Naše téma: Most bez jména a jasné budoucnosti

4.6.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Most bez jména a jasné budoucnosti

Po právě rekonstruovaném Negrelliho viaduktu se vděčným mediálním námětem nedávno stal další most, jímž železnice překonává v Praze Vltavu, sice bezejmenný, ale rovněž památkově chráněný. Do světa unikla (nikoliv první) informace o tom, že má být zbourán a nahrazen stavbou moderní, což samozřejmě vzbudilo rozhořčení a odpor u části naší nejen odborné, ale také laické veřejnosti.

 

 

 

Železniční most (výjimečně uváděný s přívlastkem vyšehradský) propojuje vltavské břehy v Praze u Výtoně (bývalé Podskalí) pod Vyšehradem a Smíchov. Most není oficiálně pojmenovaný, v mapách je běžně označován podobně jako jiné nepojmenované železniční mosty slovy železniční most (s malým písmenem), v tomto případě je však toto označení vžité jako neoficiální vlastní jméno. Železniční most patří k pohledu na Vyšehrad podobně jako Karlův most k panoramatu Hradčan. V pořadí po proudu řeky je čtvrtým mostem přes Vltavu na území Prahy. Tak začíná příslušné heslo Wikipedie, po jehož přečtení (které vřele doporučujeme) se o tomto mostním díle a jeho předchůdci i případném následovníkovi dovíte vše podstatné. Tedy až na věci obsažené v už zmíněných mediálních výstupech z poslední doby.


Železniční most na turistické mapě (kliknutí do náhledu otevře zdroj)

Než se k nim dostaneme, uveďme (pro zásadové „neklikače“) základní fakta. Stávající dvoukolejný železniční most, tvořený ocelovými příhradovými parabolickými nosníky, každý o délce 72 m a hmotnosti 560 t, byl uveden do provozu 2.10.1901 a v roce 1928 byl uzpůsoben pro elektrický provoz. K 8. prosinci 2004 byl soubor železničních mostů na trati Praha hlavní nádraží - Praha-Smíchov prohlášen nemovitou kulturní památkou pod rejstříkovým číslem 101315. Před tímto skutkem se počítalo s bezproblémovou (alespoň pokud jde o legislativu) náhradou „Vyšehradského“ mostu novým trojkolejným mostem v poněkud odsunuté poloze tak, aby bylo možno zvýšit poloměry oblouků ve výhybně Praha-Vyšehrad, nový most měl sloužit i silniční dopravě. Tato idea s památkovou ochranou padla a SŽDC začala hledat řešení jiné.


Náhrada původního mostu novým v roce 1901 vyžadovala dvoudenní (!) výluku;
zdroj snímku: vysehradskej.cz

Pak byl nějakou dobu mediální klid a „kauza“ začala ožívat ke konci minulého měsíce. 25.5.2018 jsme v rubrice Krátke dopravné správy zveřejnili tiskovou informaci SŽDC, uvádějící nové skutečnosti. Na základě zjištění, že stávající ocelová konstrukce je v podstatě neopravitelná pro výhledové provozování železniční dopravy, náš správce železniční infrastruktury změnil původní záměr: S ohledem na bezpečnost železničního provozu na této významné trati aktuálně prověřujeme variantu výměny stávající konstrukce za novou ocelovou s ponecháním stávající spodní stavby, která by byla sanována. Tvarově by nově navrhovaná konstrukce byla co nejvíce podobná té stávající a zachoval by se tak její původní historický ráz. Nezbytnou podmínkou realizace této stavby je ovšem zrušení památkové ochrany stávajícího mostu.


Železniční most ze smíchovské strany (5.4.2001) © PetrS.; zdroj: commons.wikimedia.org

Poté se na internetu začaly objevovat články s názory odborníků i laiků na to, jaké řešení je správné. Do této veřejné diskuse se tak zapojil kde kdo - od městského plánovače přes ředitele památkářů až třeba po vyšehradského patriota. Další podobné zprávy lze nalézt například pomocí vyhledávače Google. Ten vám ovšem nabídne i řadu zdrojů informací o věcech historických, ale také současných. A uvědomíte si, že po mostě nevedou jen železniční koleje, troleje a kabely, ale také třeba lávky pro pěší či plynovod. Pokud jde o možná řešení budoucnosti samotné stavby, nabízejí se dvě hlavní: stávající most bez ohledu na náklady opravit nebo jej strhnout a nahradit novou konstrukcí. Každé z nich pak může být spojeno s různými způsoby zvýšení kapacity spojení mezi hlavním a smíchovským nádražím.


Pohled k mostu z bývalého nádraží Praha-Vyšehrad (3.8.2016) © ŠJů;
zdroj: commons.wikimedia.org

Ačkoliv jde o téma zdánlivě specifické jen pro hlavní město České republiky, nastoluje některé problémy rázu mnohem obecnějšího, jež mohou zaujmout (či dokonce znepokojit) také ty z vás, které pražské problémy kale nezajímají. Můžete se tedy zamyslet nad následujícími okruhy otázek a vyjevit své odpovědi na ně:

Jste v tomto konkrétním případě na straně ochránců železniční památky nebo zastánců její náhrady moderní konstrukcí?

Myslíte, že v podobných případech má při rozhodování mít obecně větší váhu ekonomika nákladů či historická hodnota?

Znáte nějaký případ u nás nebo v zahraničí, kdy byla z obdobných důvodů ohrožena historicky cenná železniční stavba?

Úvodní snímek: Železniční most z vyšehradského předmostí (8.9.2016) © VitVit; zdroj: commons.wikimedia.org

Súvisiace odkazy