100 rokov TREŽ

15.6.2009 8:00 Ivan Wlachovský

100 rokov TREŽ

27. 7. 2009 uplynie presne 100 rokov od spustenia prevádzky na železničnej elektrickej úzkokoľajnej trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Oslavy sa chystajú formou konferencie pre odbornú verejnosť a jazdami historickou súpravou.

Konferencia pod názvom: "História  a budúcnosť  regionálnej osobnej železničnej dopravy  v trenčianskom VÚC" (Z príležitosti stého výročia  úzkorozchodnej elektrickej železnice Trenčianska  Teplá - Trenčianske Teplice 27.7.1909 - 2009) sa uskutoční dňa 26.06.2009. Miesto konania: TRENČIANSKE TEPLICE, Dom Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

V sobotu a nedeľu 27. - 28. 6. 2009  a 4. - 5. 7. 2009 sa uskutočnia jazdy historického vláčiku, odhalenia pamätných tabúľ, výstava v ŽST Trenčianska Teplá s dokumentami z histórie trate a obce, výstava hnacích dráhových vozidiel, výstava železničných modelárov, vystúpenia mažoretiek a folklórnych súborov.

Z histórie trate

Prvá úvaha o spojení významných kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach so stanicou StEG Trenčianska Teplá (Hölak) železnicou sa - zatiaľ bez významnejšej odozvy - objavila v časopise "Domov a svet" už roku 1889. Rozhodným krokom na realizáciu tohto zámeru sa však stala až ponuka Edmunda Bleiera z Trenčína z roku 1907, postaviť v spomenutej trase elektrickú železnicu s rozchodom 760 mm za 44 000 K. Dňa 4.6.1907 kúpeľná obec ponuku prijala.
Výstavba železnice sa začala začiatkom roka 1908, i keď príslušná koncesia bola udelená nariadením MO č. 90036/908.XI.13 Ing. Bleierovi až 13.11.1908. Medzičasom sa kúpele stali majetkom niekoľkých bánk, ktoré sa však stotožnili so zámerom výstavby železnice a účinne spolupracovali pri založení akciovej spoločnosti s názvom Miestna úzkorozchodná elektrická železnica Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice.

Trať odbočovala od medzičasom poštátnenej železnice Galanta - Žilina v priestore medzi nákladiskom a železničiarskymi domami železničnej stanice Trenčianska Teplá a pokračovala úrovňovým križovaním cesty, vedúcej do kúpeľov. V km 0,58 odbočovala koľaj do remízy s dvoma prehliadkovými kanálmi (tretia, odstavná koľaj viedla rovnobežne s remízou). V km 3,5 bola situovaná výhybňa, za ňou trať sledovala cestu a končila jednoduchým zarážadlom v kúpeľoch pri hoteli Gerni (dnes Grand) na mieste dnešnej prístupovej cesty. V zastavaných miestach kúpeľov stavitelia železnice plne využili možnosti, dané rozchodom 760 mm a jej trasu viedli v oblúkoch o polomeroch iba 40 - 50 m.

Na trati s jediným železobetónovým mostom dlhým 14 m a 16 priepustmi bola 1 stanica, 2 zastávky, 1 strážne stanovište a 44 úrovňových priecestí bez závor. Výstavba 5,9 km dlhej železnice stála   667 000 K a prevádzka na nej sa začala 27.7.1909.

Trať bola elektrifikovaná jednosmerným systémom s napätím 750 V s nekompenzovaným trakčným vedením, uloženým na drevených stožiaroch. Striedavý prúd s napätím 5000 V dodávala do meniarne v Trenčianskej Teplej elektráreň v Trenčianskych Tepliciach, vybudovaná roku 1888. Dva transformátory meniarne znížili napätie na 220 V a tento prúd poháňal dva motorgenerátory, ktorých dynamá napájali trakčné vedenie. V špičkách vypomáhala aj akumulátorová batéria meniarne s kapacitou 111 Ah, ktorú nabíjalo tretie motordynamo výkonu 8 kW.

Vozidlá pre železnicu dodala vagónka v Györi, elektrickú výzbroj akciová spol. Únió Budapešť. K trom motorovým vozňom boli dodané dva prívesné osobné vozne tvarovo i rozmerovo zhodné (rozdiel bol iba v nezasklených čelách), označené číslami 14 a 15. Motorové vozne mali oddiel 1. a 3. triedy, prívesné iba oddiel 3. triedy a poštový oddiel. Pre dopravu nákladov boli zakúpené 2 kryté a 1 otvorený nákladný vozeň. Všetky vozne boli dvojosové.

 

Program konferencie:


26. 6. 2009 – piatok

09.00 – 09.30 hod.  Otvorenie konferencie, príhovory.

Blok A História. 9.30 - 10.30  hod. 

• Výstavba  trate Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice v kontexte budovania železníc na Slovensku ( Doc. Ing. Jozef  Strišš CSc. ŽU Žilina );
• História elektrifikácie tratí na Slovensku  ( Ing. Daniel Balucha, GR ŽSR );
• Koľajové vozidlá na elektrickej železnici Tr.Teplá – Tr. Teplice ( Ing. Ján Garaj, Železničná spoločnosť Slovensko a.s. Bratislava );
• Ako sa z vozidla EMU 46.003 stal voz 46.1001 ( Ing. Rudolf Pavelek, Ostrava ).

Blok B Stratégia. 10.30 – 11.30 hod.

• Stratégia železníc Slovenskej republiky a vývoj v oblasti regionálnych tratí  (Ing. Peter Šišolák, GR ŽSR Bratislava);
• Možnosti rozvoja železničnej dopravy v regiónoch ( Ing. Michal Vereš, Železničná spoločnosť Slovensko a.s. Bratislava )
• Regionálna doprava v SR – súčasnosť a budúcnosť ( Ing. Miroslav Dorčák, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Bratislava )

Blok C Projektovanie a urbanizmus. 13.00 – 13.45 hod.

• Modernizácia ŽST Trenčianska Teplá (Ing. Jozef Valo, Prodex spol.s r.o. Bratislava)
• Modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom- Púchov IV. etapa Tr. Teplá – Ilava, ( Ing. Jozef Nižňan, REMING consult a.s.Bratislava );
• Modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto n. Váhom – Púchov, V. etapa Ilava – Beluša, VI. etapa Beluša – Púchov (Ing. Slavomír Podmanický, REMING consult a.s.Bratislava)

Blok D  Realizácia a skúsenosti. 14.00 –15.00 hod.

Tento blok je vyhradený prezentácii firiem zúčastňujúcich sa na budovaní V. železničného eurokoridoru (na Slovensku trasa Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou), výmene skúseností, vzájomnej diskusii a diskusii so zástupcami  samosprávy. Dodané príspevky budú uverejnené v zborníku. 

15.00 – 15.15 hod. Ukončenie konferencie.

Organizátor konferencie:
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, v spolupráci s Klubom priateľov železníc Trnava a Oblastným riaditeľstvom ŽSR Trnava.

Záujemcovia o účasť na konferncii, písomné podklady a prihlášku obdržíte na žiadosť internou poštou do redakcie. Konferencia je spoplatnená účastníckym poplatkom.

 

Súvisiace trate

  • ŽSR-122: Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice

Súvisiace odkazy