Montážní vozy trakčního vedení: řada 892 (MVTV 2, 02, 03)

14.12.2008 8:00 Stanislav Plachý

Montážní vozy trakčního vedení: řada 892 (MVTV 2, 02, 03)

Na našich tratích se setkáváme s mnoha pracovními stroji a mechanizmy, pomocí nichž je zajišťována plynulost dopravy po železnici. Tato část kolejové techniky bývá dosti často opomíjena. Musíme si ale uvědomit, že bez těchto strojů by se na dnešní moderní železnici za chvíli nepohnulo ani kolo.

 
 
 
 
 
 
 
Motorové vozy řady 892
 
jsou nejrozšířenější řadou montážních vozů na našich kolejích. S postupným rozšiřováním sítě elektrifikovaných tratí v síti ČSD bylo zapotřebí zajistit dostatečný počet speciálních vozidel pro kontrolu a údržbu trakčního vedení. Stávající flotilu doposud tvořily vozy řad M 144 (891), M 250 (893) a M 263 (894). Tato vozidla pak doplnila v přechodném období i přestavba vyřazených motorových vozů řady M 131.1. Ty byly opatřeny prohlídkovou věží a montážní plošinou. Přestavba prvního vozu proběhla v dílnách lokomotivního depa v Břeclavi v roce 1967. Průkopníkem této řady se stal motorový vůz M 131.1494. Nově vzniklá řada byla přeznačena na M 131.2 (890).
 
23.06.2008 - Ústí n.O.: pracující dráteník MVTV 2-012 © PhDr. Zbyněk Zlinský
23.06.2008 - Ústí n.O.: pracující dráteník MVTV 2-012 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Tehdejší Československé státní dráhy proto zadaly vývoj a výrobu nového typu motorových vozů. Výroby se zhostila Vagonka Tatra Studénka. Ta vyrobila v roce 1981 prototyp motorového vozu řady M 153.0, který byl vyvinut pro práci na trakčním vedení 3 kVss pod napětím (na 25 kV/50 Hz jen při napěťové výluce). Tato vozidla postupem času nahradila dosluhující řadu 890. Koncepce montážního vozu vycházela z již ověřené série motorových vozů řady M 152.0.
 
Parametry montážního vozu řady 892
 Výrobce
Vagonka Studénka
 Výroba
1981 - 1993
 Počet vyrobených kusů
115
 Renovace na MVTV 2.1
Pars nova Šumperk
 Počátek renovace na řadu MVTV 2.1
2007
 Rozchod
1 435, 1 520 mm
 Provozovatelé rozchod 1 435 mm
SŽDC - 77 ks
ŽSR - 34 ks
Viamont doprava - 1 ks
 Provozovatelé rozchod 1 520 mm
ŽSR - 3 ks
 Délka vozu
13 970 mm
 Šířka vozu
3 703 mm
 Výška vozu nad T.K. v místě prohlížecí kabiny
4 635 mm
 Rozvor
8 000 mm
 Celková hmotnost
23,5 t
 Počet náprav
2
 Uspořádání
A’ 1’
 Maximální hmotnost na nápravu
14 t
 Typ motoru
LIAZ ML 634
 Výkon motoru
155 kW
 Max. rychlost
80 km/h
 Min. rychlost
5 km/h
 Nejmenší poloměr projížděného oblouku
100 m (80 m)
 Výška pracovní plošiny nad T.K.
4 100 mm
 Max. zatížení plošiny
8 kN
 Max. hmotnost nákladu
3 t
 Přezdívky : mandelinka, dráteník, pantograf, energo, beruška, otévéčko
 
Montážní vůz pro kontrolu a údržbu trakčního vedení řady 892 je dvounápravové vozidlo s vlastním pohonem pojezdu. Je určen pro kontrolu geometrické polohy trakčního vedení a jeho údržbu. Dále slouží k technologické přepravě zaměstnanců, materiálu i jako trakční prostředek.
 
Typový výkres vozu řady 892 © Škoda Vagonka - ZOBRAZ!
Typový výkres vozu řady 892 © Škoda Vagonka
 
Na obou čelech vozidla jsou umístěny kabiny se stanovištěm strojvedoucího. Vnitřní prostor skříně je rozdělen na pracovní a skladovou část. Vůz je také vybaven hygienickým zázemím. Na střeše je umístěna prohlídková kabina s izolovanou plošinou a kontrolním pantografem. Ten slouží k měření klikatosti trolejového vedení. Na pracovní plošině bývá uložen tzv. „PARD“. Je to žlutá tyč ležící na ochozu podél montážní plošiny. Pard slouží k zavěšení trolejového vedení při výměně izolátorů nebo ramen v závěsech trakčních stožárů. Pro přechod na připojená vozidla při práci je vůz vybaven stupínky na ochozu na čele vozidla, boční oboustranně výsuvná plošina slouží k přiblížení k závěsům TV.
 
Uspořádání hnacího soustrojí vozu řady 892, z archivu autora - ZOBRAZ!
Uspořádání hnacího soustrojí vozu řady 892, z archivu autora

V letech 1983 – 1992 dodala Vagonka Tatra Studénka pro tehdejší ČSD celkem 111 ks pro rozchod 1435 mm a 3 ks pro rozchod 1520 mm. Jeden vůz byl dodán pro dopravce DNT. Dnešním vlastníkem posledního vozidla pod výrobním číslem 112 je Viamont doprava Ústí nad Labem.
 
Vozy ČD (od 1.7.2008 v majetku SŽDC) jsou od roku 1997 řazeny mezi traťové mechanizmy, a proto jsou označeny MVTV 2. Těmto vozům pak zůstala i původní inventární čísla. Na ŽSR jsou vozy označeny MVTV 02 pro rozchod 1435 mm a MVTV 03 pro širokorozchodné tratě 1 520 mm. Posledně jmenované vozy mají využití na trati Maťovce – Haniska pri Košiciach a lze je v případě potřeby volně převázat na standardní rozchod.
 
02.05.2008 - RD Žilina: MVTV 02-30 © PhDr. Zbyněk Zlinský
02.05.2008 - RD Žilina: MVTV 02-30 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Montážní vozy prošly během své historie několika značeními – viz. tabulka.
 
Přehled montážních vozů řady 892 na území ČR a SR
Značení
(od roku 1997)
Značení
(od roku 1988)
Značení
(1928 – 1987)
Provozovatel
Rozchod
mm
MVTV 2
892
M 153.0
SŽDC, Viamont doprava
1 435
MVTV 02
892
M 153.0
ŽSR
1 435
MVTV 03
892.8
M 153.5
ŽSR
1 520
 
MVTV 2.1 
 
Rekonstrukce montážních vozů MVTV 2 na MVTV 2.1 odstartovala v roce 2007 a ujala se jí firma Pars nova Šumperk. Podnětem modernizace byl záměr nahradit trakční výzbroj, která se skládá ze spalovacího motoru LIAZ ML 634 a hydromechanické převodovky 2 M 70. Tyto původní agregáty dnes již nevyhovují náročnějším požadavkům, ať už z hlediska spolehlivosti, komfortu obsluhy, nákladů na provoz či ekologické legislativy. Jelikož náhrada trakční výzbroje vyžaduje zásah do všech okruhů a sítí vozidla, musela být provedena komplexní modernizace vozidla.
 
16.02.2008 - Hradec Králové: nerekonstruované MVTV 2-111 a MVTV 2-013 v areálu "dráteníků" SDC - OTV Hradec Králové © PhDr. Zbyněk Zlinský
16.02.2008 - Hradec Králové: MVTV 2-111 a MVTV 2-013 v areálu SDC - OTV Hradec Králové
 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Při rekonstrukci došlo k výměně původního motoru za TEDOM TD 242 RH TA 25, dále pak byla dosazena hydromechanická převodovka VOITH D 864.3 Diwa. Díky této převodovce se zvýšil počet převodových stupňů ze dvou na čtyři. Tato převodovka se již také osvědčila ve vozech Regionova. Došlo také k dosazení nových náprav se zesílenými pružinami v podvozku. Vůz byl osazen novými pulty pro strojvedoucího, elektronickým řídícím systémem Modurail RTR_MVTV2 firmy MSV Elektronika. Další podstatné změny najdeme v rozvodovém napětí palubní sítě, kde došlo ke snížení napětí z 48 V na 24 V, montáži topného agregátu Eberspächer Hydronic 35, dosazení elektrických stěračů na stanovišti strojvedoucího, výměně výsuvné plošiny atd.
 
31.05.2008 - Havlíčkův Brod: MVTV 2.1-029 © Josef Gargula
31.05.2008 - Havlíčkův Brod: MVTV 2.1-029 © Josef Gargula
 
Díky těmto odlišnostem došlo k přeznačení na MVTV 2.1. Prvním dokončeným strojem se stal vůz z označením MVTV 2.1 – 029, provozovaný SDC Jihlava. U tohoto vozidla je dnes možné využít maximální rychlost 90 km/h, vůz má lepší trakční vlastnosti, nižší spotřebu paliva a životnost prodlouženou minimálně o 15 let.
 
Aktuální stav
 
a rozmístění jednotlivých vozidel naleznete na www.sch150.wgz.cz. Na stránkách najdete také více než 430 snímků vozidel řady 892 a jejich detailů.
 
25.08.2007 - DPOV Přerov: MVTV 2-093 zářící novým lakem © PhDr. Zbyněk Zlinský
25.08.2007 - DPOV Přerov: MVTV 2-093 zářící novým lakem © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny:
1. Malý atlas lokomotiv 2002 (Bittner Jaromír a kolektiv)
3. autorovy osobní poznámky a postřehy

Titulní snímek: 19.08.2006 - MVTV 2 - 001, žst. Ostrava © Karel Furiš

(Jazykově a stylisticky upravil spolupracovník redakce Jakub Gregor, menší úpravy věcné provedl PhDr. Zbyněk Zlinský)

Galéria

Súvisiace odkazy