Violín - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

1942

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Violín leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 136 Komárno - Kolárovo, v medzistaničom úseku Čalovec - Kolárovo. Je to osada patriaca k obci Čalovec.
Po dostavbe trate bol na mieste súčasnej zastávky strážny domček s jednou obytnou miestnosťou. Súčasná budova vznikla dostavbou strážneho domčeka v roku 1941.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Komárna

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu