Naše téma: BEMU50 místo „orchestrionů“

21.12.2020 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: České dráhy - oznámení

Naše téma: BEMU50 místo „orchestrionů“

České dráhy odhalily, jaký vůz by mohl být v budoucnu náhradou za motorové vozy řady 810 či jednotky Regionova na tuzemských tratích. ● V takzvaných předběžných tržních konzultacích začaly zjišťovat, zda se na trhu vyskytují menší motorové vozy kategorie BEMU50, které kombinují jízdu na akumulátory s jízdou na trakční elektřinu z trolejí. Jde o první krok před vypsáním soutěže, České dráhy mluví o nákupu až 200 kusů těchto vozidel. ● Nový motorový vůz má umožnit dojezd až 80 kilometrů na baterie.

Tyto věty jsme si mohli před nedávnem přečíst na známém dopravním webu. Vzhledem k tomu, že jejich obsah je, přinejmenším v podmínkách České republiky, průlomový, považujeme je za vhodné k zařazení do naší každotýdenní diskusní rubriky. Ačkoliv zadávací řízení bylo zahájeno 30. října 2020 a lhůta pro podání nabídek uplynula 2. prosince 2020, jeho výsledky ještě známy nejsou. Což je pro náš účel víceméně výhoda, neboť prostor k úvahám diskutujících tak zůstává velice široký. Jeden z přístupů k informacím o této revoluční zakázce našeho národního dopravce najdeme na portálu Tender arena. Tímto odkazem bychom se sice mohli spokojit a vyhledání příslušných informací nechat na vás, ale takové naše zvyklosti nejsou a klíčové dokumenty na tomto místě uvedeme přímo. Nejprve stručný popis zakázky.


České dráhy by chtěly cosi jako Siemens Desiro ML ÖBB Cityjet eco,
ale v jednovozové verzi © Siemens Mobility

České dráhy, a.s. (dále také jako „ČD, a.s.“) v současné době připravují zadávací řízení za účelem nákupu nových dvouzdrojových motorových vozů systému trolej/baterie v počtu 200 ks. Cílem společnosti České dráhy, a.s. je nákup motorových vozů určených k provozování na území České republiky, kdy podrobná specifikace těchto motorových vozů je uvedena v příloze č. 1. S cílem zjistit situaci na trhu, informovat trh o záměrech zadavatele a připravit srozumitelné a po odborné stránce kvalitní zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení, se ČD, a.s. rozhodly realizovat předběžnou tržní konzultaci v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“). Předmětem tržní konzultace je zjištění aktuálních možností trhu nabídnout dvouzdrojový motorový vůz formou prodeje/nákupu v nejbližších letech. Specifikace motorových vozů je uvedena v Příloze č. 1 této tržní konzultace. Úplný popis zakázky ve formátu PDF se otevře po kliknuté do náhledu jeho první strany:


PTK - poptávka motorových vozů BEMU50

Pro notorické neklikače uvedeme, že České dráhy touto svou předběžnou tržní konzultací přímo (prostřednictvím elektronické pošty) oslovily následující firmy železničního průmyslu:

  • Alstom SA
  • Bombardier Transportation
  • CAF
  • Newag SA
  • PESA Bydgoszsz
  • Siemens Mobility
  • Stadler Rail
  • Škoda Transportation
  • ŽOS Vrútky

A pochopitelně jim zaslaly také výše zmíněnou přílohu č. 1, obsahující specifikaci požadovaných dvouzdrojových motorových vozů, která je k dispozici i vám, obdobně jako dokument předchozí:


Specifikace dvouzdrojových motorových vozů systému trolej/baterie

Dnešnímu tématu v jeho širší dimenzi (tedy od vozů řady 810 a jejich „derivátů“ přes obsluhu lokálek až po moderní pohony železničních vozidel) jsme na tomto místě věnovali už dostatek pozornosti (viz rubrika Súvisiace odkazy) na to, aby je bylo třeba ještě nějak „teoreticky“ rozvíjet a obohacovat tak o další podklady, které vám poskytujeme do následující diskuse. Takže se stačí zamyslet a vyjevit svůj názor na věc – ať už s využitím následujících „návodných“ otázek, nebo bez této opory.

Myslíte si, že směr, jímž se České dráhy hodlají vydat, je reálný a správný?
Napadají vás konkrétní linky, na něž by mohl být poptávaný vůz nasazen?
Neměla by podle vás náhrada vozů řady 810 směřovat raději kamsi jinam?

Úvodní obrázek: Siemens Mireo s lithiovými akumulátory má dojezd kolem 80 až 100 km
(vizualizace) © Siemens Mobility (otevři zdroj)

Súvisiace odkazy