Koľajový žeriav GEK 80

4.4.2009 8:00 Peter Bado

Koľajový žeriav GEK 80

Koľajový dvojkonzolový žeriav GEK 80 sa používa ku stavebnomontážnym prácam pri výstavbe či rekonštrukciách mostných objektov. Výrobok sovietskeho strojárenského závodu v Ugliči patrí k tomu najväčšiemu, čo sa na našich koľajach pohybuje a právom budí pozornosť už niekoľko desaťročí.

 

 

 


Informácie o pôvode tohto stroja sa rôznia. Jedna z verzii tvrdí, že bol vyrobený v roku 1961 a bol použitý pri výstavbe širokorozchodnej trate Maťovce – Haniska pri Košiciach kde sa osvedčil a ČSD oň prejavili záujem. V roku 1965 bol ako dar sovietskeho ľudu prenechaný Československu a bol previazaný na normálny rozchod. Pridelený bol k mostnému obvodu Brodek u Přerova.

GEK 80, Stříbro, 12.6.2006 © Peter Bado

Žeriav sa skladá zo základnej stredovej časti, dvoch odnímateľných hlavných konzol a jednej prídavnej konzoly. Stredná časť s hlavným nosníkom spočíva na dvoch oporných vozňoch, medzi ktorými sa nachádza stredový vozeň s hlavnými navijakmi. Na oporných vozňoch sa nachádzajú špeciálne zdvíhacie zariadenia, ktoré umožňujú štyri pracovné polohy hlavného nosníka. K zaveseniu bremien je určená iba konzola č. 1, konzola č. 2 slúži na prichytenie konštrukcie k protizávažiam. Závažia sú umiestnené na vozni pod konzolou č. 2 a ich hmotnosť môže byť 45, 55, 60, 65, 75 alebo 80t. Do súpravy žeriavového vlaku ďalej patrí obytný vozeň, vozeň s elektrocentrálou, dva podkonzolové vozne pod konzolou č. 1, vozeň náraďový a vozeň závesový. Oporné vozne sú s vozňom stredovým spojené automatickými spriahadlami.

Spojenie oporného a stredového vozňa, Stříbro, 12.6.2006, © Peter Bado

Hlavná konzola č. 1 je vybavená hlavným kladkostrojom, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti 1,5 m od jej konca a podľa [1] má nosnosť 82,5 tony, priamo na traverze je však údaj 75 ton. Na túto konzolu je možné ďalej umiestniť pomocný kladkostroj o nosnosti 50 ton a to v troch polohách. Prídavná konzola, ktorá sa však využíva sporadicky, je vybavená prídavným kladkostrojom o nosnosti 30 ton a môže byť doplnená o pomocný kladkostroj s nosnosťou 10 ton a to v piatich polohách. Nosnosť žeriavu je ovplyvnená okrem nosnosti kladkostrojov i nápravovými tlakmi oporných vozňov a prevýšením koľaje na ktorej sa žeriav s bremenom pohybuje. Pri prevýšení 20 mm sa nosnosť znižuje o 3%, pri 80 mm o 15%. Keďže žeriav nedokáže vychýliť konzolu v priečnom smere, bremená s ktorými manipuluje je nutné pred žeriav zložiť/odobrať osobitne.

Zdvíhanie mostnej konštrukcie, Moravičany, 10.3.2008 © Peter Bado

Žeriav nie je vybavený vlastným pohonom pojazdu. Jeho hmotnosť bez/s prídavnou konzolou je 225/236 ton, nosnosť bez/s prídavnou konzolou je 82,5/110 ton, min. polomer oblúka pri práci je 150 m. Najväčšie užitočné vyloženie nosníku bez/s prídavnou konzolou je 18,2/36,7 m, dĺžka žeriavu v pracovnej polohe bez/s prídavnou konzolou je 68,2/85,2 m a max. výška bez prídavnej konzoly činí 6,8 m. Pri max. zaťažení bremenom o hmotnosti 110 ton a s protizávažím o hmotnosti 80 ton dosahuje nápravový tlak oporných vozňov hodnotu až 35,5 tony. Pri preprave je max. nápravový tlak 15,4 tony.

Zdvíhanie mostnej konštrukcie, Moravičany, 10.3.2008 © Peter Bado

Napriek svojmu veku je nasadzovaný i v súčasnosti a „prežil“ tak i dva žeriavy rovnakého určenia - na začiatku 90tych rokov zošrotovaný GEPK 130, ktorý prevádzkovalo Železničné staviteľstvo Bratislava a HKJ 35, ktorý používalo železničné vojsko. Hoci rozmerovo sa jedná o najväčší koľajový žeriav na našich koľajach, nosnosťou ho prekonávajú žeriavy EDK 750, EDK 1000, EDK 2000 a EDK 3000, ktoré sú však skonštruované pre iné účely. V zahraničí existujú stroje, ktoré GEK 80 plnohodnotne nahradzujú i prekonávajú, avšak vzhľadom na ich cenu je isté, že břeclavská akcia nebola Gekova posledná...

Demontáž prvního pole Vídeňáku. Břeclav. 9.3.2009 © Milan Vojtek

Pramene:
  1. S 8/3 Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů; ČD 2005
  2. Traťové stroje - GEK 80

Titulná snímka: Preprava mostnej konštrukcie, Moravičany, 10.3.2008 © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy