Obnovovací stroj SUM 1000 CS

3.8.2009 8:00 Peter Bado

Obnovovací stroj SUM 1000 CS

Obnovu koľajového roštu na tratiach ČSD charakterizoval postup so znášaním starých a kladením nových koľajových polí v dĺžkach do 25 metrov. Hoci tento spôsob má svoje výhody, zvyšujúcim sa nárokom na produktivitu prestával na jednej z najzaťaženejších železničných sieti v Európe vyhovovať. Cesta viedla cez obnovovacie stroje, ktoré dokážu v jednom pracovnom cykle kontinuálne vymeniť podvaly i koľajnice súčasne.

 

 


Rozhodnutie používať nový spôsob obnovy koľajového roštu malo na začiatku 80. rokov dve riešenia - obnovovací stroj firmy Matisa alebo Plasser&Theurer. Ako prvý bol na našich tratiach predvedený stroj P811S švajčiarskej spoločnosti, nasledoval rakúsky SUM 1000. Po vyhodnotení oboch ponúk bol v roku 1986 zakúpený a k TSS Ústí nad Labem pridelený SUM 1000 CS. Jeho prvé nasadenie bolo v apríli 1986 na 2. traťovej koľaji medzi žst Roudnice n.L. a Hrobce.

Stroj, v doslovnom preklade rýchloobnovujúci, je tvorený dvoma navzájom trvale spojenými časťami. Na začiatku, v smere práce stroja, sa nachádza energetický vozeň ATW, ktorý zabezpečuje pracovný pohyb súpravy. Je vybavený dvoma dvojnápravovými hnacími podvozkami a jedným podvozkom pomocným, ktorý je pri preprave zdvihnutý a používa sa pri práci pre odľahčenie energetického vozňa.

Schéma stroja - zdroj: Stroje a zařízení v traťovém hospodářství, Ing. Václav Jelínek a kol., NADAS 1987

Za energetickým vozňom sa nachádza samotný obnovovací stroj SWAL, ktorý spočíva na jednom trojnápravovom a dvoch dvojnápravových podvozkoch. Je tvorený dvojdielnym kĺbovým mostom, ktorý sa pri práci hydraulicky zdvihne, pričom jeho hmotnosť je na začiatku prenášaná na energetický vozeň a na konci na dvojnápravový podvozok, ktorý je tiež hnací. Dva podvozky sú pri práci nadvihnuté.

Pred strojom je tlačená súprava upravených vozňov Smmp (Pa), z ktorej sa odoberajú nové a ukladajú staré podvaly. Medzi stroj a súpravu vozňov býva radený upravený plošinový vozeň, ktorý slúži ako servisná základňa (voda, elektrocentrála, náhradné diely,...) a súčasne sa používa na odstavenie druhého manipulátoru. Na bokoch vozňov i obnovovacieho stroja sa nachádza koľajnicová drážka, po ktorej sa pohybuje manipulátor schopný prepravovať súčasne 21 podvalov. Manipulátor má vlastný pohon pojazdu a v prípade potreby je možné nasadiť manipulátory dva.

Odoberanie starých podvalov, 20.5.2005 © Peter Bado

Pred nasadením stroja je potrebné vykonať prípravné práce, ktoré spočívajú najmä vo výmene rozpadnutých podvalov, vyvezení nových koľajníc, odstránení ukoľajnenia a odstránení upevňovadiel. Upevňovadlá sa ponechávajú v závislosti na type upevnenia a smerových pomeroch na každom piatom až štyridsiatom podvale. Tieto sa odstraňujú až pri práci stroja dvojicou vzduchových zatáčačiek umiestnených pod zalomeným rámom energetického vozňa.

Staré podvaly sú odoberané pomocou odoberacieho zariadenia a cez výstupný dopravník sú dopravované na úložnú plochu vyzískaných podvalov, odkiaľ sú manipulátorom odvážané na súpravu plošinových vozňov. Nové podvaly sú manipulátorom privážané na úložnú plochu vkladaných podvalov, odkiaľ sú cez vstupný dopravník dopravované k automatickému zariadeniu pre ich pokládku. Štrková pláň je pred položením nových podvalov upravená pomocou hrabacej reťaze (podobnej ako na čističkách). Výmena koľajníc prebieha pod zdvihnutou strednou časťou stroja.

Hrabacia reťaz na urovnanie štrkového lôžka, 31.3.2009 © Peter Bado

Dĺžka stroja je 62,8 m, hmotnosť 198 t, max. prepravná rýchlosť vo vlaku je 80 km/h, max. rýchlosť vlastným pohonom je 3 km/h. Pri práci nie je potrebná súčinnosť s HDV. Pohon pracovných častí je hydraulický. Priemerný pracovný výkon sa pohybuje okolo 200 m. Manipulátor sa môže pohybovať max. rýchlosťou 20 km/h. Na konci 80tych rokov bolo strojom obnovených cca 100 km koľaje ročne, v súčasnosti sa ročný výkon pohybuje okolo 25 km.

Po rozdelení ČSD ostal stroj u ČD a jeho nasadzovanie na tratiach ŽSR sa stalo sporadickou záležitosťou. I napriek svojmu veku je na tratiach SŽDC nasadzovaný naďalej, hoci vďaka výstavbe koridorov sa jeho doménou stali menej dôležité trate. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jediný stroj svojho druhu a jeho náhrada za novší typ sa v najbližšej dobe nepredpokladá, budeme sa so „sumcom“ na našich koľajach stretávať i naďalej.

Pri preprave, 18.6.2008 © Peter Bado

Pramene:
  1. S 8/3 - Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů; ČD 2005
  2. Zkušenosti z provozu obnovovacího stroje typu SUM 1000 CS, Ing. Miloslav Starý, Železniční technika 19/1989
  3. 50 let moravských traťových strojních stanic, Ing. Petr Barotek a kol., ČD 2002
  4. Stroje a zařízení v traťovém hospodářství, Ing. Václav Jelínek a kol., NADAS 1987 

Titulná snímka: Výmena podvalov i koľajníc, 20.5.2005 © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy