Modernizácia železničného uzla Žilina štartuje

15.11.2020 8:00 Ria Feik Achbergerová Zdroj: ŽSR - tlačové správy

Modernizácia železničného uzla Žilina štartuje

ŽSR podpísali zmluvu na železničný uzol Žilina - prvú modernizáciu významného dopravného uzla v histórií železníc ● Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 12. novembra 2020 podpísali zmluvu o dielo na projekt ŽSR „Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“, pracovne nazývaného „Uzol Žilina“. Modernizáciu zabezpečí Združenie Pod Dubňom na čele s firmou Strabag, s. r. o., Bratislava.

„Od môjho nástupu na pozíciu ministra dopravy ide už o tretí veľký železničný tender, ktorý sme dotiahli do úspešného konca. A ideme ďalej. Mojou prioritou je vytvoriť férové prostredie pre funkčné a transparentné hospodárske súťaže aj na železničné infraštruktúrne projekty. Celé desaťročia boli železnice na Slovensku investične zanedbávané. Ak však chceme ľudí presvedčiť, aby presadli z áut do vlakov, musíme investovať. Dnes sa nám núka jedinečná príležitosť zmeniť stav železníc aj vďaka Fondu obnovy. Urobím všetko preto, aby sme pripravili dôkladne a načas kvalitné projekty a aby sme presvedčili Európsku komisiu o zmysluplnosti týchto zelených projektov,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Modernizácia pozostáva z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty, zvýšenia stupňa technickej vybavenosti, zabudovania moderných a progresívnejších prvkov, čím dôjde ku skvalitneniu a zlepšeniu jej technických parametrov, bezpečnosti a ukazovateľov ako celku. Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh.


Zriaďovacia stanica Žilina-Teplička na mape
(kliknutie do náhľadu ju otvorí on-line)

„V tomto roku sa nám podarilo podpísať zmluvy na strategické modernizácie ako sú trať Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, na severnej trase trať Poprad –Lučivná ako aj uzol Žilina, ktorý je jedným z dopravných sŕdc železničnej infraštruktúry na Slovensku. Našim územím prechádzajú tri koridory základnej transeurópskej siete, pričom v regióne Žilinského kraja sa nachádzajú dva koridory základnej siete, a to Balt – Jadran a Rýn – Dunaj, so spoločným úsekom Púchov – Žilina, vytvárajúce v meste Žilina koridorovú križovatku. Preto je mimoriadne dôležité, že začneme s komplexnou rekonštrukciou tohto významného uzla, ktorým sa aj zavŕšia práce na zrýchľovaní tratí v koridore od Bratislavy do Žiliny“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

ŽSR vypísali súťaž na zhotoviteľa stavby v októbri minulého roka. Počas procesu verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), preveroval jednu námietku proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. Začiatkom mája ÚVO zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietky a v októbri ukončil kontrolu zákazky pred uzavretím zmluvy. Následne Ministerstvo dopravy a výstavby SR ukončilo ex-ante kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.


Koľajisko stanice Žilina-Teplička z riadiaceho pracoviska
(4.5.2013) © Radovan Plevko

Financovanie projektu bude z dvoch eurofondových zdrojov, a to z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Nástroja CEF (Nástroj na prepájanie Európy, Connecting Europe Facility). Časť stavby v úseku Žilina (mimo) – Varín (tzv. Sekcia 1) bude financovaná prostredníctvom Nástroja CEF a štátneho rozpočtu. V tomto zmysle bola podaná žiadosť o financovanie z CEF, ktorá bola schválená a v októbri 2017 podpísali ŽSR zmluvu o grante s Európskou komisiou. Zvyšná časť stavby (tzv. Sekcia 2, zo stavebného hľadiska ide priamo o železničnú stanicu Žilina a infraštruktúru v smere na sever a západ od tejto stanice) bude v prvej fáze financovaná z OPII. V druhej fáze sa Železnice Slovenskej republiky budú uchádzať o peniaze z Operačného programu Slovensko v rámci programového obdobia 2021 – 2027.

Hodnota zákazky uzol Žilina je 323,37 miliónov eur v zmysle zmluvy. Zo sumy predpokladanej hodnoty zákazky pripadá na Sekciu č. 1 časť sumy vo výške 68 864 444,75 eur – táto časť bude hradená z nástroja CEF - a Sekciu č. 2 časť sumy vo výške 254 508 557,71 eur – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Slovensko.

Napriek tomu, že cieľom modernizácie železničného uzla Žilina je rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, prinesie aj značné zlepšenie dopravnej situácie v celom území. Projekt stavby predpokladá realizáciu viacerých nových prvkov cestnej infraštruktúry, ktoré budú mať pozitívny vplyv na dopravnú situáciu v meste Žilina.


Pracovisko riadenia prevádzky na Spádovisku Váh
(4.5.2013) © Radovan Plevko

Odkazy:

  1. Železnice Slovenskej republiky - Wikipédia

  2. Železničná stanica Žilina – Wikipédia

  3. Železničná trať Žilina – Košice – Wikipédia

  4. Modernizácia železničného uzla Žilina - ASB.sk

  5. Vplyv modernizácie železničného uzla Žilina na dopravu v meste - Magazín stroje a mechanizácia

  6. V tendri na modernizáciu železničného uzla Žilina uspelo združenie na čele so Strabagom - TREND

  7. Podrobné informácie o projekte Stavba ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina – tlačová správa ŽSR (formát PDF)

  8. ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina -  Verejné obstarávanie - fondy EÚ - ŽSR - dokumenty k zakázke

  9. Železničný uzol Žilina - Hledat Googlem – prehľad odkazov na články k téme

Úvodná snímka: Koľajisko stanice Žilina-Teplička z riadiaceho pracoviska (4.5.2013) © Radovan Plevko
(zobraz veľkú)

Upravil. ilustroval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy