Plány Správy železnic a ŽSR na rok 2022

7.2.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Správa železnic, ŽSR, SITA

Plány Správy železnic a ŽSR na rok 2022

Aj v roku 2022 sa pri cestovaní budeme stretávať s rôznymi obmedzeniami a výlukami, súvisiacimi s modernizačnými a rekonštrukčnými prácami a novostavbami vykonávaných manažérmi železničnej infraštruktúry v Českej republike a na Slovensku. Aké majú Správa železnic a ŽSR priority pre rok 2022?

Správa železnic

Modernizácia a výstavba tranzitných železničných koridorov, modernizácia železničných uzlov a staníc, príprava vysokorýchlostných tratí a zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach - to sú priority Správy železnic pre rok 2022.

Najvýznamnejšie priebiehajúce investičné akcie v roku 2022:

 • Brno - Adamov – Blansko
 • Modernizácia železničného uzla Pardubice
 • Velim – Poříčany
 • Zdvojkoľajnenie úseku Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová
 • Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí
 • Modernizácia IV. koridoru (Sudoměřice - Votice, Soběslav - Doubí)
 • Mstětice - Praha-Vysočany
 • Rekonštrukcia stanice Vsetín
 • Uzol Plzeň, 5.stavba Lobzy - Koterov

Investície vo fáze výberu zhotoviteľa:

 • Dokončenie I. železničného koridoru Lanžhot - Kúty
 • Modernizácia Praha-Bubny - Praha-Výstaviště

Projektuje sa alebo sa začne projektovať celkom 300 km vysokorýchlostných tratí. V prvom štvrťroku vyhlási Správa železnic výsledky architektonickej súťaže na terminál VRT v Roudnici nad Labem. Do ďalšej fázi postúpi príprava v oblasti technologického zaistenia VRT. S tým súvisí analýza trhu a následné zaistenie vzorových technických riešení a licencií na potrebné infraštruktúrne prvky. VRT na českom území sú projektované na minimálnu rýchlosť 200 km/h, prevádzková rýchlosť je určená na max 320 km/h.

Aktuálne sa rekonštruuje 53 staničných budov, ktoré sú v rôznych fázach rozpracovanosti. V roku 2022 budú pokračovať renovácie veľkých pamiatkovo chránených budov v Českých Budějoviciach, Prahle hl.n., Plzni a Pardubiciach. Taktiež sa dokončia opravy objektov v Berouně, Písku a Veselí nad Lužnicí.

Pokračovať sa bude aj vo zvyšovaní úrovne zabezpečenia železničných priecestí. Dokončia sa rozpracované akcie pri minimálne 150 železničných priecestí a začne sa realizácia modernizácia ďalších úrovňových krížení. Na moedrnizácie železničných priecestí je aktuálne vyčlenená čiastka 2,4 mld Kč (98,5 mil €).

V roku 2022 bude Správa železnic hospodáriť s rozpočtom 53 miliárd korún (2,17 mld €).


zdroj: Správa železnic

ŽSR

ŽSR sa chcú v roku 2022 v maximálnej možnej miere sústrediť na naplnenie plánov čerpania a zazmluvnenia prostriedkov na projekty financované zo zdrojov Európskej nie a Nástroja na prepájanie Európy. Ide o využívanie európskych financií v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, s možnosťou dočerpania do konca roka 2023.

V roku 2022 počítajú s ukončením stavby modernizácie trate Púchov – Považská Teplá a modernizácie trate Poprad – Lučivná. Pokračovať budú v modernizácii uzla Žilina, v elektrifikácii trate Haniska – Moldava nad Bodvou a vo výstavbe Terminálu integrovanej osobnej prepravy Trebišov.

Po ukončení verejného obstarávania sa predpokladá začatie modernizácie trate Čadca – Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR, rekonštrukcie koľají na traťových úsekoch Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce a Nové Zámky – Palárikovo a oprava výhybiek na úsekoch Pribeta – Dvory nad Žitavou – Nové Zámky.

ŽSR sa tiež budú uchádzať o prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti. V rámci zoznamu projektov v spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby určili rozsah investičných projektov, ktoré boli zaradené do uvedeného plánu. Projekty sú vo vysokom štádiu prípravy, alebo v štádiu pripravenosti, pričom majú prispieť k zvýšeniu kvality železničnej infraštruktúry, jej modernizácii, rekonštrukcii a skvalitneniu služieb cestujúcej verejnosti.

V roku 2022 ŽSR očakávajú nastavenie podmienok a parametrov pre možnosti financovania ďalších projektov železničnej infraštruktúry z nového Operačného programu Slovensko. Momentálne sa spracováva dokumentácia s ponukou na financovanie z tohto operačného programu. Konkrétne ide napríklad o výstavbu modernizácie druhej etapy trate Poprad – Spišská Nová Ves, a to úseku Vydrník – Spišská Nová Ves.

Štát sa zaviazal poskytnúť ŽSR v roku 2022 na prevádzku infraštruktúry zatiaľ 239,1 mil. eur. Okrem toho na kompenzáciu finančných vplyvov zo zníženia úhrad za prístup k infraštruktúre pre nákladných dopravcov má zaplatiť tradične 22,5 mil. eur. ŽSR počítajo okrem štátnej dotácie aj s príjmami od dopravcov vo výške 98,3 mil. eur, vrátane kompenzácie finančných dopadov v nákladnej doprave.


zdroj: Výročná správa ŽSR 2020

Manažéri infraštruktúry budú v roku 2022 hospodáriť s nepomerne rozdielnym množstvom finančných prostriedkov. ŽSR upozorňujú, že pridelená suma na infraštruktúru nepostačí ani na pokrytie najnevyhnutnejších opráv a údržby počas roka. Ako hodnotíte zmysluplnosť a reálnosť plánov oboch spoločností po zohľadnení výšky finančných prostriedkov, ktoré budú mať k dispozícii?

Titulná fotografia: Interiér výpravnej budovy žst. Turnov. (c) Správa železnic

Súvisiace odkazy