ŽSR 122: Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice

Rozchod
760 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 122: Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Prvá úvaha o spojení významných kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach so stanicou StEG Trenčianska Teplá (Hölak) železnicou sa - zatiaľ bez významnejšej odozvy - objavila v časopise "Domov a svet" už roku 1889. Rozhodným krokom na realizáciu tohto zámeru sa však stala až ponuka Edmunda Bleiera z Trenčína z roku 1907, postaviť v spomenutej trase elektrickú železnicu s rozchodom 760 mm za 44 000 K. Dňa 4.6.1907 kúpeľná obec ponuku prijala.
Výstavba železnice sa začala začiatkom roka 1908, i keď príslušná koncesia bola udelená nariadením MO č. 90036/908.XI.13 Ing. Bleierovi až 13.11.1908. Medzičasom sa kúpele stali majetkom niekoľkých bánk, ktoré sa však stotožnili so zámerom výstavby železnice a účinne spolupracovali pri založení akciovej spoločnosti s názvom Miestna úzkorozchodná elektrická železnica Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice.

Trať odbočovala od medzičasom poštátnenej železnice Galanta - Žilina v priestore medzi nákladiskom a železničiarskymi domami železničnej stanice Trenčianska Teplá a pokračovala úrovňovým križovaním cesty, vedúcej do kúpeľov. V km 0,58 odbočovala koľaj do remízy s dvoma prehliadkovými kanálmi (tretia, odstavná koľaj viedla rovnobežne s remízou). V km 3,5 bola situovaná výhybňa, za ňou trať sledovala cestu a končila jednoduchým zarážadlom v kúpeľoch pri hoteli Gerni (dnes Grand) na mieste dnešnej prístupovej cesty. V zastavaných miestach kúpeľov stavitelia železnice plne využili možnosti, dané rozchodom 760 mm a jej trasu viedli v oblúkoch o polomeroch iba 40 - 50 m.

Na trati s jediným železobetónovým mostom dlhým 14 m a 16 priepustmi bola 1 stanica, 2 zastávky, 1 strážne stanovište a 44 úrovňových priecestí bez závor. Výstavba 5,9 km dlhej železnice stála   667 000 K a prevádzka na nej sa začala 27.7.1909.

Trať bola elektrifikovaná jednosmerným systémom s napätím 750 V s nekompenzovaným trakčným vedením, uloženým na drevených stožiaroch. Striedavý prúd s napätím 5000 V dodávala do meniarne v Trenčianskej Teplej elektráreň v Trenčianskych Tepliciach, vybudovaná roku 1888. Dva transformátory meniarne znížili napätie na 220 V a tento prúd poháňal dva motorgenerátory, ktorých dynamá napájali trakčné vedenie. V špičkách vypomáhala aj akumulátorová batéria meniarne s kapacitou 111 Ah, ktorú nabíjalo tretie motordynamo výkonu 8 kW.

Vozidlá pre železnicu dodala vagónka v Györi, elektrickú výzbroj akciová spol. Únió Budapešť. K trom motorovým vozňom boli dodané dva prívesné osobné vozne tvarovo i rozmerovo zhodné (rozdiel bol iba v nezasklených čelách), označené číslami 14 a 15. Motorové vozne mali oddiel 1. a 3. triedy, prívesné iba oddiel 3. triedy a poštový oddiel. Pre dopravu nákladov boli zakúpené 2 kryté a 1 otvorený nákladný vozeň. Všetky vozne boli dvojosové.

Popis železničnej trate

Trať Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice je jednokoľajná úzchorozchodná 760 mm
·  začiatok trate – ŽST Trenčianska Teplá, koniec trate – dopravňa Trenčianske Teplice
·  riadiaca stanica – ŽST Trenčianska Teplá
·  sídlo prednostu stanice – ŽST Trenčianska Teplá

ROZČLENENIE TRATE

·  dopravne – Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice
·  zástavka Trenčianska Teplá – obec leží v km 0,530 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Vyvýšené nástupište v dĺžke 60 m je jednostranné, je osvetlené len pouličným
osvetlením. Má vybudovaný prístrešok pre cestujúcich.
·  zástavka Trenčianska Teplá – zastávka leží v km 1,592 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Vyvýšené nástupište v dĺžke 60 m je jednostranné, je osvetlené len pouličným
osvetlením. Má vybudovaný prístrešok pre cestujúcich.
·  zástavka Kaňová leží v km 3,100 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Vyvýšené nástupište v dĺžke 60 m je jednostranné, je neosvetlené.
·  zastávka Trenčianske Teplice – sídlisko leží v km 4,283 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Má vybudovaný prístrešok pre cestujúcich. Jednostranné nástupište je osvetlené
len pouličným osvetlením.
·  zastávka Trenčianske Teplice – zastávka leží v km 4,837 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Jednostranné nástupište je osvetlené len pouličným osvetlením.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
0,530
1,000
Zastávka
0,649
 
Priecestie
0,753
 
Priecestie
1,592
2,000
Zastávka
1,991
 
Priecestie
2,889
 
Priecestie
3,014
 
Priecestie
3,060
3,000
Zastávka
3,190
 
Priecestie
4,283
4,000
Zastávka
4,837
5,000
Zastávka
5,427
6,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
351 kB
27.3.2020
PDF
PDF
290 kB
23.3.2020
PDF
PDF
434 kB
28.3.2009
PDF
PDF
936 kB
26.4.2009
PDF
PDF
231 kB
21.3.2020
PDF
PDF
643 kB
15.6.2010
PDF
PDF
919 kB
25.6.2010
PDF
PDF
579 kB
4.4.2020
PDF
PDF
675 kB
5.4.2020
PDF
PDF
1 331 kB
27.6.2010
PDF
PDF
956 kB
3.7.2010
PDF
PDF
963 kB
29.10.2018
PDF
PDF
364 kB
7.4.2020
PDF
PDF
885 kB
5.7.2010
PDF
PDF
863 kB
5.7.2010
PDF
PDF
231 kB
16.4.2011
PDF
PDF
284 kB
10.4.2011
PDF
PDF
267 kB
5.6.2011
PDF
PDF
456 kB
9.4.2020
PDF
PDF
426 kB
16.10.2011
PDF
PDF
402 kB
23.10.2011
PDF
PDF
262 kB
29.5.2011
PDF
PDF
66 kB
26.12.2008
PDF
PDF
121 kB
16.9.2017
PDF
PDF
106 kB
16.9.2017
PDF
PDF
150 kB
12.1.2020
PDF
PDF
129 kB
12.1.2020
PDF
PDF
80 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy