Koľajový žeriav Gottwald GS 150.14 TR

18.10.2010 8:00 Peter Bado

Koľajový žeriav Gottwald GS 150.14 TR

Koľajové žeriavy sú neoddeliteľnou súčasťou železnice prakticky od jej vzniku a tomu zodpovedá i množstvo typov rôzneho určenia. Na tratiach ČSD sa v medzivojnovom období etablovali parné žeriavy Škoda, ktoré boli postupne od 50. rokov minulého storočia dopĺňané a nahradzované dieselelektrickými, predovšetkým radov EDK.

Posledným typom, ktorý sa na našich tratiach začal používať iba nedávno, je typ Gottwald GS 150.14 TR.

 

 

Konštrukcia tohto žeriavu je unikátna. Nie je zvolená klasická konštrukcia s nástavbou otočnou okolo zvislej osi, ale konštrukcia v zásade symetrická, s jedným obojstranne výsuvným výložníkom a kabínami na oboch koncoch. Toto netypické riešenie umožňuje prepravu i prácu žeriavu v oboch smeroch, pričom pri maximálnom vybočení ramena stroj nezasahuje do prechodového prierezu susednej koľaje. Dĺžka stroja je 28,20 m a hmotnosť 217 t. Usporiadanie náprav je ((1A) 2´ (A1)) ((1A) 2´ (A1)), pričom prenos výkonu je hydrostatický.

Zalomený rám, uložený na podvozkoch, je nosičom všetkých technologických častí. Na koncoch rámu sa nachádzajú hydraulické zariadenia, ktoré dvíhajú výložník z prepravnej do pracovnej polohy a vyrovnávajú rám v prevýšení a to až do hodnoty 160 mm. Uprostred rámu sú umiestnené hydraulické valce, pomocou ktorých sa základný výložník presúva vertikálne i horizontálne. Na ráme sú ďalej umiestnené všetky prvky riadiacej a kontrolnej elektroniky a dva motory o výkone 373 kW poháňajúce hydraulické čerpadlá i ďalšie agregáty.

Základný výkožník je tvorený dutým nosníkom, v ktorom sa na obe strany pohybuje výsuvné rameno. Konštrukcia umožňuje jeho vybočenie v rozsahu ± 13° od osi rámu, čo zodpovedá max. vybočeniu 10 m od osi koľaje. Max. výška zdvihu výložníka je 10 m. Min. výška žeriavu s výložníkom v pracovnej polohe je 4,65 m, čo umožňuje prácu i bez demontáže trakčného vedenia.

Stabilitu žeriavu pri práci zabezpečuje štvorica opôr, ktoré je možné uložiť do polohy zodpovedajúcej uhlu 17°, 45°, 90° resp. 135° od osi stroja, čo predstavuje vzdialenosť 2,00 m, 3,30 m, 4,25 m, resp. 3,30 m od osi koľaje. V závislosti od zvolenej varianty podoprenia sa pohybuje i nosnosť žeriavu pri bočnom vyložení. Pokiaľ je výložník v osi koľaje je nosnosť žeriavu 80 ton do vyloženia 9 metrov, pričom táto postupne klesá na 38 ton pri max. vyložení 20 metrov

Žeriav je možné prevádzkovať v troch režimoch – trakčné vozidlo, vozeň a žeriav. Vlastnou silou je schopný prepravy max. rýchlosťou 100 km/h, pri radení vo vlaku max. 120 km/h a pri práci je max. rýchlosť bez bremena 20 km/h a s bremenom 3 km/h. Min. polomer oblúku je 90 m. Obsluhu žeriavu uľahčujú priemyselné kamery umiestnené na koncoch žeriavu, ktoré prenášajú obraz za strojom do prednej kabíny. Pri práci je možné pre ovládanie žeriavu použiť i diaľkové ovládanie.

Súčasťou žeriavu je i traverza, ktorá je prepravovaná samostatne na vlastnom vozni. Skladá sa celkom zo siedmich dielov, ktoré sa k sebe montujú podľa dĺžky bremena. Zaručuje uchytenie i dlhých prvkov, napr. výhybiek, bez ich nedovolených priehybov. Vďaka tomu je možné pokladať všetky typy v súčasnosti používaných výhybiek na SŽDC a ŽSR, vrátane výhybiek tvaru 1:26,5 – 2500.

Koľajový žeriav GS 150.14 TR patrí medzi najvýkonnejšie koľajové žeriavy používané v Európe. Vďaka svojim parametrom, najmä nosnosti a vyloženiu, sa uplatní ako pri práci na železničnom zvršku a v mostnom staviteľstve, tak i pri odstraňovaní následkov železničných nehôd. V súčasnosti sa jedná o najmodernejší koľajový žeriav používaný na našich tratiach.

Nemecká spoločnosť Gottwald bola výrobcom koľajových žeriavov niekoľko desaťročí. Jedným z posledných typov, ktorý opustil brány tohto závodu, je i typ GS 150.14 TR. V rokoch 1996 a 1997 boli vyrobené dva stroje, oba pre nemeckých zákazníkov, firmy Leonhard Weiss a H.F. Wiebe. Druhý zo strojov bol neskôr predaný rakúskej spoločnosti Bahn Bau Wels a prvý žeriav v tomto roku zakúpila spoločnosť GJW Praha. Táto ho v septembri prvýkrát nasadila na sieti ŽSR v žst Žilina Teplička a v októbri i na SŽDC v žst Votice. Ďalšie nasadenie v tomto roku je plánované v Přerove, Rokycanoch a Svojšíne.

Pramene:

[1]
Bado, P.: KOĽAJOVÝ ŽERIAV GOTTWALD GS 150.14 TR FIRMY GJW PRAHA. In: XVII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a praxi“ SETRAS 2010, zborník prednášok, VTS pri ŽU v Žiline, 2010

 Titulná snímka: Jedno z posledných nasadení u LW, Rendsburg, 24.4.2010 © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy