.1, 2 a 3. Povrch nástupíšť je zámková dlažba. Dĺžka nástupišťa prvej koľaje je 252 m, druhej koľaje je 220 metrov. Pri koľaji 3 je 200 m, pri koľaji 4, je dĺžka 200 metrov. Všetky nástupištia sú v priamej koľaji. Prechody cez koľaje určené na
nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, sú umiestnené medzi vodárňou a prijímacou budovou, oproti vestibulu, dopravnej kancelárii, medzi prijímacou budovou a sociálnou budovou. Prechody slúžia pre prechod cestujúcich, ako aj pre jazdy vozíkov. Vchod na nástupištia je cez vestibul staničnej budovy, východ z nástupišťa je cez priestor medzi sociálnou a staničnou budovou a cez vestibul staničnej budovy.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Komárno je staničné zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - nezávislé návestidlá.
Na St. 4 v železničnej stanici je zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie - elektrodynamické. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlých medzistaničných úsekoch Komárno - Komárom MÁV je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie obojsmerný reléový poloautomatický blok so samostatnými predzvesťami so súhlasovými hradlami bez oddielových návestidiel.
V medzistaničnom úseku Komárno – Komárno zriaďovacia stanica je reléový poloautomatický blok obojsmerný s izoláciou koľajiska a indikáciou „Voľnosť trate“, traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie.
V medzistaničnom úseku Komárno - Zlatná na Ostrove je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonické dorozumievanie.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Bočná rampa pri koľaji č. 4a má celkovú plochu 1800 m2 a manipulačná dĺžka rampy je 300 metrov. Možno ju použiť pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Čelná rampa na konci koľaje 6a naväzuje na bočnú rampu. Prístup k obom rampám je od miestnej komunikácie.
K nakládke a vykládke tovaru tiež slúži bočná rampa pri nákladnej pokladnici, vedľa koľaje č.4, ktorá má celkovú plochu 25,5 m2.
Nakládkové a vykládkové manipulácie sa vykonávajú na koľajach č. 6, 8, 4a, 6a. Koľaje sú bez trakčného vedenia.
Koľaje
· č. 4 - priľahlá k skladu a pri bočnej rampe pri nákladnej pokladnici. Jej užitočná dĺžka je 432 m. Zapojená do koľaje 2 a 6. Koľaj bez TV. Slúži pre nakladanie a vykladanie vozňových zásielok.
· č. 4a - priľahlá k bočnej rampe. Jej užitočná dĺžka je 404 m. Zapojená do koľaje 4 a 1. Koľaj bez TV.
· č. 4b - zapojená do koľaje 4. jej užitočná dĺžka 71 m. Pre účely SMÚ TO Nové Zámky. Koľaj bez TV.
· č. 6 - zapojená do koľaje 4 a 8. Jej užitočná dĺžka je 134 m. Pre nakladanie a vykladanie vozňových zásielok. Koľaj bez TV.
· č. 6a - naväzuje na čelnú rampu. Jej užitočná dĺžka je 17 m. Zapojená do 4 koľaje.
· č. 8 - zapojená do koľaje 6. Jej užitočná dĺžka 181 m. Pre nakladanie a vykladanie vozňových zásielok. Koľaj bez TV.
Obrysnica je umiestnená na koľaji 4a.
Prechodové kancelárie, prekládkový a mechanizačný obvod Spoločnú prechodovú službu konajú Cargo Slovákia, a.s., železničné správy ŽSR a MÁV v spoločnej výmennej stanici Komárom MÁV, ktorá je vybavená technickým
zariadením a personálom obstarávajúca styk s MÁV železnicou vyplývajúca z prechodu zásielok a vozňov cez štátnu hranicu. Personálne obsadenie ŽSR tvorí tranzitér prípravár a tranzitér.
Vlakovú dokumentáciu z končiacich nákladných vlakov bez vlakovej čaty odoberá zamestnanec VPK, pri vlakoch s vlakovou čatou odovzdáva vlakovú dokumentáciu vlakvedúci vo VPK spolu so sprievodnými listinami.
Hlášenky a vlakovú dokumentáciu od osobných vlakov odovzdáva vlakvedúci v dopravnej kancelárii.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
234 kB
16.4.2020

Galéria objektu